Logomain

A MÁV-építészet békebeli fénykora

By Merényi György 2010. június 18. 14:17

szerk at hg dot hu http://giorgionane.blog.hu/

Vaci_indohaz20130602-27858-wx2vob.gallery

Váci indóház MÁV Merényi György

Beregszaszi_palyaudvar20130602-27858-fqb335.gallery

Beregszászi pályaudvar MÁV Merényi György

Kolozsvari_palyaudvar_etterme20130602-27858-emon61.gallery

Kolozsvár pályaudvar étterem MÁV Merényi György

Szegedi_palyaudvar20130602-27858-6ksamk.gallery

Szeged pályaudvar szegedi MÁV Merényi György

Zagrabi_palyaudvar20130602-27858-w2d069.gallery

Zágrábi pálayudvar Pfaff Ferenc MÁV Merényi György

Hirlevel_mav20130602-27858-3anky.gallery

hírlevél máv béke

Debreceni_indohaz20130602-27858-10o7ivc.gallery

A debreceni indóház

Debreceni_indohaz_220130602-27858-6pjd3f.gallery

A debreceni indóház 2.

Debreceni_indohaz_320130602-27858-6gy60y.gallery

A debreceni indóház 3.

Temesvari_palyaudvar20130602-27858-jg06fa.gallery

A temesvári pályaudvar

Temesvar_kis_palyaudvar20130602-27858-1xg4rki.gallery

Temesvári pályaudvar

Varoterem_temesvar20130602-27858-px24oh.gallery

Váróterem a temesvári pályaudvaron

Szegedi_palyudvar_veranda20130602-27858-1lnex53.gallery

A szegedi pályaudvar a verandával

Szolnoki_palyaudvar20130602-27858-1lvvb1d.gallery

A szolnoki pályaudvar

Szolnoki_palyaudvar_220130602-27858-gvglpi.gallery

A szolnoki pályaudvar a peronok felől

Szolnoki_homlokzat20130602-27858-12pmm3.gallery

A szolnoki pályaudvar homlokzata

Szolnoki_vasutallomas20130602-27858-1a35cmv.gallery

A szolnoki vasútállomás főhomlokzata

Szatmarnemeti_palyaudvar20130602-27858-q0r1iy.gallery

A szatmárnémeti pályaudvar

Nagyvaradi_palyadudvar20130602-27858-fmxtmx.gallery

A nagyváradi pályaudvar a peron felől

Kaposvari_palyaudvar20130602-27858-mdakdt.gallery

A kaposvári pályaudvar

Szolnoki_galerianyito20130602-27858-qpvdjd.gallery

A szolnoki vasútállomás homlokzatának részlete

Világszínvonalú, elegáns pályaudvarok, egységes arculatú létesítmények: MÁV a Monarchia korában. <br/>

A 19. század, különösen a második fele, a vasútépítések diadalmenete volt egész Európában. Ekkor épült ki a dualista Monarchia vérkeringését jelentő, részben állami, részben magánkézben lévő vasúthálózat is. Az ekkor felépített pályaudvarok és egyéb vasúti létesítmények (a nagyvárosi hatalmas csarnoképületek és a kisebb létesítmények egyaránt) világszínvonalú építészeti teljesítmények, amelyek egy részében, igaz, sokszor leromlott formában ma is gyönyörködhetünk.

Cikkünkben körüljártuk a Monarchia-korabeli létesítmények történetét.

A vasút nemcsak az iparosodás szimbólumává vált, hanem valóságos kapocsként is hozzájárult ahhoz, hogy a birodalmak egysége kialakuljon, hogy területeiken belül a személyek és az áruk mozgása tömegessé válhasson. A mindenki számára kötelező díjfizetés a társadalom demokratizálásának is jelentős lépése lett, hiszen ezzel is megszüntethették a nemesség ősi előjogait. A vasútállomások jelképeivé váltak az összetartozásnak.

Az 1914-ben 22 869 km hosszú vasúthálózat, a 7,1 km/100 km2 vasútsűrűség megközelítette a fejlett európai országokét és megelőzte a kontinens perifériáján elhelyezkedő államokét. A szerencsésen fennmaradt állomásépületekről még ma is tökéletesen felismerhető, hogy meddig terjedt az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, illetve ezen belül a Magyar Államvasutak hatóköre. Jóllehet rendkívül kötött indusztriális feltételeknek kellett megfelelniük a pályaudvari építményeknek, megjelenésükben mégis nyomot hagyhatott az építészet akkori ízlésvilága. Az architektonikus formálás már a vasútépítés kezdetekor megjelent. Az 1838-ban épült londoni Euston pályaudvar — sajnos elbontott — híres klasszicizáló, portikuszos épülete (képek itt) egyfajta szimbóluma lett a technikai fejlődés által életre hívott új épülettípusnak.

A régebben indóháznak nevezett vasúti pályaházak helyén épültek hazánkban az első korszakos jelentőségű pályaudvarok. Közülük is kiemelkedő a budapesti Nyugati és a Keleti pályaudvar épülete. Az előbbi Európa egyik legszebb, máig eredeti alakjában fennmaradt pályaudvar-épülete. A francia de Serres, valamint Eiffel mérnökök a tervezői, 1874-1877 között épült. Az AVT, a francia tőkeérdekeltségű vasúttársaság építtette. A „Keletit”(történetéről itt olvashatunk) is a nagykörút mellé tervezték, ám végül a Rochlitz Gyula és Feketeházy János építészek által tervezett, a francia reneszánsz szellemét idéző épület (1884) jóval kijjebb került.

A Magyar Királyi Államvasutak első pályaudvarai (1870 és 1884 között) típustervek alapján készültek: ezekben megkülönböztették a fővonali és a mellékvonali (másodrendű vonali) épülettípusokat. Az alaptípus a minimum egyemeletes, sátortetős, hasábformájú épület volt, amelynek földszintjén a vasútszolgálati helyiségek, emeletén pedig a vasutas lakás kapott helyet. Az áruraktárak elsősorban favázas deszkaépületek voltak. A technika és építészet izgalmas találkozásai, a nagyobb csomópontok mozdonyszínei – különösen ezek fordítókorongjai – az „acélparipák” szervizelését segítették. A pályaudvarok, állomások jellegzetes építményeivé váltak a tökéletes átlátást biztosító váltóállító tornyok.

A MÁV főépítésze, a mohácsi születésű Pfaff Ferenc (1851-1913) színre lépésével változott a helyzet. A budapesti József Nádor Műegyetemen Steindl Imre tanítványaként végzett építész 1887-1907 között munkatársaival 20 nagyállomás és számtalan kisebb állomás tervezését és kivitelezését végezte. Méltóságteljes megjelenésű, arányos épületei a historizmus szellemiségében fogant neoreneszánsz stílust képviselték. A győri, a kassai és a miskolci pályaudvarokat is hasonlóan építette át. 1890-től a tervei alapján felépült pályaudvari épületek a Monarchia építészetének legszebb ilyen típusú építményei lettek. A Pfaff-féle állomásépületek jellegzetessége a hármas hangsúlyt adó tömegkompozíció: a kiemelt középső tömbhöz hosszú, földszintes oldalszárnyak csatlakoztak, hogy az épületvégeket hangsúlyosabb pavilonok zárják. Az épületrészeket összekötő folyosóból nyíltak a nagyobb terek: központi csarnok, várócsarnokok, étterem stb. A gőzmozdonnyal vontatott 8-10 vasúti kocsi hosszához igazodó, lomhán elnyúló épületek város felé néző homlokzata volt a díszesebb (a pécsi állomásépületet például Zsolnay-domborművekkel gazdagon díszítették). A vágányok felőli oldal látványos része kétségtelenül az utasforgalmat bonyolító, épülethez csatolt veranda volt. Szerencsés esetben ilyeneket ma is láthatunk vidéki városaink pályaudvarain.

A nagyvárosi pályaudvarcsodák díszes falakkal egybeépített vas- és acélszerkezetű üvegcsarnokai mellett e kisebb épületek zártságukkal, geometrikus formákkal tagolt tetőszerkezeteikkel, vakolt vagy vakolatlan téglahomlokzatukkal és több-kevesebb díszítménnyel válhattak a városok központi épületeivé. Plasztikai díszek, közöttük művészien formált szobrok, domborművek és egyéb fémelemek gazdagíthatták a homlokzatokat. Az építészetileg is hangsúlyozott centrális rész — legtöbbször átjárócsarnok, jegyváltóhelyiség — enteriőrjei kapták a legtöbb díszítést aranyozott stukkók, freskók, csillárok, színes és homokfúvott üvegablakok formájában. A szerényebb, kisebb pályaudvarok pedig emberléptékű tereikkel derítették jókedvre az izgatott utazót.

A tágas, különböző kategóriájú várócsarnokok, és nem utolsó sorban a regényekben is megidézett „restik” is a pályaudvarok nosztalgikus világához tartoztak. A második világháborúban lebombázott gyönyörű szolnoki épületen a szecessziós építészetre jellemző téglaszalagos tagolás is megjelent, e téglaszalagok később a kisebb pályaudvari épületek egyetlen meghatározó díszévé váltak.

Pfaff első művei a fiumei és a zágrábi épületek, amelyeket a Horvát Vasutak kiváló állapotban őriz. Kiemelkedően szépek a temesvári (itt egy külvárosi is épült), a debreceni, a pécsi állomásépületek. Kétségtelenül legérettebb alkotása a kaposvári, ahol a már közel évtizedes tervezői gyakorlat eredménye a harmonikus építészeti kompozíció. Típustervként ez ismétlődik a verseci és a szatmári pályaudvar központi épületein is. 1903-ban épült nyerstégla falas homlokzatával a később némileg átépített ceglédi épület. 1907-ben egyik utolsó műveként nyílt meg a már emlegetett, építészeti megformáltságában a korábbiaktól eltérő szolnoki pályaudvar. Legtöbb épülete jobb-rosszabb állapotban ma is áll, de talán csak a szegedinél sikerült az elmúlt években a Pfaff épületeihez méltó megújulás. Itt a teljes felújítással párhuzamosan a mai igényeknek megfelelő technikai átalakításokkal egy modern, ám korát hűen tükröző épület születhetett.

Pfaff Ferenc legszebb épületi Arad, Bátaszék, Cegléd, Celldömölk, Debrecen (régi állomásépület), Fiume (nevét emléktábla őrzi), Füzesabony (nevét emléktábla őrzi), Gyimesbükk, Győr (átépítés), Kaposvár, Kassa (átépítés), Kolozsvár, Lipótvár, Miskolc-Gömöri pályaudvar, Miskolc-Tiszai pályaudvar (átépítés), Nagykároly, Nyíregyháza (régi állomásépület), Pécs (nevét emléktábla őrzi), Pozsony, Szatmárnémeti (nevét emlékoszlop őrzi), Szeged (felújítva 2006-ban Pfaff eredeti tervei szerint), Szolnok (régi állomásépület), Versec, Zágráb és Zsombolya településeken állnak.

Sajátos ellentmondás, hogy miközben a MÁV gondjairól vagyunk kénytelenek naponta híreket hallgatni, eközben Nyugat-Európában elindult a vasúti közlekedés reneszánsza. Mindehhez szorosan kötődik nemcsak a megmaradt nagyvárosi csarnokmonstrumoknak — e védett építészettörténeti remekműveknek —, hanem a szerényebb, ám egy korszak építészeti lenyomatát is őrző pályaudvari épületeknek rekonstrukciója, napjaink korszerű technikai megoldásokkal kiegészített újjáépítése is.

magazin, pályaudvar, vasút, máv, merényi györgy, vasúti létesítméynek, magyar királyi államvasutak, osztrák-magyar monarchia, pfaff ferenc, indóház Icon_print

Váci indóház MÁV Merényi György

Beregszászi pályaudvar MÁV Merényi György

Kolozsvár pályaudvar étterem MÁV Merényi György

Szeged pályaudvar szegedi MÁV Merényi György

Zágrábi pálayudvar Pfaff Ferenc MÁV Merényi György

hírlevél máv béke

A debreceni indóház

A debreceni indóház 2.

A debreceni indóház 3.

A temesvári pályaudvar

Temesvári pályaudvar

Váróterem a temesvári pályaudvaron

A szegedi pályaudvar a verandával

A szolnoki pályaudvar

A szolnoki pályaudvar a peronok felől

A szolnoki pályaudvar homlokzata

A szolnoki vasútállomás főhomlokzata

A szatmárnémeti pályaudvar

A nagyváradi pályaudvar a peron felől

A kaposvári pályaudvar

A szolnoki vasútállomás homlokzatának részlete

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317