Logomain

Vendégségben egy pesti mágnásnál

By Ongrádi Melinda 2010. június 13. 08:00

szerk at hg dot hu

Horanszky_cikkindito20130602-27858-1024qh1.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_udvari20130602-27858-8n9y2l.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_oroszlanfej20130602-27858-eglxlq.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_belso_udvar20130602-27858-10rcesc.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_udvar20130602-27858-bnhn0e.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_utcai20130602-27858-1g33rvs.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_metszettuveg20130602-27858-hu74kb.gallery

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horanszky_csigalepcso20130602-27858-1ud45rh.gallery

Horánszky utca 16. csigalépcső

Horanszky_galeria_120130602-27858-1jqlviy.gallery

Jellegzetes, emberfejjel díszített zárókő a lépcsőház boltívén; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_terrazzo20130602-27858-1qskqru.gallery

Terrazzo padló részlete; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_oroszlanfejek20130602-27858-15h4qrz.gallery

Oroszlánfejes korlátvégek; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_korlat20130602-27858-bo8eek.gallery

Réz ajtókilincs a faburkolatos bejárati falrészen; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_korlat_220130602-27858-epc8b0.gallery

A lépcsőházi korlát; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_lepcsohaz20130602-27858-1qc9vh9.gallery

A lépcsőház részlete; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_padlas20130602-27858-1q98k1f.gallery

A padlás; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_lepcsohaz_boltozat20130602-27858-8bpsss.gallery

A lépcsőház boltívei; kép © hg

Horanszky_olomuveg20130602-27858-oth4eq.gallery

Az ólomüveg ablak maradványai; kép © hg

Horanszky_faburkolat20130602-27858-1y87zgr.gallery

A faburkolattal borított bejárati falszakasz; kép © hg

Horanszky_lepcsoreszlet20130602-27858-ysznds.gallery

Korlát és lépcső részlete; kép © hg

Horanszky_teraszkorlat20130602-27858-13kzj11.gallery

Terasz korlátja, előtte kevéssé érzékenyen elhelyezett gázcső... ; kép © hg

Horanszky_udvar_220130602-27858-ly8yxr.gallery

Az udvari szárnyak, tengelypontban a csigalépcsőnek helyet adó lépcsőház; kép © Varga Fruzsina

Horanszky_galerianyito_ok20130602-27858-c5jxo0.gallery

A lépcsőházi korlát részlete; kép © hg

Az Athenaeum nyomda egykori tulajdonosának bérpalotájában kalandoztunk.

Budapest tele van rejtett, a nagyközönség előtt kevésbé ismert kincsekkel. Ilyen a józsefvárosi Palotanegyedben, a mai Horánszky utcában álló bérpalota, amelyet ifj. Emőkei Emich Gusztáv, az Athenaeum nyomda egykori tulajdonosa építtetett 1896-ban.

A ház homlokzatát nemrég felújították, a belsőre azonban ráférne egy kiadós tatarozás; részletei, a díszes korlát, ólomüveg ablakok, maratott üvegek és faragott faburkolatok viszont még mindig őrzik hajdani fényét. Ezt a világot idézte meg az ImagineBudapest szervezésében szombaton megtartott bejárás, Kalcsó Kitti kalauzolásával.

A Józsefváros e részét (a Múzeum körút, Bródy Sándor utca, József körút és Baross utca által határolt területet) Kis Vatikánnak is nevezték, ugyanis számos katolikus intézmény települt ide a 19. században. Az utcában üzemelt ciszterci kollégium, a premontrei kanonokrend, a Jézus Szíve Népleányai társaság és a jezsuiták anyaháza – utóbbi kettő ma újra egykori otthonában működik. Az egyházi intézményeken kívül sok orvos is lakott a környéken, a közelben találhatók ugyanis a nagy, a 19. században létrejött klinikák.

A ház építtetője az Athenaeum nyomda alapítójának fia volt. A család frissen szerzett nemesi rangot (ekkor kapták az Emőkei előnevet is), életmódjuk így különbözött a régi nemesi családokétól. Nem a főúri családok megszokott léha életét élték, hanem hasznos tevékenységekben, tudományokban merültek el. Ifj. Emőkei Emich Gusztáv amellett, hogy apja egészségének megrokkanása után átvette az Athenaeum nyomdát és kitanulta a könyvészetet, volt országgyűlési képviselő, sőt lelkes botanikus, de nevéhez fűződik A kis lepkegyűjtő, az első magyar lepkészeti kézikönyv elkészítése is.

Az akkor még Zerge utcában (amely a Kőszáli Zergéhez címzett fogadó után kapta nevét) emelt házban viszont soha nem lakott. A negyedben számos régi nemesi család palotája áll (mint a Károlyi-, az Esterházy- vagy a Festetics-rezidencia), az Emich emelte épület viszont a bérpaloták sorába tartozik: építtetője az utcafronti lakásokat tehetősebb, a hátsó traktusban lévőket kevésbé vagyonos bérlőknek adta ki. A kétemeletes bérpalotát egy kevésbé ismert építész, Novák Ferenc tervei alapján emelték 1896-ban.

A házba díszes kovácsoltvas kapun léphetünk be. Az elegáns, a kapualjhoz boltozattal fedett térrel kapcsolódó lépcsőház, bár vakolata mállik, még utal a hajdani pompára; a lépcsőkön felfedezhetők itt-ott a szőnyegtartók is. A kovácsoltvas korláton faragott fafogódzót a lépcsőfordulóban aprólékosan kidolgozott oroszlánfejek zárják le. A tágas, világos lépcsőházi térbe hatalmas ablakokon jut be a fény; a régi ólomüvegnek azonban csak egy-egy részlete maradt meg. Az első emeleti lakásbejáratot a főúri világ fényűzését felidéző, az egész falszakaszt beborító, míves faburkolat keretezi, amely fölött maratott üveg felülvilágító látható. Figyelmet érdemelnek a szépen megmunkált kilincsek is.

Az épület U alakban három oldalról fogja körbe a belső udvart; ide bepillantva a kapubejáróból első látásra a hajdani kocsiszín hatalmas faajtaja ötlik a szemünkbe. Az udvar egyik oldalát az utcai szárny lodzsás oldala, a másodikat a lakásokhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket, a harmadikat a földszinten a kocsiszínt, az emeleten kevésbé tehetős bérlőknek szánt lakásokat tartalmazó szárny keretezi.

A lépcsőház udvari falán címer látható, amelyben megjelenik az épület keletkezésének évszáma (1896), a többi szimbólum pedig valószínűleg az Athenaeum kiadóra és Emich családjára utal.

A földszinti lakrész az előcsarnokból nyílt, ennek elfalazott bejárata még látható a falon. A földszinti és emeleti lakosztályok elrendezése hasonló volt: egy hosszú előszobából nyílt a három utcai szoba, az udvar felé lodzsával kapcsolódó ebédlő és egy fürdő-hálószoba egység. A feljegyzések szerint a bérlők valóban a tehetősebb rétegekből kerültek ki: lakott itt többek között országgyűlési képviselő, miniszteri fogalmazó vagy éppen gépészmérnök.

Az itt lakó családokhoz került cselédek szerencsésnek mondhatták magukat, hiszen nem a konyhában kinyitott vaságy volt a lakhelyük, hanem azok a cselédszobák, amelyeket a lakások udvari szárnyban elhelyezett kiszolgálóegységeiben, a konyhával, kamrával együtt alakítottak ki. A cselédek az udvarból nyíló csigalépcsőn közlekedhettek. Utóbbin, bár alárendelt funkciójú lépcső, mégis szép építészeti részletek figyelhetők meg: ilyen a kovácsoltvas korlát vagy a terrazzo padlóburkolat. Ez a lépcső visz fel a padlásra, ahol régen a mosókonyha kapott helyet; itt dolgozott a bejáró mosónő vagy a családoknál dolgozó mindenes. Itt juthatunk le a pincébe is. A harmadik szárnyban két kevésbé reprezentatív lakás található, amelyek előszobából, szalonból, hálófülkéből, cselédszobából és fürdőszobából álltak.

A bérpalota 1913-ban gróf Dessewffy Aurél tulajdonába került, később fia, István örökölte az épületet. Az I. világháborúban Dr. Scipiades Elemér európai hírű szülész-nőgyógyász orvosé lett a ház, aki a II. világháborúban elhunyt. Az államosítás során állami tulajdonba került, az ötvenes években a Fővárosi Zeneiskola Szervezeti Központja működött itt. Később a lakásokat feldarabolták és kiutalták. Jelenleg a ház önkormányzati tulajdon.

Egyetlen okból örülhetünk annak, hogy a hatvanas-hetvenes években a ház megúszta a felújításokat: így megmaradtak az eredeti részletek, amelyek a felfedezés örömével töltik el a látogatót. Reméljük, a közeli jövőben a homlokzat után a belső is eredeti fényében pompázhat majd.

A cikk összeállításához nyújtott segítségért köszönet az ImagineBudapest csapatának!

budapest, józsefváros, imaginebudapest, horánszky utca 16., bérpalota, emőkei emich gusztáv, tematikus városnéző túra, palotanegyed Icon_print

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. bérpalota Józsefváros

Horánszky utca 16. csigalépcső

Jellegzetes, emberfejjel díszített zárókő a lépcsőház boltívén; kép © Varga Fruzsina

Terrazzo padló részlete; kép © Varga Fruzsina

Oroszlánfejes korlátvégek; kép © Varga Fruzsina

Réz ajtókilincs a faburkolatos bejárati falrészen; kép © Varga Fruzsina

A lépcsőházi korlát; kép © Varga Fruzsina

A lépcsőház részlete; kép © Varga Fruzsina

A padlás; kép © Varga Fruzsina

A lépcsőház boltívei; kép © hg

Az ólomüveg ablak maradványai; kép © hg

A faburkolattal borított bejárati falszakasz; kép © hg

Korlát és lépcső részlete; kép © hg

Terasz korlátja, előtte kevéssé érzékenyen elhelyezett gázcső... ; kép © hg

Az udvari szárnyak, tengelypontban a csigalépcsőnek helyet adó lépcsőház; kép © Varga Fruzsina

A lépcsőházi korlát részlete; kép © hg

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317