Logomain

Régi és új kampuszokon

By Merényi György 2009. december 14. 10:30

szerk at hg dot hu http://giorgionane.blog.hu/

Campus_sxc20130602-27858-1ky4vi8.gallery

Kampus

100_457620130602-27858-ovraop.gallery

Kampus

Ceu_zsoolt20130602-27858-v28kc0.gallery

Kampus

Corvinus_zsitva20130602-27858-1k4xtco.gallery

Kampus

Nyiregyhazifoiskola20130602-27858-ya2y11.gallery

Kampus

Debrecen420130602-27858-1by89db.gallery

Kampus

A hazai kampuszok építészetileg is figyelemre méltó létesítményeiből mutatunk be néhányat. Szavazzanak a legjobbra!

A Campus Martius (Mars-mező) az ókori Róma híres felvonulási díszterülete volt, amelyet később beépítettek: ide került például az Ara Pacis, a Béke Oltára. A kampusz megnevezés, amelyet önálló telken felépült egyetemi épület megnevezésére használtak, a 18. századi Amerikában bukkant fel először. Ekkor a College of New Yersey (ma Princenton University) pázsitos telkét a rajta felépült épülettel együtt nevezték így. Az átvett elnevezést az 1950-es években kiterjesztették az intézmények teljes területén álló, különböző funkciójú épületek/létesítmények csoportjára. Itt most a hazai kampuszok építészetileg is figyelemre méltó létesítményeiből mutatunk be néhányat.

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem központi épülete
(építésekor: Magyar Királyi József Műegyetem)
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 6-8.
Építész: Steindl Imre, épült:1881-1882

Az ELTE Bölcsészkarának főépülete nemrég - hála az igényes felújításnak - páratlan metamorfózison esett át. A műemléki helyreállítás egykori nagytekintélyű professzorának, Steindlnek megtiszteltetés volt, hogy ő tervezhette iskolája, majd munkahelye új épületét. A kivitelezésre jellemző, hogy a falazatok és a Zsolnay kerámiadíszek mind épen megmaradtak. A kétemeletes épület homlokzatának íves ablakai fölé antikizáló, allegorikus férfi- és nőalakok kerültek. Az egyetemen oktatott alkalmazott tudományokra - matematika, kémia, fizika, hajózás, gépészet, gazdaságtan, vasútépítés, építészet - utalnak a kezükben tartott attribútumokkal. A pilaszterek mázas fejezetei, az ökörszemes párkányok, az ablakok maszkos konzolai, a falfülkékben elhelyezett majolika vázák emelik az épület eleganciáját. A Zsolnay-gyár első hivatalos megbízásaként készült mázas kerámiaszobrokat Klein Ármin mintázta. Az épület különlegessége, hogy a nagytekintélyű Wartha Vince vegyészprofesszor tervei szerint készült a fűtő- és szellőztető-berendezése. „A főépület előadó- és rajztermében, valamint a könyvtári és olvasótermekben a 2. rendszerű fűtés szolgáltatja a fölmelegített friss levegőt. A szellőztetés szivós ventilláció. A fütőkamrákban több kívülről töltő és fütő kalorifer áll egy sorban, és ez alá torkollik a légvezető csatorna. A beáramló levegő külön készülékkel a kaloriferek felületéhez szorítva, megmelegszik és innen egyenesen felszáll a felette lévő helyiségekbe”-olvashatjuk a korabeli leírásban. Kevés könyvtár dicsekedhet azzal, hogy műszaki berendezését saját könyvtárosa tervezte, és közreműködött kivitelezésében, hiszen korai éveiben ez volt az akkor könyvtárosként dolgozó Wartha munkahelye...

CEU (Közép-Európai Egyetem)
Budapest, V.ker. Nádor utca 9. (Zrínyi utca 8–10.)
Építész: Pollack Mihály, épült 1826-ban, Festetich Antal számára

Az 1989-ban Soros György támogatásával létrejött egyetemen társadalomtudományokkal kapcsolatos másoddiplomás képzést adó tanszékek alakultak. Központi épülete az a háromemeletes klasszicista sarokház, amelyet a korszak kiemelkedő képességű építőmestere, Pollack Mihály tervezett. Az épület sarkát átlósan lemetszette, és az így létrejött homlokzatot tagolta. A főkapu e lemetszett sarokról nyílik, ami meghatározza az épület átlós szerkezetét. A hattengelyes Nádor utcai és a héttengelyes Zrínyi utcai homlokzatok egyszerűek, az emeleteken lapos pillérekkel elválasztott hármas ablakokkal. Kör alakú előcsarnokát kazettás boltozat fedi, oldalain kőszobrokkal (a jobb oldali szobor egy szőlőfürtöt emelő nő, a többi drapériás nőalak koszorúval; Kleiber József alkotásai). Az ezt követő nyolcszögletű csarnokból lehet a hatszögletű udvarba, illetve a lépcsőházba jutni. Az emeleti díszterem (az épület sarokrészen falpillérekkel tagolt, gazdag díszítésű körterem) és a könyvtárterem pillérekkel tagolt, finom domborművekkel díszített belső terei mind Pollack építészi kvalitásait dicsérik. Az egyetem üzleti karának új épülete a dél-pesti rakparton épülő Milleniumi Városközpontba kerül (IX.kerület). Az elkészült épületek (Millennium Tower I-II-III, a Trigránit fejlesztései) energiatakarékos épületeit követi a Millennium Gate, amelynek egyik felét teljes egészében a Közép-Európai Egyetem foglalja majd el.

Corvinus Egyetem: új tömb a Közraktár utcában
Budapest, IX. ker. Közraktár utca 4-6.
Építészek: Prof. Lázár Antal DLA, dr. Oláh M Zoltán, Szerdahelyi László
Épült:2006-2008

:image_55493
Fotó: Zsitva Tibor

Ybl Miklós remeke, az UNESCO örökséghez tartozó főépület szomszédságában elkészült épület Duna-part felőli belső udvara a közforgalom számára megnyíló városi térré avanzsált. E belső udvar zárja körbe az oszlopokon álló, hangszigetelt nagyelőadókat.
Az épület homlokzata finom aszimmetriákkal: ötös osztásokkal (vizuális utalások az Ybl-féle főépület antikizáló portáljára) és a baloldalt elhelyezett képzőművészeti kompozícióval fogadja az idelátogatót. E geometrikus „térkollázs” szerencsésen illeszkedik az épület egészéhez. A homlokzat felső részén harmonikaszerűen elhelyezett külső árnyékolók Vámház körúti nézetükben vizuális reflexiók a Vásárcsarnok háromszögű oromzatokkal tagolt oldalára. Az aula összekapcsolja a tömb belső részén elhelyezkedő könyvtárt, az oktatási tereket és a felsőbb szinteken elhelyezett tanszéki irodákat. A vizuális kapcsolatot a könyvtár olvasótermei és az oktatási területek között az aula térszervező erejével, üveg határolófelületekkel jött létre. Az előadók, a földszinti hallgatói területek, a nagyelőadók, az első emeleti könyvtár, illetve a kisebb oktatótermek és irodák szintenként megközelíthetők az aula teréből. A homlokzat színeinél szerencsésebbek lettek a belső terek burkolatainak grafitszürke variációi: műkő és vakolt felületek fémes kiegészítő elemekkel.

A Nyíregyházi Főiskola új campusa
Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Építész: Balázs Tibor
Épült: 2000-2008

A parkban elhelyezkedő campus igazi várossá lett. A fejlesztések első ütemében a Hallgatói és Információs Központ és a Mezőgazdasági és Műszaki Kar új épülete készült el. A második ütemben az új ifjúsági szálló épületének és a kollégiumi épületegyüttesnek rekonstrukciója zajlott. A harmadik ütemben az elavult infrastruktúrájú oktatási épületek rekonstrukciója és bővítése következett. Valójában önálló épületek kapcsolatrendszerét követhetjük a campusról készült légi felvételen. Közöttük járva a geometriai formák a tervezői koncepciónak köszönhetően változatos, izgalmas, emberléptékű arculattal rendelkező építészeti együttessé formálódtak. Az épületek kapcsolódásai, tagolásaik olyan rendszert alkotnak, amelyben a modern építészet Bauhausban gyökerező legjobb hagyományai értelmeződnek újra. E hagyomány megújulásának különösen az épülethomlokzatok (kő- és vakolattechnikák) a letéteményesei. A párizsi székhelyű Nemzetközi Ingatlanszövetség és a Wall Street Journal amerikai üzleti napilap nívódíját elnyert együttes (első helyezés a középületek kategóriájában) csatlakozott a korábbi magyar díjazottakhoz: a Művészetek Palotájához és a gödöllői kastélyhoz. (A zsűri tagjai a bírálatkor nem csupán az esztétikai, méretbeli vagy funkcionális tulajdonságokat, hanem az átfogó minőséget és a működtetés színvonalát ismerik el)

Debreceni Egyetem: Élettudományi épület és könyvtár
Debrecen, Egyetem Tér 1.
Építészek: Golda János, Szenderffy Gábor, Mészáros Erzsébet és Megyik János képzőművész
Épült: 2000-2008

Mindhárom itt bemutatott kortárs kampuszépítkezés közös eleme a szimbolikus jelentéssel is felruházott kapu, amelyen az universitasok szentélyeibe léphetünk. Közülük is kiemelkedik a debreceni, amely művészi élménnyel ajándékoz meg bennünket: építészet és szobrászat bámulatos szintézisét teremtették meg alkotóik. Az 1930-as évek elején elkészült Korb Flóris-féle klasszikus reminiszcenciákat ébresztő központi épület mögött, szimmetriatengelyre fűződve épültek fel a további pavilonok. Közöttük a legutolsó: az üvegfüggönyös aulájával hívogató Élettudományi Központ. Tiszta, logikus külső és belső térszervezés: a kapu mögött hosszan elnyúló, épületmagas lépcsőterekkel tagolt főépülethez farkasfogszerűen, derékszögben illeszkedő melléképületek együttesét egyszerű, harmóniát sugárzó térviszonyok jellemzik. Előtte a bal oldali könyvtárépület adja az archaikus, ám mégis felkavaró hatású kapu falát. Ezen áthaladva tárul fel előttünk a homlokzati üvegfal mögötti hengeres betonoszlopsorral tagolt aulatér. Kívül az üveg- és a vasbetonszerkezet, belül a barna és nyersszínű burkolatok, de különösen a grafitszürke árnyalatvariáció gazdagítják a nagyszerű téri együttest. Megyik János értelmezi is mindezeket egy nyilatkozatában:„Úgy látom, hogy az építészet területén történik meg korunk művészeti paradigmaváltása, amely térérzékelésünknek egészen új impulzusokat ad. A már említett számítógépes lehetőségek révén az alkotók képesek a vizuális forma megújítására. Egy-egy munka esetében olyan újfajta geometriai sűrűség és bonyolultság képes ezáltal kialakulni, amely az alkotás realizálásának határait is kitágítja."

viessmann, fűtés, árnyékolástechnika, hella, hörmann, burkolat, átfogó, hangszigetelés, halltex, szerdahelyi lászló, golda jános, kaputechnika, lázár antal, pollack mihály, corvinus egyetem, ybl miklós, debreceni egyetem, mészáros erzsébet, val kft., elte, steindl imre, ceu, central european university, soros györgy, oláh m. zoltán, nyíregyházi főiskola, balázs tibor, szenderffy gábor, megyik jános Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317