Logomain

Határépítészet: csütörtökön konferenciát rendeznek Debrecenben

By Kovács Dániel 2009. október 12. 11:36

szerk at hg dot hu

Az Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok keretében konferenciát rendez a Debreceni Egyetem 2009. október 15-én. <br/>

Az Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok keretében konferenciát rendez a Debreceni Egyetem 2009. október 15-én, csütörtökön. A konferencia témája: Határépítészet - Az építészet mint tudományköziség. A programot Wesselényi-Garay Andor állította össze.

Debrecen20130602-27858-19zd3vw.gallery

Helyszín: Debreceni Egyetem - 2009. október 15. (csütörtök) 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4., II. emelet 220-as előadó terem.

Regisztráció – „kapunyitás”: 9.00
Az előadások kezdése: 10.00
Befejezés: 18.00

A Magyar Építész Kamara továbbképzési rendszerébe bejelentett szakmai rendezvényt a MÉK Továbbképzési Szakbizottsága 2009/244 bírálati sorszámon (törzsszám) tárgyalta, a MÉK továbbképzési rendszer szabadon választható programjai közé akkreditálta, és 2,5 ponttal jutalmazza. A konferencia anyaga a helyszínen megvásárolható katalógusban is megjelenik.

Építészeti szekció: „Határépítészet - Az építészet mint tudományköziség”

Modul 1: ELMÉLETEK – GYAKORLATOK: 6 előadás
Levezető elnök: Csanády Gábor

1. Wesselényi – Garay Andor - AZ ÉPÍTÉSZET MIMÉZISE – MIMETIKUS ÉPÍTÉSZET.
Az előadás kísérletet tesz arra, hogy az építészetet egy új modell szerint tárgyalja és az építészetet mint mimetikus műfajt mutassa be.

2. Bun Zoltán - DIAGRAM: RAJZ ÉS ELMÉLET UTÁN
Az előadás a diagram – úgy is, mint eszköz és úgy is, mint fogalom – legújabb kori megkerülhetetlenségének okait, a fogalom és a diagram szerepének megváltozásának közegét vizsgálja.

3. Puhl Antal - „Terek” az építészetben
Az előadás kísérlet az építészeti tér fogalmának megközelítésére, az egyes építészeti- és egyéb térfogalmak közötti különbség bemutatására.

4. Csanády Pál - Siza, Gehry, Kuma, Zumthor és a rejtett dimenzió
Az előadás Álvaro Siza Vieira, Frank Owen Gehry, Kengo Kuma és Peter Zumthor egy-egy épületét elemzi a tér hatásának, és ennek az épület esztétikai-funkcionális hatásával meglévő vagy meg nem lévő egységessége tekintetében.

5. Benkő Melinda - VÁROS - TÁJ – ÉPÍTÉSZET
Korunkban a progresszív városépítészet, építészet és tájépítészet egymást felfedezve közelebb kerülnek: városainkat városi tájként értelmezzük, a táj egyre inkább architektonikussá válik és az építészet gyakran a tájból kiindulva formál. Az előadás az egyes tájtípusok közötti összefüggéseket vizsgálja.

6. Meggyesi Tamás - A VÁROS, MINT SZÍNHÁZ
Az építészet, különösen pedig a városépítészet nem vonatkoztatható el az analógiáktól. Az egyik ilyen holisztikus analógia a város, mint színház. Az előadás Peter Brook tanulmánya alapján párhuzamot von a holt, a szent, a nyers és a közvetlen színház, valamint a nekik megfelelő városi kultúrák között.

12:00 – 13:30 EBÉDSZÜNET

Modul 2: ESETTANULMÁNYOK: 6 előadás /6x15perc összesen 90 perc/
Levezető elnök: Wesselényi-GarayAndor

7. Erő Zoltán - SZÉCHENYI A 4-ES METRÓN TÚL IS - Infrastruktura, térségfejlesztés és építőművészet
Hogyan kell nagy munkákat megszervezni? Ki hogyan vehet ebben részt? Vajon hogyan használja ki ezeket a lehetőségeket az építőművészet? Melyek a budapesti 4-es metró tanulságai?

8. Vukoszávlyev Zorán - PORTUGÁLIA ITT ÉS OTT – A REGIONALISTA PORTUGÁL ÉPÍTÉSZET NEMZETKÖZI MEGJELENÉSE
A „helyhez kötődő” portugál regionalizmus jeles építészei munkáikkal már külföldön is jelentkeznek, metodikai hozzáállásuk a „helytől távol” mérettetik meg.

9. Haba Péter - Chandler, Arizona – Építészeti válságkezelés a sivatag mélyén
A válság hatására a szociális felelősséget is hangsúlyozó új tervezési modellek születtek a lakásépítés, a település- és vidékfejlesztési projektek, illetve az urbanisztikai beruházások terén. Az előadás célja ezek bemutatása.

10. Csanády Gábor - BÖLCS SALAMON EGYIPTOMI TEMPLOMA JERUZSÁLEMBEN
A Templomnak, amely elvben az egyetlen temploma a zsidóságnak két fontos korszaka volt, melyet Első Templom és Második Templom néven neveznek.

11. Katona Vilmos - CHIAROSCURO – fény és árnyék. Tanulmány két kortárs berlini diaszpóra szakrális építészetéről
Az előadás két kortárs berlini diaszpóra elemzésének segítségével igyekszik meghatározni, hogy mi e szakrális középpont feladata a kulturális diszciplínák, s még inkább az egyes vallási felekezetek közötti párbeszédben.

12. Borbás Péter - Ökodizájn Angkor árnyékában
Az előadás témája egy Angkor melletti iskolafejlesztési projekt építészeti vonatkozású területe.

15:30 – 16:00 KÁVÉSZÜNET

Modul 3: HATÁRÉPÍTÉSZET: 5 előadás
Levezető elnök: Wesselényi-GarayAndor

13. Ferencz Marcel – TÉGLAGRAVITÁCIÓ
Az építéstudományban a karakteres technológia vonulatok sorsdöntő építészeti stílustörténeti változásokat okoznak, az előadás e változás mibenlétét a téglatechnológiák kapcsán mutatja be.

14. Kovács Dániel - ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSZET – ÉPÍTÉSZET AZ INTERNETEN
Az előadás a webkettes szolgálatásoknak az építészetre gyakorolt hatását elemzi.

15. Solymos Sándor - Az a hír, ha nincsen hír - Az építészet, mint kulturális határterület
Azt szeretnénk bemutatni ezzel az előadással, és néhány képpel, hogyan lehet az építészeti üzenetet kiolvasni a városi és a történeti környezetből, most vagy akár bármikor.

16. Berta Erzsébet - AZ ÉRTELEM ARCHITEKTONIKÁJA (ÉPÍTÉSZETI METAFORÁK A FILOZÓFIATÖRTÉNETBEN)

17. Kovács Péter - A tér narratívaképző szerepe Babits Mihály Timár Virgil fia című regényében
Létezik-e a Babits-szövegnek valamiféle térelméleti megközelítése, amely interpretáció nem elsősorban az elbeszélt történetet vizsgálja, hanem sokkal inkább a terek – esetenként egymást kioltó és felülíró – párbeszédét.

építészet, kovács dániel, magyar építészet, puhl antal, wesselényi-garay andor, debrecen, konferencia, program, haba péter, debreceni egyetem, ferencz marcel, kovács péter, berta erzsébet, solymos sándor, borbás péter, katona vilmos, csanády gábor, vukoszávlyev zorán, erő zoltán, meggyesi tamás, benkő melinda, csanády pál, bun zoltán Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317