Logomain

Új városrész Kelenföldnél

By HG.HU 2007. október 16. 16:56

szerk at hg dot hu

Kelx220130601-31141-1slaaqd.gallery

kelX2.jpg

Kelx120130601-31141-9wxq8u.gallery

kelX1.jpg

16234_fotogaleria_n20130601-31141-g1xzcu.gallery

16234_fotogaleria_n.gif

16235_fotogaleria_n20130601-31141-rcndfd.gallery

16235_fotogaleria_n.gif

16236_fotogaleria_n20130601-31141-1j0jd9f.gallery

16236_fotogaleria_n.gif

16237_fotogaleria_n20130601-31141-fb7ydz.gallery

16237_fotogaleria_n.gif

16238_fotogaleria_n20130601-31141-1exmjbh.gallery

16238_fotogaleria_n.gif

Megszületett a Kelenföldi pályaudvarra és térségére kiírt ötletpályázat végeredménye. Az első helyezett Mű-Hely Zrt. és a velük együttműködő további három iroda városrendezési, városépítészeti és környezetkialakítási koncepciója lett. A beruházó hétmillió forinttal honorálta terveiket, és díjazta a második (ECE PM Budapest Kft.) és harmadik helyezettét is (Palatium Stúdió Kft.). A kiírás szerint ugyanakkor a kiíró Fővárosi Önkormányzatnak és a XI. kerületi Önkormányzatnak lehetősége van mindhárom pályamű egyes elemeit felhasználni és nem kötelezhető az első helyezett terv megépítésére.

Megszületett a Kelenföldi pályaudvarra és térségére kiírt ötletpályázat végeredménye. Az első helyezett Mű-Hely Zrt. és a velük együttműködő további három iroda városrendezési, városépítészeti és környezetkialakítási koncepciója lett. A beruházó hétmillió forinttal honorálta terveiket, és díjazta a második (ECE PM Budapest Kft.) és harmadik helyezettét is (Palatium Stúdió Kft.). A kiírás szerint ugyanakkor a kiíró Fővárosi Önkormányzatnak és a XI. kerületi Önkormányzatnak lehetősége van mindhárom pályamű egyes elemeit felhasználni és nem kötelezhető az első helyezett terv megépítésére.

Hat hónappal ezelőtt írták ki a Kelenföldi pályaudvarra és térségére az ötletpályázatot, hogy a négyes metró építésével megegyező ütemben, 2010-re megvalósulhasson a terület rendezésének első üteme. Előreláthatólag nyolc-tíz év lesz a pályaudvar és környékének teljes átalakítása. A pályázók közül az első helyezett mű négy iroda munkája nyomán született. A Mű-Hely Zrt. készítette a városrendezési tervet, vagyis név szerint ők a pályázat nyertesei is. Mindazonáltal pályaművükön kooperáció eredménye, amiben a 3h építésziroda dolgozta ki az épületterveket, az Új Irány Csoport volt felelős a kert- és tájépítészeti tervekért, a Közlekedés Kft. pedig a közlekedési kapcsolatok terveiért, míg a Mű-Hely zrt a városrendezési feladatokat látta el.

:appendix_1328

Az alábbiakban a Gunther Zsolt és Csillag katalin alapította 3h építésziroda műleírásának szerkesztett változatát közöljük.

(...) A hazai környezetalakítási gyakorlat leglényegesebb szakmai kérdése az elérhető legmagasabb "építészeti minőség" interpretációja. Az egyre tisztábban artikulált elvárás kiegyensúlyozott, a nemzetközi színvonalhoz mérhető minőség igényt, magát az igényességet követeli. A hazai gyakorlat keretei között a tervezés igényessége, a mívesség és a funkcionalitás egysége olyan attraktív megoldásokat követel, melyek nem szélsőségességük, hanem a kiszámítható minőség, a tiszta és logikus funkcionalitás mellett újszerű formákat, a tervezett együttes azonosítására alkalmas formavilág megvalósítását, identitást jelentenek.

(...) A beépítést meghatározó épületszövet a területen döntően kialakult, azonban a panelházsor illetve a kollégium közötti szakaszon található egy "lyuk", mely helyzeténél fogva alkalmas egy jel megtestesítésére az autópálya bevezető szakaszán. Elemzésünk szerint ezen a szakaszon egy magasabb pont létrehozása zavaró lenne, inkább egy jellegében a környezetétől markánsan eltérő épület vehetné át az ún. landmark szerepét. Az irodaépület különleges formájával és homlokzatával képezi azt a hangsúlyt, mely a gyors, lakott területen kívüli és a lassabb, városi járműmozgás határát definiálja építészetileg. (...)

Az Etele tér

Az új városrészközpont emblematikus közterévé válik az Etele tér, mely maga köré gyűjti a városrész központ minden jellemző funkcióját. Déli oldalán az intermodális csomópont közlekedési tere és a bevásárlóközpont  kapcsolódik, északi peremén új kulturális funkció (médiaház) létesül, míg az Etele út tengelyében álló pályaudvari épületbe rendezvényház kerül. A tér intenzív, ligetes zöldfelületével rekreációs területet biztosít, melytől szintben elválasztva, a közlekedő járdák kiemelt szövetén halad a központ sürgő forgalma, míg a zöldfelületben úszó transzparens pavilonok biztosítják a vendéglátást. A tér így minden korosztály számára kellemes és színvonalas tartózkodási helyet kínál. A funkciók sokszínűségére a tér többszintűséggel ad választ. Alsó szintje, mely a környező utcaszintekről dél felé lesüllyed az intermodális központ alsó szintjéig, a zöldfelületeké. (…) A közlekedési útvonalak a lesüllyesztett tér felett, hídszerűen haladnak, a tér különböző funkcióit összekötve szövetszerűvé állnak össze, közvetlenül kapcsolódnak a déli oldalon az intermodális központhoz, annak belső terében galériaként folytatódnak. A többszintű tér folytatásaként, legfelső szintjeként is értelmezhető az intermodális központ teteje, mely lejtős, rámpás kialakításával egybekapcsolja a környező tömböket és az Õrmezei oldalról érkező, a vasút felett átkötő hidat a térrel.

Az intermodális központ

Az intermodális központ formálását alapvetően a használhatóság és hatékonyság, a közlekedési rendszerekre adott térbeli válasz kialakítása határozza meg. Az épület tere fogadja be, "dolgozza fel" a rácsatlakozó (plug-in) közlekedési eszközök közötti átszállásokat, működésének analógiája egy chip lehetne. (…) A szerteágazó közlekedési kapcsolatok és a többszintűség ellenére ez a mag, azaz a csarnok tere egységes és áttekinthető, közlekedési jellegét oldja a benne helyet kapott pálmaház, illetve az intenzív kapcsolat az Etele téri zöldfelülettel, mely az északi oldal teljes megnyitásán keresztül közvetlen kapcsolatot teremt a külső térrel. Ehhez a maghoz közvetlenül csatlakoznak a közlekedési társaságok (MÁV, BKV, Volán) forgalomirányítási és az utazóközönséget kiszolgáló funkciói (jegypénztárak, információ), míg az adminisztratív és vezetői egységek is integrálva, de közvetett kapcsolattal, a központ felett elhelyezkedő közlekedési irodaházban kapnak helyet.

A közlekedési kapcsolatok térbeli szervezését a központ belső tere mellett annak teteje is intenzíven szolgálja; erre a zölddel és burkolt közlekedő területekkel kialakított tetőre futnak be a vasúti vágányok felett átkötő gyalogos és kerékpáros hidak, a déli iroda funkciójú tömböt feltáró emelt szintű promenád, illetve innen megközelíthető a bevásárló központ (food-court és tetőkert) is.

Bevásárló- és szolgáltató központ

Az intermodális központ tetején megkezdett közlekedő- és kert szint az Etele út mentén elhelyezkedő bevásárló- és szolgáltató központ alakításában is folytatódik. A tetőkert vízszintesen kettévágja az épülettömeget, ezáltal elválasztja az alsó kereskedelmi funkciójú szinteket a kert felett elhelyezkedő irodai funkcióktól. (…) E tetőkertbe ágyazva kapnak helyett a központ vendéglátó (food-court) és szórakoztató egységei.

A tetőkert alatt helyezkednek el három szinten a kereskedelmi területek. A legalsó szint az intermodális központ alsó szintjéhez kapcsolódik, és a környező terep lejtése folytán a tömb Hadak útja felőli végén utcaszinten is hangsúlyos bejárattal nyílik fel. A kereskedelmi egységeket csillagszerűen elágazó, felülről bevilágított mall tárja fel, melynek építészeti formálásában az Etele téri szövet hálószerű alakítása köszön vissza.

Az épület felső, iroda funkciójú része, mely csupán a közlekedőmagok által kapcsolódik az alsó tömeghez, s így a tetőkert felett lebegni látszik, az alsó rész szabadabb formálásával szemben a környező épületek kötöttebb, ortogonális rendjét követi. Szabályos, udvarokkal tagolt hasáb tömegét az alsó felület Etele tér felőli hasasodása oldja.

Irodák: Hasonló karakterű irodafejlesztés biztosítaná az intermodális központtól délre eső, közös BKV-Volán buszpályaudvar területének jobb hasznosítását. A terület központi helyzetéből adódó potenciált kihasználva a buszpályaudvar felett, de azt csak részlegesen felülépítve, iroda funkciójú épületek létesülnek. (…)

:image_2773

Négycsillagos szálloda, és konferencia központ fejlesztéssel

A terület hasznosításának későbbi ütemében ez az iroda funkciójú beépítés tovább bővülhet déli irányban, kiegészülve négycsillagos szálloda, és konferencia központ fejlesztéssel. E három funkció logikusan rendelődik egymás mellé, jól működtethetők együttesen. A terület elhelyezkedése is ideális, hiszen mind a vasúton (kelet-nyugati vonalak), mind autópályán (m1-m7) és a távlatban megfogalmazott reptéri gyorsvasúti összeköttetés által a légi úton történő megközelítés adottság. Az irodák a közlekedési csomóponttól 300 méteren belül, míg a hotel / konferencia központ az 500 méteres körön belül helyezkedik el.

A kelenföldi vasúti pályaudvar

Az intermodális központ által újrafogalmazódik a kelenföldi vasúti pályaudvar szerepe, megjelenése is. A pályaudvari kiszolgáló funkciókat és a reprezentatív utasforgalmi csarnokot az új központ integrálja. A peronokra közvetlen és akadálymentes feljutás biztosított az alsó gyalogos szintről, ezáltal nem csak a pályaudvari forgalomban, hanem az eltérő szerepű eszközök közötti átszállásokban (például az elővárosi vonalakról a városi közösségi közlekedésre) is érvényesül a minél gyorsabb és egyszerűbb kapcsolódás elve.

A pályaudvari peronokat az új központhoz méltó építészeti, esztétikai és funkcionális minőségben újrafogalmaztuk, az európai szinten is kiemelkedő szolgáltatás biztosítása érdekében. Nem volt célunk a vasúti területek teljes lefedése és felülépítése, ezért az új peronlefedések csak laza szövetként kerülnek a személyforgalmi vágányok fölé. E mozgalmas, tördelt felületű lefedés alá az utasok kényelme és időjárástól való védelme érdekében transzparens üvegdobozként megfogalmazott várófülkék kerülnek minden peronra.

A vasúti pályák felett áthaladó híd

A pályaudvar karakteres eleme, ugyanakkor a  központ két területrészét is összeköti a vasúti pályák felett áthaladó híd, melyet építészeti kialakítása alkalmassá tesz arra, hogy betöltse a vasúton érkezők számára a nyugati városkapu szerepét. A széles vasúti terület fellett átívelő összekötés túlságosan megnyúlt és vonalszerű, ezért a gyalogos és kerékpáros forgalom elválasztott átvezetésére szolgáló két különálló hidat egy olyan héjszerű burok öleli körbe, melynek emblematikus alakja képes a szimbolikus "városkapu" megjelenítésére is.

Õrmezei fejlesztések

A leendő központ másik pólusát, az Õrmezei fejlesztések adják, melyek mind funkcionálisan, mind városépítészetileg kiegészítik az Etele tér környezetében létrejövőket. A metró nyugati kijáratából következően itt is meghatározó funkció a közlekedés. Ennek fontos elemei a metrókijárathoz közvetlenül kapcsolódó buszpályaudvar és az alatta három szinten kialakítandó P+R parkolók. (…) A buszpályaudvar a nyugati és északi irányban nyitott, lefedése ezen az oldalon is csak részleges. A lefedés tetején, azaz a környező terep szintjén, a korábban a területen lévő sportpályákat pótoljuk (kézilabda és kosárlabda / streetball pályák, illetve gördeszka élménypark), illetve további lehetőségekkel fejlesztjük tovább a sportolási lehetőségeket. Az intermodális közlekedési tér felett, abból jól megközelíthető módon olyan sportközpont fejlesztését javasoljuk mely squash és fitness termek mellett egy fedett kosárlabda pályát foglal magába minden, a magas szintű kiszolgálást biztosító wellness funkcióval együtt. Az épület tömege az őrmezei oldal oldottabb építészeti formálását előrevetítve a közlekedési központ felett már szabadabban alakított, tördelt, a vasút irányában emelkedő.

Az ezzel szomszédos nyugati, autópálya menti területen olyan iroda funkciójú beépítés készülne, mely a környezetétől markánsan eltérő, szabad formálásával, hegyszerű tömegével és különleges felületi minőségével képes az autópálya felől érkezők számára az új központ jelenlétének, egyben a város határának jelzésére. Ezek az építészeti megoldások a jelenleg jellegtelen vasúti és lakótelepi környezet mellett olyan megformálás lehetőségét kínálják, amely egyedi, identitással rendelkező, újszerű és izgalmas együttest jelenítenek meg, egy új városrészközpontot teremtenek.

építészet Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317