Logomain

Magyar cégek is fejleszthetik az Emírségek városait

By HG.HU 2015. október 27. 19:08

szerk at hg dot hu

A városok optimális működtetése, amellyel hazai cégek világszínvonalon foglalkoznak, olyan ma­gyar ter­mék, amit egy na­gyon fej­lett gaz­da­ság­ban is el le­het ad­ni.

Új lehetőségek nyílnak a magyar vállalkozások számára az Egyesült Arab Emírségekben a két ország között megszülető Gazdasági Együttműködési Megállapodásnak köszönhetően, írja a kormany.hu. Varga Mihály, a magyar gazdasági tárca vezetője, aki szeptemberben az arab emirátusok gazdasági miniszterét és az általa vezetett delegációt hivatalában fogadta, úgy véli, a magyar cégek sikeresen kapcsolódhatnak be az Emírségek városfejlesztési beruházásaiba.

Dubai_wiki.gallery

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gaz­da­ság­dip­lo­má­ci­á­ért fe­le­lős ál­lam­tit­ká­ra, aki a napokban két­na­pos lá­to­ga­tá­son járt Abu Dzabiban és Dubajban, több kor­mány­za­ti szerv kép­vi­se­lő­jé­vel egyez­te­tett az emír­sé­gek vá­ros­fej­lesz­té­si be­ru­há­zá­sa­i­ban va­ló ma­gyar rész­vé­tel­ről is. "Egyes ma­gyar vál­la­la­tok vi­lág­szín­vo­na­lon fog­lal­koz­nak a vá­ro­sok mű­kö­dé­sé­nek op­ti­ma­li­zá­lá­sá­val - ener­gia­fel­hasz­ná­lás, köz­le­ke­dés­biz­ton­ság, adat­ke­ze­lés te­rü­le­tén -, ez egy olyan ma­gyar ter­mék, amit egy na­gyon fej­lett gaz­da­ság­ban is el le­het ad­ni" - fo­gal­ma­zott az MTI-nek adott interjújában.

városfejlesztés, magyar építészet, város, egyesült arab emirátusok, magyar epiteszet Icon_print

Dubai napjainkban az egyik leggyorsabban fejlődő város

Kép Wikipedia

Hg_pasaret_szponzor_title
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317