Logomain

Mihez kezdenél Budapest üres üzleteivel?

By Kovács Dániel 2013. március 5. 09:59

szerk at hg dot hu

Kettős pályázatot hirdet a főváros az üresen álló üzletek újrahasznosítására. Beadási határidő: április 15.

Kettős pályázatot hirdet a főváros az üresen álló üzletek újrahasznosítására. Terveket várnak egy olyan online adatbázishoz, amely összegyűjtené és rendszerezné a kihasználatlan kereskedelmi ingatlanokat Budapesten, valamint konkrét installációk és alkotások ötleteit konkrét kirakatokba. A pályázaton a részvétel ingyenes, a díjakra szánt összeg 1,5 millió forint. Részletes leírás alant.

Rogton_jovok_plakat20130604-20111-1pp46wb.gallery

1. Az ötletpályázat célja

Napjainkra Budapest egyik szembetűnő problémája a város földszinti zónájában megszűnő funkciók, üres üzlethelyiségek állandósulása a városban, ami különösen hangsúlyos a belvárosi utcák esetében. A ma elénk táruló helyzetkép, valós városi probléma kialakulásának hátterében társadalmi-gazdasági városalakító folyamatok állnak. Többek között a városlakók vásárlási szokásainak megváltozása, amely hozzájárult a belvárosi földszinti üzlethelyiségek és bevásárló utcák kiürüléséhez, hiszen nehéz tartani a tempót és biztosítani a megfelelő „bevásárló és szolgáltató” környezetet a mai városi ember folyamatosan változó igényeinek. Más részről a probléma hátterében álló tényezők az adott helyszíntől függően igen sokfélék lehetnek. Van ahol a megoldatlan közlekedési és logisztikai problémák, más helyzetben a mai város életéből lassan eltűnő szolgáltatások, kisiparosok boltjai vagy pozíciójukat és identitásukat elvesztő városi helyszínek járulnak hozzá a kiüresedett üzletek megjelenéséhez. Ez a hosszú ideje tartó több tényezővel bíró gazdátlan folyamat, találkozva a válság okozta hatásokkal valóban nyomot hagyott a mai budapesti városképen. A hiányzó funkciók az üres üzlethelyiségek városképet rontó látványa mellett a terület gazdasági gyengülését is okozzák, hosszú távon pedig az adott terület leértékelődéséhez is vezethetnek.

A Kiíró szándéka az ismertetett probléma hosszútávon és rövidtávon egyaránt ható komplex kezelése, amely a Kiíró részéről is új megközelítésmódokat igényel. Budapest jelenleg befejezés alatt álló Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó Célrendszert 2012. január 25-én fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A Célrendszer által meghatározott, kiemelt városfejlesztési célok között többek között szerepel az „Értékalapú területhasználat”, illetve „a város épített és természeti értékeinek hatékony védelme, a meglévő értékekhez méltó színvonalú új értékek létrehozása, mindezek széleskörű népszerűsítése.” A Kiíró szándéka a készülő Új Városfejlesztési Koncepció céljainak rendszerébe illeszthető, ismertetett problémát kezelő folyamatok elindítása, melynek az alábbi, új eszközök előmozdításával élő „ötletpályázat” is részét képezi.

Számos kiváló, működő nemzetközi gyakorlatot ismerünk, ezek között vannak hosszútávon ható folyamatok és rövidtávon eredményt felmutató akciók egyaránt, melyek a kereskedelemfejlesztést előmozdító menedzsment-mintáktól a kis léptékű kreatív projekteken keresztül különböző beavatkozási pontokon tudnak hatni a várost alakító folyamatokra. Léteznek olyan városok, ahol a problémát idejében felismerve, napjainkra igen jó példával járnak előttünk a kiüresedett ingatlanok kezelésének és átmeneti hasznosításának gyakorlatával, előfordul az is, hogy civil szervezetek katalizálják a problémakezelést elindító folyamatokat. A Kiíró célja Budapest esetében a városnak megfelelő komplex válaszok megtalálása, a probléma megoldásához vezető folyamat elindítása, melynek az alábbi ötletpályázat is részét képezi.

A folyamat végeredményeként a Kiíró célja, hogy a kiüresedett üzlethelyiségek jelenlegi helyzetében változást érjen el. Az adaptálható friss nemzetközi gyakorlatot és az innovatív ötleteket sikerüljön budapesti adottságok és keretek között alkalmazni, a probléma kezelésére megtalálja a hatékony eszközöket és azokat valós városi környezetbe integrálja és az ahhoz tartozó jogszabályi háttér kialakításához való alapot megteremtse. Az ötletpályázat az üres üzlethelyiségek problémájának innovatív városképi kezeléséhez, illetve a problémára a gazdaságélénkítés eszközeként készítendő, kiüresedett üzlethelyiségeket feltüntető online adatbázishoz gyűjt ötleteket.

2. Az ötletpályázat tárgya

A pályázat két részből épül fel: Az első részben („A” program) grafikai tervezési feladatot ír ki a teljes főváros területén futó, kiüresedett üzlethelyiségeket gyűjtő online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére és logójának megtervezésére. A pályázat másik témája („B” program) a használaton kívüli üzlethelyiségek kirakatában elhelyezhető „okos” installáció/alkotás létrehozása. Az installáció/alkotás célja, hogy a későbbiekben az üres kirakatok esztétikusabbá tétele egységes elvek alapján történhessen. A Kiíró a pályázat keretében az üres helyiségek városképi látványának javítására keresi az olyan innovatív megoldásokat, melyek az utcakép esztétikai kialakítása, rendezettsége és tisztántarthatósága mellett a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokra is pozitív hatást gyakorolhatnak emellett figyelemfelkeltőek és elgondolkodtatóak. Az ötletpályázatot követő „használatuk” során adott esetben az utca újbóli felértékelődéséhez vezethetnek.

3. Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója

Az ötletpályázat kiírója: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Az ötletpályázat lebonyolítója: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

4. Az ötletpályázat jellege, formája

A pályázat jellege: nyílt, titkos

5. A Pályázók köre

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni.

6. A tervezési program

A pályázaton az „A” és „B” programra külön is lehet pályázni.

6. 1. „A” pályázati program (grafika)

A Kiíró várja a megoldásokat a kiüresedett üzlethelyiségeket összegyűjtő adatbázis logójára és az online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére.

A tervezett logó feleljen meg az alábbi követelményeknek: Az online adatbázis felületén legyen megjeleníthető, emellett az üres kirakat felületén elhelyezve is legyen jól látható. A kiüresedett üzlethelyiségre hívja fel a figyelmet. A kirakat felületén elhelyezett logó mellett rendezett formában jelenjenek meg az alábbi információk: Az üzlethelyiség mérete, az online adatbázis web elérhetősége és az üzlet tulajdonosának/bérbeadójának telefonszáma.

A logó szimbolizálja azt a törekvést, hogy a Kiíró szándéka hosszú távon az üres üzlethelyiségek bekapcsolása a város életébe.

6. 2. „B” pályázati program („okos” installáció/alkotás)

A Kiíró várja a megoldásokat a használaton kívüli üzlethelyiségekbe elhelyezhető „okos” installációra/alkotásra.

Az üres üzlethelyiségbe az újbóli hasznosításig átmeneti jelleggel elhelyezhető, a helyiségbe és annak kirakatába kívülről vagy belülről rögzíthető/felragasztható vagy mozgatható, akár többször, különböző üzletekben is felhasználható alkotás tervezése a cél. Az elsődleges szempont az, hogy az installáció felállításával (rögzítésével, felragasztásával) az üres üzletek földszinti kirakatai rendezetté váljanak, az installáció az üres helyiségekre valamilyen módon felhívja a figyelmet és elősegítse az utcakép rendezettebbé válását. A pályamű rendelkezhet olyan felülettel, generálhat olyan hozzáadott tudást, melyen keresztül segíti a városszerte jelentkező probléma megoldását, vagy a helyi közösségeket, a közterületen elhaladókat vonja be a probléma komplex kezelésébe. A pályamű a problémára adhat általános helyzetekben használható megoldást, illetve egyedi városi szituációk kezelésére is készülhet.

Ugyancsak fontos szempont, hogy az üres helyiségbe kerülő installáció/alkotás minél könnyebben és költséghatékonyabban kivitelezhető, vagy akár sorozatgyártásra alkalmas megoldás legyen.

Az installáció esetében elvárt a maximális megvalósíthatóság biztosítása, azaz a terveknek olyan anyagra kell javaslatot tenniük, amelynek beszerzése nem ütközik akadályokba és kialakítását tekintve valóban alkalmas átmeneti, forráshiányos esetek megoldására is.

7. A pályázat lebonyolítása

A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció, melyet a palyazat@budapest.hu címre küldött email formájában kér a Kiíró. A regisztrációra a pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok kezeléséhez van szükség. A regisztrációt és az e-mail postafiókot a Kiíró titkosan kezeli, a Bírálóbizottság tagjai nem férhetnek hozzá.

A beérkezett pályázati anyagokat a Bírálóbizottság értékeli, és szakmai döntése alapján kiválasztja a díjazásra és megvalósításra érdemesnek ítélt pályamunkákat. A döntésről valamennyi Pályázót a szervezők közvetlenül e-mailben értesítik legkésőbb 2013. április 29-ig.

A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja.

7. 1. „A” pályázat lebonyolítása

A pályázat eredményhirdetését követően a díjazott pályamunkák alapján kiválasztásra kerülő nyertes logót és online adatbázis kezdőlap tervet a Kiíró megvalósítja.

7. 2. „B” pályázat lebonyolítása

A pályázat eredményhirdetését követően a kiválasztott pályamunkák egy része elkészítésre és a mintaprojekt keretében kiállításra kerül. A Pályázóknak a benyújtott terveknek megfelelően kell a kivitelezésben részt vennie. A Pályázónak lehetősége van személyes konzultációra, amelyre a Kiíró által meghatározott, későbbiekben egyeztetett időben és módon kerülhet sor. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró a pályázat lebonyolítását követően egyeztet a kiválasztott Pályázókkal.

8. A pályázati anyag tartalma

8. 1. „A” pályázat tartalma (grafika) 1 db tabló A/2 méretben, kasírozva, az alábbiak feltüntetésével: Online adatbázis kezdőlapjának és logójának grafikai terve Látványterv (utcaképbe illesztett nézet). Létező üres üzlethelyiség eredeti állapotát és tervezett állapotát bemutató látványterv. Műleírás e-mailen a palyazat@budapest.hu címre, elektronikus formában is szükséges beadni a tablót (PDF formátumban, 720 dpi felbontásban, CMYK színmódban, maximum 3,5 MB méretben). Kizárólag a postai úton beadott pályamunkához, jelöletlen C5-ös zárt borítékban csatolni szükséges a Pályázó adatait az 1. sz. mellékelt adatlap szerint, és a tervezői nyilatkozatot a 2. sz. melléklet aláírásával.

8. 2. „B” pályázat tartalma („okos” installáció/alkotás) 1 db tabló A/2 méretben, kasírozva, az alábbiak feltüntetésével: Rajz (javasolt méret M=1:20 arányban), utcai nézet, megértéséhez szükséges számú részlet, Látványterv (utcaképbe illesztett nézet) több szögből. Létező üres üzlethelyiség eredeti állapotát és tervezett állapotát bemutató látványterv. Műleírás: anyaghasználat megnevezésével, tervezett kivitelezés folyamatának leírásával, ami tartalmazzon költségbecslést is. e-mailen a palyazat@budapest.hu címre, elektronikus formában is szükséges beadni a tablót (PDF formátumban, 300 dpi felbontásban, CMYK színmódban, maximum 3,5 MB méretben).
Kizárólag a postai úton beadott pályamunkához, jelöletlen C5-ös zárt borítékban csatolni szükséges a Pályázó adatait az 1. sz. mellékelt adatlap szerint, és a tervezői nyilatkozatot a 2. sz. melléklet aláírásával.

9. Egyéb fontos tudnivalók

a. A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta.

b. Egy Pályázó több pályatervet is benyújthat.

c. A pályázaton való részvétel díjmentes.

10. Az ötletek elbírálásának szempontjai

A Bírálóbizottság döntő módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a Kiírót az ötletpályázati felhívásban és dokumentációban rögzített céljainak elérésében, ezért a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint fogja értékelni: A javaslat komplexitása, újszerűsége, illeszkedése, a különböző helyszínekre való adaptálhatósága, variabilitása, friss, előremutató design, gazdaságosság, költséghatékonyság, megvalósíthatóság, a javasolt megoldás felhasználhatósága a tervezett fővárosi szabályozásban.

11. A pályázatból való kizárás esetei

A Kiíró,
• a pályázatból kizárja a határidő után beérkezett pályaművet,
• kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaművet.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

12. A pályázat beadása és elbírálása

A Pályázónak a pályaművet 2013. április 15. éjfélig kell postára adni.

A pályázat benyújtási formája: Postai úton és elektronikusan egyaránt be kell nyújtani a pályázatot. A postai úton benyújtott pályaműhöz jelöletlen C5-ös zárt borítékban csatolni szükséges a Pályázó adatait, melyet a kiírás 1. sz. mellékletét képező adatlap szerint kell megadni, illetve a kitöltött nyilatkozatot a 2. sz. melléklet aláírásával kell csatolni. Az elektronikus pályázat benyújtás e-mail útján történik, a palyazat@budapest.hu címre kérjük kizárólag a tablót elküldeni.

Címzés: A 3. sz. mellékletként szereplő Címzéslapot kell a postai úton feladandó küldemény csomagolásának külső oldalára felragasztani.

A mellékletek letölthetők a www.budapest.hu oldalról.

Kérjük, hogy a Pályázó nevét és egyéb, azonosításra alkalmas adatait a pályázati anyagon (koncepció, tervlapok, csomagolás) ne tüntesse fel. A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos és/vagy az alkotók nevét a pályázati anyagon feltüntető pályázatok a további értékelésben nem vesznek részt.

A Bírálóbizottság legkésőbb 2013. április 30-ig hirdeti ki döntését. A Bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs. A Bírálóbizottság döntését, a nyertesek listáját a Kiíró a www.budapest.hu oldalon teszi közzé.

13. A pályaművek díjazása

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A legjobb és megvalósításra szánt pályaműveket kiválasztja, díjazza és kiállítja. Nagyszámú eredményes pályázat esetén a zsűri további terveket megvételben részesíthet.

Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére bruttó 1500 ezer Ft áll rendelkezésre.

A fenti összegből az „A” program nyertes pályaművének díja 300 ezer Ft, a „B” program díjazására rendelkezésre
álló keretösszeg pedig 1200 ezer Ft. A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét – a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában – úgy állapítják meg, hogy a díjak és a megvételek bruttó összege 500 ezer Ft és 100 ezer Ft között lehet.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat további ellenszolgáltatás nélkül, részben vagy egészben felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a Bírálóbizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

14. A Bírálóbizottság összetétele

Finta Sándor, Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, főépítész, főosztályvezető
Ughy Attila, Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok, fővárosi képviselő
Böszörményi-Nagy Gergely, Design Terminál, stratégiai igazgató
Kopek Gábor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, rektor
Landwehr Klára, Király Utca Design Utca Klaszter
Majoros Zita, Printa Designbolt ügyvezetője, tervezőgrafikus
Polyák Levente, Kortárs Építészeti Központ, urbanista
Potsubay Dóra, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Ipari tagozat elnöke
Sugár János, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia Tanszék, egyetemi tanár

15. A pályázat lebonyolítása

2013. március 4. A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete.

2013. március 8. A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje, melyeket a palyazat@budapest.hu címre kérünk megküldeni.

2013. március 13. A kérdésekre adott válaszok határideje.

2013. április 15. A pályaművek beadásának határideje.

2013. április 30-ig az eredmények kihirdetése és a díjak átadása (melynek pontos időpontjáról minden érintettet a megadott email címen értesítünk).

2013. május-június folyamán kiállítás a pályaművekből.

16. Pályázati tájékoztatás 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a palyazat@budapest.hu e-mail címen kaphatnak.

Kérdés – Válasz

A Pályázók kérdéseiket e-mailen tehetik fel. A kérdéseket e-mailben a palyazat@budapest.hu e-mail címre kell megküldeni. A válaszokat a regisztrált e-mail címekre küldi el a Kiíró.

A Kiírás véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet.

Kiállítás

A Pályázó pályaművének beadásával tudomásul veszi, hogy a Kiíró az ötletpályázat anyagából kiállítást kíván tartani, melyen a nyertes és díjazott pályaművek nevesítve kerülnek bemutatásra. A díjazásban nem részesült pályaművek is bemutatásra kerülhetnek a Pályázók megnevezése nélkül.

ingatlan, üzlet, budapest, pályázat, kereskedelmi létesítmény Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317