Logomain

Körmendy úr trendivé teszi a középkort

By Kovács Dániel 2013. február 25. 17:29

szerk at hg dot hu

Cs620130604-20111-1ypirob.gallery

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Cs120130604-20111-1vavncr.gallery

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Cs320130604-20111-1pkw0y1.gallery

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Cs220130604-20111-s9q9n.gallery

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Cs420130604-20111-19zspbl.gallery

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Komarom20130604-20111-hrrxfx.gallery

Körmendy Nándor temploma Komáromban

Gyor_templom20130604-20111-rslmkb.gallery

Körmendy Nándor temploma Győrben

Sopron_szent_istvan_templom20130604-20111-16h4tgw.gallery

Körmendy Nándor temploma Sopronban

120130604-20111-a6314y.gallery

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

220130604-20111-17991y.gallery

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

320130604-20111-1ha1gvt.gallery

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

420130604-20111-eokts2.gallery

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

Magyar Modern sorozatunk következő alanya Győr-Moson-Sopron legnagyobb temploma, amelyet 1938-ban szenteltek fel Csornán.

A Győr és Sopron közt nagyjából félúton fekvő Csorna kisváros ugyan, de több építészeti érdekességgel büszkélkedhet. A legismertebb a 12. században alapított premontrei prépostság hatalmas, barokk épülettömbje a Szent István téren. Jóval kevésbé köztudott, hogy az ezzel átellenben álló Áfész Áruház plasztikus betonhomlokzatát Makovecz Imre tervezte, abban az ifjonti pályaszakaszában, amelyet aztán utólag kifelejtett az önéletrajzaiból (pedig, jegyezzük meg: a ház jó). Ami miatt azonban mi Csornára érkezünk, az Magyar Modern sorozatunk következő alanya, az 1938-ban emelt Jézus Szíve plébániatemplom, egyben megyei rekorder: 1500 négyzetméterén akár kétezer hívő is elfér.

Az 1790. június 25-re virradó éjszaka hatalmas tűzvész pusztított Csornán. A település nagyobb részével egyetemben elpusztult a római katolikus templom is. Az egyházközség jobb híján a nemrég feloszlatott premontrei rend gótikus templomának szentélyét hozatta rendbe hirtelen. Az ideiglenes megoldás azonban minden jószándék ellenére 140 évre úgy maradt. IV. Esterházy Miklós Pál herceg, a csornai hitbizomány kegyura ugyan 1911-ben némi hajlandóságot mutatott egy új templom felépítésére, a kitörő világháború miatt azonban ez is csak ígéret maradt. A győri püspökség végül 1927-ban lépett és Wagner Mihály plébánost kifejezetten azzal a küldetéssel helyezte Csornára: építse fel valahára az évszázada hiányzó templomot.

Wagner nem késlekedett: rögvest egyezkedni kezdett az Esterházyakkal, és attól sem riadt vissza, hogy az elmérgesedő vitában közigazgatási bíróság elé idézze az ifjú Pál herceget, számon kérve akkora elhunyt apja ígéretét. Végül 1935 végére előrehaladtak annyira a tárgyalások, hogy meghirdethették a tervpályázatot a 2000 fős templomra, 300 ezer pengős beruházási költséggel, igaz, az egyházközség és a hitbizomány végleges megállapodását csak a következő év májusában írták alá.

Wagner és a hitközség felvilágosult gondolkodásmódját jellemzi, hogy a tervpályázatot stiláris megkötések nélkül írták ki. Ez egyáltalán nem volt magától értetődő ebben az időben; még úgy sem, hogy az ország első, modernnek nevezhető temploma a közeli Győr gyárvárosi részén épült fel néhány évvel korábban, Árkay Aladár tervei alapján. Árkay egy másik munkája, a fiával, Bertalannal közösen tervezett és 1933-ban felszentelt városmajori plébániatemplom ugyanis komoly vitát robbantott ki katolikus értelmiségi körökben. Jellemző, hogy az építtető Kriegs-Au Emil plébános jobbnak látta kikerülni hazai feletteseit és a modern terveket egyenesen XI. Piusz római hivatalával engedélyeztetni. Budapest következő templomát, a Rimanóczy Gyula tervei alapján 1934-re elkészült Pasaréti téri ferences egyházat Petrovácz Gyula, a befolyásos fővárosi képviselő, maga is építész egyenesen „szovjet-árunak” titulálta egy indulatos filippikában, sőt, Serédi Jusztinián hercegprímást is sikerült elítélő megszólalásra bírnia.

Mindhiába. A csornai pályázatra beérkezett ötven munka közül az egyházközség, az új idők szelétől meglegyintve, egy alapvetően modern tervnek szavazta meg az elsőbbséget. Alkotója, az 1894-ben született Körmendy Nándor azon mesterek egyike a két világháború közötti időszakból, aki kétségbevonhatatlan tehetségéhez jó érzékkel tudott megbízásokat is párosítani. Ekkoriban még viszonylag az elején állt termékeny pályájának; legismertebb alkotása az 1930-ra felépült Németvölgyi úti iskola volt Budapesten, amelynek finom art déco épületét, funkcionalista megoldásait külföldi oktatásszakértők is elismeréssel méltatták.

Körmendy, ha szabad ilyet mondanunk, biztosra ment a csornai terveknél: olyan modern templomot rajzolt, ami egy középkor-fanatikus szőrös szívét is meglágyítaná. A keletre néző főfront a román kor westwerkes közép- és nyugat-európai templomait idézi, de a két torony közötti felmagasított egyenes záródású homlokzatra közelebbről is találunk példát: a Zala megyei Türje szép, 13. századi egyházát. A westwerk eredeti, középkori funkciója az uralkodó vagy kegyúr pozíciójának kiemelése, esetenként magánkápolnájának jelzése az épülettömegben. Csornán ilyesmire természetesen nem volt igény. Körmendy a felmagasított főhomlokzatot a harangok elhelyezésére használta ki, a két tornyot pedig keskeny oldalrizalitokká redukálta. A részleteknél jó érzékkel vegyítette a történeti utalásokat a modern formajegyekkel: van kerek rózsaablak, de egyszerű, modern fémosztásokkal; van díszes főkapu, de faragványain modern, 20. századi szimbólumokkal. A tornyok oldalán finoman előreugró, vasvázas sarokablakok akármelyik modern budai villán megállnák a helyüket.

A hatalmas alapterületű épület tömege, mint az hátulról nézve különösen jól látszik, gazdagon tagolt: a szentély felett hosszúkás ablakokkal tagolt kubus ugrik ki, az oldalkápolnákat félkörben végződő tömegek jelzik. Ezt megint csak legalább annyira utal a román kor székesegyházaira, mint a harmincas évek modernista építészetének geometrikus formáira. A templom sárgásbarna vakolata távolról téglafalazatot idéz fel; mindenképp monumentálisabb és ősibb hatású, mint a modern építészetben szokványosabb hófehér.

Az épület dekorációjában Körmendy és az egyházközség ugyancsak magasra rakta a lécet. A kaput a kor egyik legkiválóbb szobrásza, Ohmann Béla tervezte, igaz, tanítványai, az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola hallgatói faragták meg – fényképét ki is állították 1939-ben, az iskola évvégi munkabemutatóján. Ohmann munkája a templom keresztelőkútja és tabernákuluma is.

A belső tér leginkább meghatározó éke a szentély hatalmas főfalát teljes egészében beborító, 12x16 méteres freskó. Erre eredetileg Szőnyi István kapott megbízást, majd készített ide tervet Aba-Novák Vilmos is. Végül négy évvel a felszentelés után, 1942-ben Nagy Sándor kezdett neki a bő esztendeig tartó munkának. Az ekkor már hetvenes éveiben járó festő, a gödöllői művésztelep egyik alapítója a csornai plébános útmutatása alapján összetett kompozíciót tervezett, felső részén a szentek kíséretében megjelenő Krisztussal, alul pedig a misét bemutató római pápával. Ennek az alsó szekciónak az érdekessége, hogy ismert történelmi személyek is megjelennek rajta: jobboldalt Liszt Ferenc dirigálja a templomi kórust, a baloldalt feltűnő katonaruhás alak pedig az 1942. augusztus 20-án egy repülő-szerencsétlenségben életét vesztő Horthy Istvánra emlékeztet.

A templomot 1938-ban szentelték fel; az ünnepi szentmisét számos egyházi főméltóság jelenlétében az ekkorra már Győrbe helyezett Wagner Mihály celebrálta. Ennél számunkra érdekesebb, hogy a csornai sikernek is köszönhetően Körmendy kisebb karriert futott be a környéken templomépítőként. A komáromi Jézus Szíve templomot egy 1935-ös pályázat nyomán tervezhette és építhette fel 1937-re. 1936-ban a győri Nádorváros tervpályázatán nyert; a Szent Imre templom 1943-ra készült el. A soproni Szent István templomot pedig ugyancsak az ő tervei alapján, 1938-1941 között emelték. A szakirodalom ezek közül a győrit tartja legjobb munkájának, de mind a négy épületre jellemző az izgalmasan tagolt, nagyszabású, de arányos tömeg és az egyre finomabban, áttetszőbben megjelenő középkori reminiszcenciák. Körmendy feldolgozásra váró, nagyszámú életművében ez a legszebb együttes, ami méltó helyet biztosít neki két világháború közötti építészetünk történetében.

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Komárom

Körmendy Nándor: Szent Imre templom, Győr

Körmendy Nándor: Szent István templom, Sopron

Mi volt a kormányzóné kedvenc építészeti stílusa? Ki jött az Alföldre építeni New Yorkból? Mit keres egy corbusiánus csillagvizsgáló Szombathelyen? A 20. század feledésbe merült építészetét kutató Magyar Modern sorozatunk többi részéért kattintson ide, vagy a lenti térképre. 


Magyar Modern nagyobb térképen való megjelenítése

Magyar Modern: kattintson a sorozat többi házáért!

építészet, szakrális építészet, magyar építészet, templom, csorna, modern építészet, magyar modern, epiteszet, magyar epiteszet, körmendy nándor Icon_print

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Körmendy Nándor: Jézus Szíve templom, Csorna

Körmendy Nándor temploma Komáromban

Körmendy Nándor temploma Győrben

Körmendy Nándor temploma Sopronban

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

Nagy Sándor falfestménye a csornai Jézus Szíve templom szentélyében

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317