Logomain

FUGA-programok november 19-25. között

By Kovács Dániel 2012. november 19. 10:15

szerk at hg dot hu

Jazz és komolyzene, másodévesek és DLA-sok a Műegyetemről, látszóbeton és MüPA.

Jazz és komolyzene, másodévesek és DLA-sok a Műegyetemről, látszóbeton és MüPA: változatos program a héten a FUGA Budapesti Építészeti Központban.

Mupa2-big20130604-20111-p3bo1w.gallery

A programok részletesen:

2012. 11. 20. Kedd

16.00 Amiről nem tudunk, merünk, akarunk beszélni (Kultúránk kínos és került kérdései) 4.

Egyszer már mindent kitaláltak - Előadó: Déry Attila
Az Építész Továbbképző programja

Teljes technikai visszaesés: a 'sötét' évszázadok Róma bukása után.
A 9-12. századi technikai fellendülés alapjai.
Ameddig eljutottak… Vízkerék, egyfogú kerék, áttételek, gépek, lyukkártya, számológép, computer
Ami beépült kultúránkba és amit elfeledtek.

Időtartam: 2 óra. 1 kredit (2900 Ft.) További információ és regisztráció a www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon.

19.00 Xpozíció - A Művészetek Palotája

A résztvevők: Dévényi Tamás Kerékgyártó Béla, Szalai András, Tardos Tibor
Moderátor: Szentpéteri Márton

A 6b.hu internetes építészeti (és irodalmi) videófolyóirat építészetelméleti sorozatában az estek során egy közösen választott épületről beszélgetnek, vitáznak a résztvevők: nem kritika és nem méltatás, hanem a megismerés, az árnyalatokban gazdag elemzés a cél. Egy ilyen beszélgetés, melyre szándékosan nem gyakorló építészeket kértünk fel, talán segít a közelmúlt és a jelen építészetének értékelésében, hogy ne csak a Reimholz Péter által emlegetett „titkos belső értékrend” létezzen, mely zárt körben és szájhagyomány útján terjed a szakmán belül. Az esték videó-felvételeit a 6b.hu folyóirat rögzíti és a honlapján közzéteszi.

A beszélgetések a Bodor Ferenc és Ekler Dezső által (a nyolcvanas évek végén) szervezett Tölgyfa-estek hagyományát is fel szeretnék eleveníteni. (Árvai András/6b.hu és Masznyik Csaba szervezők)

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft/ 1 FUGA kártya).

2012. 11. 21. Szerda

18.00 Szentképek – Zoltán Mária Flóra kiállítása

A kiállítást megnyitja: Dr. Beke László művészettörténész, egyetemi tanár
Megtekinthető: 2012. 12. 11.

Zoltán Mária Flóra munkásságában mindig is nagy jelentőségű volt a Biblia és annak mindenkori olvasata. Örök jelentése az asszociációk végtelen sokasága. Az istenek nélküli jelen vajon hova vezet jelkép-világa tükrében? Ezúttal is erre keresi a választ a művész most nyíló kiállításában.

18.30 RÉT – Rajz és Terv

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék választható tárgya
Nyilvános est
Tantárgyvezető: Balázs Mihály építész, egyetemi tanár

Immár hagyománynak tekinthető, hogy a FUGA programjai közé befogadja a BME Középülettervezési Tanszékének egyik nyilvános tanóráját. A RÉT valójában egy önismereti tárgy, mely a saját gondolat kifejezésének egyszerű formáit keresve új kapukat nyit rejtett képességeink világába. Kiindulásként választunk egy szót - például "HANG". A találkozások egy könnyed, élménygyűjtő hegyi kirándulással kezdődnek (Börzsöny). Gondolataink közlésére először az írás eszközét használjuk, egy vagy több haiku megírása a feladat. Második lépésben egyetlen vonallal lerajzoljuk a haikut anélkül, hogy közben a ceruzát felemelnénk a papírról. A harmadik lépéssel eljutunk a geometriai terek világába, egy a/4 méretű fehér papírból hajtogatott makettet készítünk egy kiválasztott haikuval vagy rajzzal összefüggő érzéseinkről. A negyedik lépés az idő dimenziójának bekapcsolása, egy rövid, egyszerű eszközökkel elkészített film. Minden fázist közösen kiértékelünk.

A nyílt esten életkortól, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, a feladatok teljesítéséhez nem feltétlenül kell építész előképzettség. A tantárgy komplex alkotói metódusát a jelenlévők úgy ismerhetik meg, hogy maguk is az esemény cselekvő részeseivé válnak: rajzolnak, modelleznek, részt vesznek a közös kiértékelésben. Az idő rövidsége miatt az est során fent leírt folyamat rajz és modell részét tudjuk kipróbálni. Azt tervezzük, hogy a mottó és a haiku adott lesz, első lépésben tehát rajzolni fogunk, a rajzok kiértékelését követően pedig modellezni, majd ismét közösen kiértékelni. A pontos "koreográfia" meglepetés lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Külön meghívott vendégek: a MOME hallgatói

Szervezők és biztos résztvevők: Békési Gáspár, Dolmány Rita, Egyed Szabolcs, Fülöp Fruzsina, Gulyás Levente, Halász Kitti, Heincz Dániel, Kendi Bogáta,Lakatos Ildikó, Marsal Béla, Nagy Eszter, Oszlányi Soma, Paskó Norbert János, Reinitz Dorottya, Takács Ákos, Tóth Ágnes Anna, Tóth Szimona, Vátyi Gergő - BME
Balázs Mihály építész egyetemi tanár, Pelle Zita és Kóródy Anna doktorandusz hallgatók

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft/ 1 FUGA kártya).

2012. 11. 22. Csütörtök

16.00 Látszóbeton – látványbeton 4. Zsaluzat

Az Építész Továbbképző programja
2012 novemberében várható a Látszóbeton-látványbeton című könyv megjelenése, melynek szerzői most egy előadás-sorozat keretében mutatják be a témát bővebben.
Előadások:
Sütő András: Látszóbeton – látványbeton, meghatározás, szabványok, előírások
Lachmann Botond: A falzsaluzatokban használatos héjak javíthatósága, illetve élettartambeli korlátai
Viszló Dezső: Látszóbeton szerkezetek a budapesti 4-es metróban

Időtartam: 4 óra. 1 kredit (2900 Ft.) További információ és regisztráció a www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon.

18.00 Építészeti fotó No. 22. dicső - VOLT - szemker

Galyasi Géza Attila kiállítása
Megnyitja: Szamódy Zsolt Olaf fotóművész
Megtekinthető: 2012. 12. 13.

Galyasi Géza Attila szemker címet viselő fotósorozata kifinomult lépések szekvenciája. A bejárt terep, amelyen a fotók készültek, bárhol lehetne az országban, hiszen a régen kiürült és kifosztott, célját vesztett gyárépület közelmúltunk jellegzetes ipari mementója. A védőháló mögött málló vakolat, betört ablakok, időtlen betonlépcsők elhagyott tereit halk magabiztossággal, a természetjáró tisztes - mert tisztességes - távolságot tartó lépésével közelíti Galyasi. Az így feltáruló enteriőrök már nem az egykori szemüvegkeretgyár szomorú emlékei, sokkal inkább egy letisztult belső optika képei. A természetfotósként induló művész korábbi munkáit jellemző rend - az apró részletek mozdulatlan ritmikája, felületeinek állandó szépsége - szervezi a szemker-képeket is. Különös figyelemmel keresi és találja meg az enyészpontot, amelyben találkoznak a gyárépület funkciótól megfosztott belső terei: Galyasi megáll ott, tiszteletben tartva a tárgyak részletei és a tér saját dimenziói közti egységet, a hely belső rendjét. A természet belső vonásaira figyelmes ember a fények mentén komponálja a roncsok enteriőrjeit. A rend erőteljes kontraszttal válik felületté: ablakkeretek falra vetülő árnyékai, hiányzó ajtók feketéi, az ablakon át beszüremlő fény hanyagul vetülő szőnyegei, falicsempe fekete-fehér vonalhálója által. Galyasi olykor absztrakcióig fokozza a realitást, átjárhatóságot biztosítva a látott reális és a síkok játékával absztrakt felé induló látvány között. A rendet tartó figyelem mellett Galyasi Géza Attila a fotó hagyományos útját járja: fekete-fehér negatívra készült munkáin utólagos vegyszeres beavatkozással dolgozik, fény-árnyék geometriájában nagyon finom egyensúlyt tartva a látott realitás és a megmunkált művészi felület között. Munkáin a beavatkozás sosem hangsúlyoz túl, nem diktál, nem magyaráz, a nézőre bízza tart-e, lát-e vele. Lépteinek nyomán megmutatkozó enteriőrök így válnak egy kozmikus egész, semmi, reális lenyomataivá. (Szabó Ágnes művészettörténész)

2012. 11. 23. Péntek

18.00 BME DLA MOST 2.0

DLA Második tematikus év (2011/12) - Közösség és építészet

A kiállítást megnyitja: Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár
Megtekinthető: 2012. 12. 14.

Környezetalakító tevékenységünk elvárható követelménye a felelősségvállalás. Fokozottan igaz ez, ha a tervezés/építés közösségi szempontjaira gondolunk. De kinek építünk? A felhasználóknak vagy szélesebb közösségeknek? Hol érhetők tetten az építészeti tervezés közösségi vetületei? Milyen módszereket, építészeti stratégiákat eredményezhet mindez az elméletben és a gyakorlatban? Milyen új szempontokat hoztak és hozhatnak a tervezés közösségi, azaz szükségképp empatikus felületei itthon és a nemzetközi fejlemények tükrében? Mennyiben lehet katalizátora bármiféle közösség az építészeti gondolkodásnak – és fordítva?

A BME Építőművészeti Doktori Iskolája második tematikus évét bemutató kiállítás ezt az összetett és szerteágazó problémakört járja körül a két féléves program elején alakult öt kutatócsoport valós közösségi igényeken alapuló kutatói és tervezői munkája alapján.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft/ 0,5 FUGA kártya).

2012. 11. 24. Szombat

Tizenkét kőmíves No. 23.
Varga Levente portréfilmje (szerkesztő: Csontos Györgyi, rendező: Csontos János, Zöldfa Produkció 2007)

A film a FUGA teljes nyitva tartási ideje alatt az előtéri képernyőkön tekinthető meg. 

19.30 FUGA jazz workshop sorozat
Zongora workshop
Házigazda: Oláh Tzumo Árpád
Oláh Tzumo diákként megjárta a világ két leghíresebb jazz oktatási intézményét, a bostoni Berklee College of Music-ot és a Los Angeles-i Thelonious Monk Institute-ot. Ma fiatal tehetségeket tanít a Snétberger Zenei Tehetség Központban. A programban fellép az Oláh Tzumo quartet.
Jegyár: 1000 Ft, diákjegy: 600 Ft.

2012. 11. 25. Vasárnap

18.00 Városok a Duna mentén sorozat
Bécs: Tempo di Valse – Etwas langsam
Koncert korabeli film-, hang- és szöveges dokumentumokkal

Közreműködik a Qaartsiluni Ensemble: Rozmán Lajos művészeti vezető, klarinét, Borbély László zongora, Rákóczy Anna fuvola, Rácz Ottó oboa, Horia Dumitrache klarinét, Tekula Endre kürt, Jankó Attila fagott

Műsor:

E. Krenek: Flötenstück, neunphasig
A. Schönberg: Szonáta op. 26, II. III. tétel (F. Greissle átirata klarinétra, zongorára)
J. M. Staud: Black Moon - szóló basszklarinétra (1998)
A. Schönberg: Blaserquintett op. 26, III. II. tétel (1924)

Támogató: NKA

építészet, fuga, program, epiteszet Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317