Logomain

Újjászületett Keszthely főtere

By Kiss Dóra 2012. július 12. 10:41

szerk at hg dot hu

001_004.gallery

A megújult keszthelyi Főtér_CIKK

001_006.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_007.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_008.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_009.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_010.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_011.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_012.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_013.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_014.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_015.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

001_016.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

Balatonpart.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

Balatonpart2.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

Nyito.gallery

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra nyitó

02.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

11.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

12.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

17.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

18.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

19.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

20.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

21.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Nyito.gallery

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

A gépkocsiforgalmat, helyi és távolsági buszokat gyalogos-pihenő zóna és rendezvénytér váltotta fel.

Már nem kell sokat várniuk Keszthely lakóinak, illetve a Balaton fővárosába érkező turistáknak, hogy teljes egészében megcsodálhassák a város jelentős átalakuláson átesett Fő terét. A korábbi, autóktól hemzsegő belváros ezentúl kizárólag a gyalogosok rendelkezésére áll, a rengeteg pad egyikén megpihenhetünk, a gyerekek elfoglalhatják az új játszóteret. A felújított tér különféle szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas. 

A nemrégiben megrendezett városi futóverseny során már sokan megtapasztalhatták, hogy egy ilyen rendezvénytér, amely eddig hiányzott Keszthely életéből, milyen sok lehetőséget biztosít közösségi programok megszervezéséhez. Az építkezés részleteiről, az elkészült rekonstrukcióról a terveket jegyező keszthelyi Forma Építésziroda tagját, Kurucz Szabolcs okleveles építészmérnököt faggattuk.

hg.hu: Mikor kezdődött a rekonstrukció? Volt-e bármi, ami akadályozta a munkálatokat?

Kurucz Szabolcs: Az utóbbi évtizedekben több építésziroda is foglalkozott a Fő tér megújításával, többek között a jogelőd Forma Kisszövetkezet, 1983-as alapításától létező tervezőiroda, az 1991 óta Forma Rt., majd Zrt. néven jegyzett cég is. Érdekességként megemlítem, hogy a most átépített Fő tér templom előtti részén volt egy mára már elbontott, téglalapba foglalt, kettő elliptikus rajzolatú térburkolat, amelyet Dévényi Sándor Kossuth-díjas pécsi építész tervezett pár évtizede. (Ennek építőanyagait a térrekonstrukció során felhasználtuk!)

A mi tervezési megbízásunkat a mostani rekonstrukcióra 2007-ben foglalták szerződésbe. Akkor tanulmánytervet készítettünk a tér rehabilitációjára vonatkozóan, amelynek része volt még egy körülbelül 190 férőhelyes, térszín alatti mélygarázs is. A 2009-ben benyújtott első építési engedélyezési tervben ez még szerepelt, de a finanszírozási nehézségek miatt, például azért, mivel nem sikerült bevonni a projektbe a parkolás könnyítésében érdekelt belvárosi bankokat, a végleges tervek ezt az elemet már nem tartalmazták. Az építési engedélyezési terveket követően, a kivitelezési tervek készítésének fázisában előzetes régészeti feltárások indultak, de a szakemberek által kijelölt kutatóárkok egy részét más, számomra érthetetlen indokok, valamint érdekek miatt törölték a programból, más részét pedig nem a tervezett helyeken nyitották meg, így a földfelszín alatti korabeli épített értékeket nem találták meg, azaz a kivitelezési terveket ezek ismerete nélkül voltunk kénytelenek elkészíteni.

Az építési munkálatok tényleges megkezdésével egy időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően részletes régészeti feltárásokat kellett kezdeni, amelyek a fent említett akadályok elhárítása után, immár az eredetileg tervezett pozíciókban történhettek meg. Természetesen a régészek ekkor megtalálták azokat az objektumokat, melyekről több szakembernek is voltak sejtései.

A templom és a rendház előtti térszakaszt teljesen át kellett tervezni, ami az új közbeszerzési eljárás miatt jelentős időbeni csúszást okozott a kivitelezésben. Még egyszer hangsúlyozom: ez elkerülhető lett volna! De nézzük a dolgok jó oldalát: az áttervezett térszakasz véleményem szerint sokkal érdekesebb, változatosabb és izgalmasabb lett az eredetileg tervezetthez képest. A feltárt középkori kapubástya, a félig a templom alatt húzódó, megtalált, de sajnos most nem bemutatott, terazzoburkolatos, padlófűtéses, hatalmas római kori villa helyett csak annak körítőfala, vagy a barokk kori papi kert kerítésének – zalaiasan: bástyájának – bemutatásával a rendház előtt megvalósított, a középkori szinten létesített térszín-süllyesztés több építészeti lehetőséget adott a tervezőknek, például a szökőkút és a templom előtti kagylós „homorulatú” térszín kialakításakor.

hg.hu: Mennyiben más most a Fő tér a munkálatok előtti állapothoz képest?

Kurucz Szabolcs: A Fő tér most már nem a gépkocsiforgalom, sőt a helyi és távolságibusz-forgalom faltól-falig töredezett aszfalttal „leöntött”, zagyva-kusza színtere, hanem gyalogos-pihenő zóna és rendezvénytér. Az eredeti helyére visszahelyezett Szentháromság-szobor és a hajdani ivókút-ház közelében létesített új, majdan artézi vizet adó kútház közti területen a napi élelmiszerpiac kap helyet, mint a nyugat-európai városok döntő többségében, a település közvetlen központjában. A jelenleg L alakú tér másik felén pedig kulturális és gasztronómiai rendezvények lesznek, az év minden szakában. A távlati célokban azt fogalmaztuk meg, hogy a templom-rendház-gimnázium épületegyüttese a tőlük keletre lévő, műszaki és erkölcsi értelemben véve is elavult, romos épületek bontásával körbejárható lesz, így a tér nem marad L alakú, hanem kiegészül téglalap alaprajzúvá, közepén az említett épülettömbbel.

hg.hu: Sok városlakó panaszkodott, hogy a Fő tér „kőtengerré” vált. Mivel lehet meggyőzni őket arról, hogy az új tér jóval barátságosabb?

Kurucz Szabolcs: A felhasznált anyagok kivétel nélkül nemes és természetes építőanyagok: háromféle grántifajtából „kevert” egységes térburkolatok, lépcsők és rámpák, süttői mészkő oszlopok és pillérek, valamint növénysziget-keretezések az északi térfal, a városháza és a színház előtt. A korábbi, az évente brutálisan visszacsonkolt, azaz a szakszerűtlen kezelés következtében elöregedett faállomány helyére most értékes és különleges, őshonos faegyedeket ültettek, amelyek 5-10 éven belül a korábbi többszörösét jelentik majd zöldfelület tekintetében. A téren mindez leginkább a nyugati térfal előtti ligetben és a déli kettős oszlopsor – a térfalépítmény – mögötti, a megújított, életre keltett várkert kiterjesztéseként értelmezhető kockafa ligetben lesz érzékelhető. A tervezett szökőkút nagy vízfelülete a rendház előtt teremt majd kellemes mikroklímát, ami talán az egyébiránt gótikus eredetű épület hajdani alagsorába tervezett vendéglátó egység megvalósulását, és a rendház udvarának a tér életébe való bekapcsolását is magával hozhatja, kiváltképp, hogy a korábban említett térszínsüllyesztés következtében ez a két zóna lépcsők nélkül lesz megközelíthető. Egy évtizedekre, sőt száz évekre tervezett környezet, jelen esetben a mi Fő terünk életében elhanyagolható az a néhány év, amely a növényállomány megerősödésének szakasza, azaz türelemre kell intsem a panaszkodókat!

hg.hu: Melyek azok a további, a városban megvalósult tervek, amelyek a nevedhez köthetők?

Kurucz Szabolcs: Eredetileg a térbeli építmények – a térfalépítmény, a szökőkút, a Szentháromság-szobor új mellvéd-keretezése, a kútház – tervezése tartozott a tevékenységi körömbe, de az áttervezés és a kivitelezés szakaszában, a művezetések és kooperációk időszakában mindennel kellett és kell most is foglalkoznom, nemcsak az építészeti kérdések tekintetében, hanem szaktervezői, azaz statikusi, épületgépészeti, vízgépészeti, elektromos-erőátviteli és közvilágítási, díszvilágítási, többféle gyengeáramú, mélyépítési, közlekedési, kertépítészeti, régészeti, stb. koordinálások vonatkozásában is. A Forma Zrt. mint generáltervező képviselőjeként vettem részt a napi munkában, de mivel a piac, a Rákóczi tér és további egyéb térrészek rekonstrukciója, azaz Keszthely megújítása II. ütemének kivitelezése jelenleg is zajlik, és októberi befejezést irányoztunk elő, így jelenleg is dolgozom ezekben a belvárost revitalizáló munkákban.

A régészeti feltárások után készített terveket Jankovics Tibor kollégám közreműködésével hoztuk létre. Ez volt a legkedvesebb, a legérdekesebb számomra. A napi konzultációk a régészekkel, muzeológusokkal és műemlékvédelmi szakemberekkel a legszebb szakaszai közé tartoznak ennek a munkának és eddigi építészi pályafutásomnak is!

Az erre a kivitelezési munkára alakított konzorcium, amely egyébként egyedüliként pályázott a munkára, két, magyarországi viszonylatban nagyméretű cégből áll. Egyikőjükkel, a Reneszánsz Zrt.-vel a kezdetektől fogva egészen jónak mondható együttműködést tudtunk kialakítani. A másik taggal, és a lebonyolításra, valamint műszaki ellenőrzésre szerződött céggel való kapcsolatunkat még „ülepítenünk”, utólag értékelnünk kell.

hg.hu: A városban nemcsak a Fő tér, hanem a Balaton part is megújult. Ott milyen változások történtek?

Kurucz Szabolcs: A Balaton-part rekonstrukcióját a Fő tér tervezésben is részt vett Rácz Tamás építész és felesége, Páldy Eszter kertépítész tervezte, természetesen szakági tervezők közreműködésével. Annak a projektnek az I. üteme a fő téri költségek töredékéből valósult meg, sok meglévő építőanyag és szerkezet felhasználásával, vállalható, azaz jónak mondható végeredménnyel. A fejlesztés II. üteme azonban, amelynek koncepcióját szintén cégünk alakította ki tervi szinten, nem a mi tervezésünkben zajlik majd. A mai „jog”gyakorlat szerint ugyanis a kapcsolható szerzői jogokat nem veszik figyelembe egy tervezési pályázat (nem tervpályázat) kiírásánál. Nem számít a tervezési közbeszerzésnél döntési szempontnak, hogy az illető tervező(cég)nek vannak-e már elkészült munkarészei, amelyek felhasználásával folytatódik a következő projektütem. Azt sem kell vizsgálni, hogy van-e az adott típusú tervezésben megfelelő tapasztalata a pályázónak, mindössze a tervezési díjat kell alapul venni a döntéshozatalnál. Ebből következik, hogy viszonylag sok pályakezdő, építész-tanítómester nélküli fiatal „teszi le névjegyét” tapasztalatlanul, időnként rosszul működő épületeket, tereket tervezve, a „csinált” gazdasági válság okozta anyagi kényszerhelyzetben emiatt a „közbeszerzéses-szemléletű” világban, sok-sok pénzt és energiát kis hatékonysággal felhasználva. Azt tanácsolom: az építészeti felsőfokú képzés abszolválása után legalább tíz évig mester vezesse a tervező kezeket, hogy emelkedjen az építészeti színvonal. Persze, ha van mester, aki még kész és tud is tanítványt fogadni, ebben a mai, még egyszer hangsúlyozom: „csinált” válsággal küszködő világban...

magyar építészet, rekonstrukció, interjú, balaton, keszthely, fő tér felújítása, forma építésziroda, kurucz szaboly Icon_print

A megújult keszthelyi Főtér_CIKK

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra

A megújult keszthelyi Főtér © Kiss Dóra nyitó

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Keszthelyi Főtér - látványtervek és eredeti állapot

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317