Logomain

A szecessziós Csikágó

By Kovács Dániel 2012. június 22. 10:55

szerk at hg dot hu

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

3.gallery

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 4.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

3.gallery

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 44.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 44.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 42.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

3.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 35.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 35.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 38.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

3.gallery

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: István út 18.

2.gallery

A szecessziós Csikágó: István út 18.

3.gallery

A szecessziós Csikágó: István út 18.

1.gallery

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 22.

Index.gallery

A szecessziós Csikágó index

Külső-Erzsébetváros meglepően szép szecessziós épületei között kalandoztunk, és másnak is ajánljuk a hétvégére!

Ha nem nyaralással tölti őket az ember, a nyári hétvégék ideális alkalmat kínálnak arra, hogy kicsit közelebbről is felfedezzük a várost. Mi a Külső-Erzsébetvárost, pontosabban a Csikágó néven ismert negyedet jártuk be, szecessziós épületekre vadászva. A Csikágó legtöbb épülete a 20. század első évtizedében készült, viharos tempóban, otthont kínálva az alsó-középosztályba tartozó munkásoknak, hivatalnokoknak. A korszakra jellemző, díszes homlokzatok mögött jellemzően egy-két szobás lakások rejtőznek ma is. A nagy lakássűrűség miatt a negyed ma is nagy élő és szerethető környék, korábbi rossz hírének már szinte nyoma sincs – legalábbis a külső látogató szemében.

Peterdy utca 38.

A Csikágót a Hősök tere felől közelítjük meg, és a Peterdy utcán keresztül kerülünk beljebb. Rögtön a torkolatnál megállít minket egy ház. Ha Budapest legtipikusabb szecessziós lakóházát akarnánk megtalálni, a Peterdy utca 38. elég jó esélyekkel indulna. A homlokzat nem feltűnő, de egységes, ügyesen formált és tele van finom részletekkel, mint az ablakok felett tekergő rózsacsokrok. 

Drága anyagokra nem volt pénze a beruházónak, de a kapu azért igényes fémmunka, fölötte pedig ott van egy kis, kívülről is látszó ólomüveg. A környék házainál valójában ez kicsit előkelőbb: az udvarra kétszobás, az utcára háromszobás lakásokat terveztek, és mindegyikbe került saját fürdőszoba, káddal.

Peterdy utca 4.

A Peterdy utca 4. számú háza nem tartozik azok közé, amire az ember felfigyelne az utcán. Épületét valószínűleg Mellinger Artúr tervezte, a Levéltárban őrzött tervek azonban teljesen eltérő képet mutatnak a mai állapottól. Lehetséges, hogy új tervek alapján, még az is, hogy másik építésszel készült a végleges állapot. Ami biztos, hogy a homlokzat tetején, az oromzatban kilenc majom vigyáz a ház lakóira – szokatlan gesztus.

A szemközti Peterdy utca 5. szám is ugyanebben az időben épült, Gombos József tervei alapján, de homlokzatát igencsak megviselte a 20. század. A legfelső szintről teljesen eltűntek az eredeti részletek, alighanem egy háborús bombatalálat nyomán.

Dembinszky u. 18.

A Dembinszky utca, de az egész városrész egyik legkülönlegesebb homlokzata a 18. szám alatt álló lakóházé. A Fővárosi Levéltárban őrzött tervek alapján először Márkus Géza tervezett ide egy neobarokk épületet 1899-ben, saját beruházásban. Ebből nem lett semmi, és két évvel később Márkus jogutódja, Spitz János Ferenc számára készített új terveket Mellinger Artúr, előző állomásunk építésze. Sajnos ezekből épp a homlokzati rajz hiányzik, de az épületre 1901. április 20-án kiadták a használatba vételi engedélyt. Még abban az évben, július elsején apró módosításra kér engedélyt a tulajdonos: erkélyt építtetne az első emeleten. Az ehhez mellékelt vázlat nagyjából a jelenlegi homlokzatot mutatja. 

Az 1902 augusztusára erkélyestől elkészült épület sajátosságát a nyílások körül tekergő, középkori és szecessziós motívumokat ötvöző faragott díszítés adja. Ilyet sehol másutt nem látni a városban.

Dembinszky u. 44.

Továbbhaladva a Dembinszky utcán a 44. szám alatt a budapesti szecesszió egyik legnépszerűbb alkotója, Fodor Gyula házába ütközünk. Bár az építészettörténet nem tartja számon a korszak jeles művészei között, Fodor több tucat, általában igen látványos bérházat épített a fővárosban – például a Hajós utcai Napóleon Udvart vagy a Nagymező utcai Ernst-bérházat a múzeummal, amiről nemrég írtunk is.

:image_92979

Itt a Csikágóban Jelinek Frigyes úr megbízásából dolgozott; a tervek 1907-ben készültek, azaz időben épp a fent említett két ház között. Az épület szinte teljesen a Fővárosi Levéltárban őrzött eredeti terveknek megfelelően készült el, csak a tervezett növényi ornamensek helyére kerültek a szecesszió kedvelt madarai, a baglyok a homlokzatra. Szokásához híven Fodor itt is feltüntette nevét: a kapualjan olvasható egy kis kőtáblán.

Hernád u. 42-46.

A Hernád utcai Baross Gábor Általános Iskola esetében nem nehéz kitalálni az építészt, hiszen a sarkon az emelet magasságában tábla hirdeti Schmidt D. Gyula nevét. Az intézmény Bárczy István polgármester nagyszabású iskolaépítési programjának részeként épült, amelyről korábban mi is megemlékeztünk, sőt, a legjobban sikerült épületet a Vas utcában külön is bemutattuk. A Hernád utcának sincs oka szégyenkezésre: a nemrég szépen felújított épület kifejezetten igényes, szép példája a századforduló építészetének. Külön megtekintésre ajánlott a Marek József utcai oldalbejárat, felette a nebulók okulására szánt jelmondattal.

Marek József u. 31.

A Marek József utcába kanyarodunk, amely a század elején még nem a Kossuth-díjas állatorvos nevét viselte: szerényen Elemér utcának hívták. Sétánk legszebb kapujához érkeztünk: a Marek József utca 31. számú házának bejárata a századfordulós fémművesség igazi remeke. Nem véletlenül: az épület a Gerő és Győry fémmunkás-cég megbízásából készült; a teljes alagsort az ő műhelyük foglalta el, beleértve az udvart is. Az épület terveit 1911-ben a szecesszió neves párosa, Komor Marcell és Jakab Dezső készítette, ezeket 1911-ben némileg módosította a kevéssé ismert Géczy János.

Az épület homlokzata mára eléggé megkopott, a beszürkült vakolatból valósággal kiragyognak az aranymozaikok. A kapu, az előtető és a zászlótartó azonban büszkén hirdeti a Gerő és Győry profizmusát. A bejárat hatalmas fémmadarai eredetileg többszínűek lehettek – sajnos ezeket a kapukat a városban több helyen lefestették a fémtolvajok miatt. Gerő és Győry alkotásaival természetesen több helyen is találkozhatunk: ők készítették például az Üllői út elején álló, Fodor Gyula tervei alapján emelt Arany Sas Udvar kapuit.

Marek József utca 35.

Erről a roppant látványos, hullámzó homlokzatú épületről sajnos nem őriz adatot a Fővárosi Levéltár. Déry Attila építészettörténész a kerület épületeiről írt nagyszabású monográfiájában azonban tudni véli, hogy a tervező ifjabb Nagy István. Ha ez így van, akkor Lechner Ödön egyik legtehetségesebb tanítványának keze nyomát látjuk itt, igaz, 1910-re Nagy már kinőtte a mestert. Korábbi házain, például a Rákosi Jenő számára tervezett Szűz utcai lakóházon, vagy innen nem messze, a Thököly úton álló Szenes-házon még sokkal erőteljesebben jelenik meg a lechneri formavilág. Ettől azonban még ez a ház is izgalmas, sőt! Csak azt nem tudni, mit ábrázol az oromzat Ad Astra feliratú jelenete, ahol többen hódolnak egy határozott megjelenésű hölgy előtt. 

Marek József u. 38.

Komor és Jakab párosa készítette a terveket a majdnem szemben álló 38-as számú házhoz is, Zuckermann Gyula megbízására 1903-ban. Ez az előzőhöz képest sokkal erőteljesebben mutatja Lechner hatását. Itt is két tervváltozat készült, és a második sokkal takarékosabb: a homlokzat egyszerűbb, a két, eredetileg önálló tömeggel az udvarra tervezett lépcsőház közül pedig az egyik besüllyedt a hátsó szárnyba – ezzel is meg lehetett spórolni egy nagy adag téglát. A megvalósult épületről már a tervezett erkélyek is elmaradtak. Jellemző, hogy a lakásokhoz tervezett cselédfülkéknek sem ablaka, sem természetes szellőzése nem volt – 1904-ben a székesfőváros tanácsa ezért csak azzal a kikötéssel hagyta jóvá a terveket, ha ezeket a helyiségeket sem állandó tartózkodásra, sem alvásra nem használják. Az épület tetőterét 1967-ben beépítették, ekkor tűnt el a párkány alatti hullámos vakolatdísz és kerültek fel a szögletes ablakok az oromzatra.

Hernád u. 40.

A környék legnagyobb tömbje áll a Hernád u. 40. alatt, nem véletlenül viseli büszkén a Hernád Udvar nevet. Két telek egyesítésével jött létre, határvonaluk épp a Hernád utcai homlokzat közepén, az U alakú bemélyedésben húzódik. A ház terveit maga a tulaj, Ziegler Géza készítette 1913-ban – a századforduló hatalmas fővárosi építési lázában egyáltalán nem volt ritka, hogy az építész egyszersmind beruházóként is működött. Oda, ahol ma orosz étterem van, az építész kávéházat tervezett; a földszint nagyobb részére pedig boltok kerültek – sajnos, ezeknek jó része ma zárva van. 

A három udvar köré eléggé helytakarékos, olykor kissé labirintus-szerű lakások kerültek, még a tetőtérbe is épült hat műterem. Ha a beosztás szűkös is, a reprezentatív homlokzatok bőven kárpótolhatják ezért a lakókat. Az eredeti terveken nem is szerepelnek azok a különleges, színes csempeképek, amelyek ma a homlokzatot díszítik, és – ha nem tévedünk – a földművest, a kereskedőt, a munkást és az értelmiségit ábrázolják. Utóbbi az egyetlen hölgy, remek kisestélyiben.

István út 18.

Weinréb Bernátné született Klein Netti úrnő – az épület eredeti tervein ő szerepel tulajdonosként, míg a tervező Bán Dezső. Egyikőjükről sem tudunk ennél többet. Az 1906-ban készített terveken az alaprajz szinte tipikusan csikágói: az utcára két háromszobás lakás néz, az udvarra pedig szoba-konyhás kislakások, amelyeket a gangról lehet megközelíteni. A homlokzat nem teljesen az engedélyezésre beadott tervekhez hasonlóan épült meg, és azt lehet gyanítani, hogy a felső szinti erkélyek felett álló, simára vakolt homlokzatú oromzatok nem is az eredeti képet mutatják. Az első emelet magasságában játszódó jelenet, amely mintha egy ókori bacchanália kezdő képsora lenne, mindenesetre látványos, akárcsak a fém bejárati kapu.

Hernád u. 22.

A Hernád utca 22. szám alatt újabb, Komorhoz és Jakabhoz hasonló jelentőségű építészpároshoz van szerencsénk. Azaz csak lenne, mivel a hírneves Löffler-testvérek közül csak az egyik: Samu Sándor szignálta a Vágó Lajos és Balassa Zsigmond számára készített tervet. Pecsétjén a VII. Síp u. 17. szám szerepel címként – ezt az épületet két évvel korábban, 1907-ben emelték ugyancsak az ő tervei alapján, és mindjárt ide is költözött a Löffler-iroda. A két ház nemcsak arányaiban hasonlít egymásra: mindkettő szűk, keskeny udvart ölel körbe klasszikus gangos elrendezéssel, de több azonosságot lehet felfedezni a homlokzaton is. A Hernád utcai azért szerényebb.

Nefelejcs utca 26.

Túránk zárásaként érdemes kitérni a Nefelejcs utcába, ahol a 26. szám alatt a Róth Miksa Emlékház várja látogatóit. A korábban emelt, eklektikus házba a hírneves üvegfestő 1911-ben költözött ide, ezután emeltette Pecz Samuval a hátsó szárnyat, amelybe műhelyét helyezte el. Lánya, Róth Amália végrendelete alapján az épületben néhány évvel ezelőtt nyílt meg a család három szobáját eredeti formájában, Róth Miksa munkásságát pedig válogatott műtárgyakkal bemutató, izgalmas kiállítás.


Szecessziós Csikágó nagyobb térképen való megjelenítése

A szecessziós Csikágó

 

Fotók: Tiborcz Henriette. Még több fényképért érdemes megnézni a hg.hu Facebook-oldalára feltöltött albumot.

budapest, szecesszió, 7. kerület, szecessziós építészet, fodor gyula, csikágó, komor és jakab, löffler sándor Icon_print

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 38.

A szecessziós Csikágó: Peterdy utca 4.

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 18.

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 44.

A szecessziós Csikágó: Dembinszky u. 44.

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 42.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 31.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 35.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 35.

A szecessziós Csikágó: Marek József u. 38.

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 40.

A szecessziós Csikágó: István út 18.

A szecessziós Csikágó: István út 18.

A szecessziós Csikágó: István út 18.

A szecessziós Csikágó: Hernád u. 22.

A szecessziós Csikágó index

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317