Logomain

Évezredes kerek titkok

By Kovács Dániel 2012. június 6. 10:26

szerk at hg dot hu

Jeruzsalem20130604-19838-4s62r7.gallery

Jeruzsálem, a Szent Sír-bazilika belső tere

Magyarszentfold_520130604-19838-lnpyag.gallery

Magyar Szentföld templom Molnár Farkas

Magyarszentfold_420130604-19838-18xbin5.gallery

Magyar Szentföld templom Molnár Farkas makett

Osku20130604-19838-lvhhvk.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Kereszt megtalálása templom, Öskü

Kerektemplom_kissik_c3_a1torban20130604-19838-njbafq.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Kisboldogasszony templom, Kissikátor

Kiszombor20130604-19838-12f2ihv.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Mária mennybemenetele templom, Kiszombor

Nagytotlak20130604-19838-1ewd96j.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Miklós templom, Nagytótlak (ma Selo, Szlovénia)

Kallosd20130604-19838-eko9bs.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Anna templom, Kallósd

Jak20130604-19838-trzy6a.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Jakab kápolna, Ják

Papoc_jo20130604-19838-1ratjy5.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Havas Boldogasszony kápolna, Pápoc

Bakonyszentl_c3_a1szl_c3_b3_szent_l_c3_a1szl_c3_b3_templom20130604-19838-fkcxu2.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent László templom, Bakonyszentlászló

Kismarton20130604-19838-revr0t.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Leopoldina-templom, Kismarton (ma Eisenstadt, Ausztria)

Ganna20130604-19838-1cuv5jw.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Plébániatemplom és Esterházy-mauzóleum, Ganna

Esztergom_2c_kerektemplom20130604-19838-y8cm3x.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Anna templom, Esztergom

Beremend20130604-19838-9014uk.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok: Megbékélés ökumenikus kápolna, Beremend

Index20130604-19838-rzl07.gallery

Kárpát-medencei körtemplomok index

Roma20130604-19838-101zdfk.gallery

Santo Stefano Rotondo, Róma

A kerektemplom az egyik legősibb és legmisztikusabb forma, ráadásul a Kárpát-medence építészetében valamiért különösen népszerű.

A körtemplom az egyik legmisztikusabb épületforma, hiszen eredete több ezer évre nyúlik vissza. A középkorban a világ mintájára a tökéletes templomot is kör alaprajzúnak képzelték, különösen, miután a keresztes lovagok hírét hozták, hogy Jeruzsálemben is ilyen áll Krisztus sírja felett. A római Pantheon ugyancsak szerepet játszott a forma népszerűségében. A Kárpát-medencében különösen sok kerektemplom áll, az alábbiakban 13+1 épület segítségével tekintjük végig a típus történetét a régióban.

Jeruzsálem, a Szent Sír-bazilika belső tere. Kép: deror_avi, Wikipédia

A román kori körtemplomok legfontosabb előképe a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika, amelyről a keresztesek hoztak először hírt. A világmindenség szimbólumának tekintett kör alaprajz ezt követően terjedt el, elsődleges terjesztőivé a templomos lovagrend vált. A londoni templomosok ma is álló körtemplomát maga Hérakliusz, Jeruzsálem pátriárkája szentelte fel 1185-ben. Legalább ilyen ismert az 1130 körül épült cambridge-i Szent Sír körtemplom. Maga a jeruzsálemi bazilika Nagy Konstantin megbízásából épült a 4. században. Bár a teljes komplexumnak csak egy része az Anastasis, azaz Feltámadás néven ismert rotunda, a templomnak ma is ez a leginkább eredeti állapotban megmaradt része. De nem a Szent Sír bazilika az egyetlen körtemplom, amely nagy hatást tett az utókor építészetére. A kissé idősebb, 126 körül emelt római Pantheon legalább ennyire fontossá vált később, már a 18-19. században. Ebben az időben kezdtek el egyre ismertebbé válni az antik építészet emlékei az utazóknak köszönhetően, így újra divatba jött a kör alaprajzú peripterosz, azaz oszlopok körtemplom, amelynek legismertebb ókori példái a a Forum Romanum Herkules-rotundája és Athéné szentélye Delphoiban.

Nem tudni pontosan, hogy Közép-Európában miért örvendett különös népszerűségnek a körtemplom a 11-13. századokban. Csehországi, horvátországi példák mellett azonban a legtöbb, legalábbis mai tudásunk szerint, a középkori Magyar Királyság területén épült; a jelenséget még településnél is őrzi, a Bács-Kiskun megyei Kerekegyházáé, ahol meg is találták a román kori templom alapfalait. Számos a mai napig megmaradt, elsősorban azokon a területeken, amelyeket a török hódoltság nem érintett, például a Nyugat-Dunántól elszigetelt vidékein vagy az Északi-középhegységben. A 19. században a kör alaprajz újra divatba jött, ebből a korból is számos szép példát ismerünk.

1. Szent Kereszt megtalálása templom, Öskü
11. század
Kép: hg.hu

Alighanem a leghíresebb magyar kerektemplom, ami nem csak sajátos formájának és szép fekvésének köszönhető, de annak is, hogy mellette vezet el az 1872-ben megnyitott Székesfehérvár-Veszprém vasútvonal. Építésekor néhány méterre a templomtól vágták át a dombot, szerencsére nem okozva sérülést. Azt a hiedelmet, miszerint a templom helyén eredetileg római őrtorony állt volna, nem erősítették meg a feltárások; ami biztosnak tűnik, hogy hasonló formában a 11. században épült meg, és mai tetőzetét a 18. században kapta. Szerencsére azután is használatban maradt, hogy 1843-47 között megépült a falu új plébániatemploma, így ma is mutatja, milyenek lehettek azok a templomok, amelyeket Szent István híres rendeletét követően tíz-tíz falunak kellett emelnie közös erővel.

2. Kisboldogasszony templom, Kissikátor
12. század
Kép: Farkas Gergely, Wikipédia

A török időkben romba dőlt, de a 18. században újjáépítették, ekkor kapta az Ózdtól 10 kilométerre fekvő Kissikátor körtemploma festett deszkamennyezetét és csinos huszártornyát. Árpád-kori telepítésére utal az is, hogy körülötte ma is működő temető fekszik. A falvastagság, az ablakok formája és más részletek miatt egyébként akad kutató, aki kétségbevonja a templom Árpád-kori eredetét és építését a barokk időkre teszi – hasonló a helyzet az erdélyi Székelyudvarhelyen álló négykaréjos Jézus Szíve-kápolnával.

3. Mária mennybemenetele templom, Kiszombor
12. sz. második fele
Kép: Somorjai Ferenc, Wikipédia

A kívülről kör alaprajzú templomtest belül hatkaréjos teret rejt. Ez az alaprajzi elrendezés figyelhető meg a Karcsa, a kárpátaljai Gerény és az erdélyi Kolozsmonostor kerektemplománál is. Az utóbbinak csak alapfalait ismerjük, az előbbi háromban pedig közös, hogy egy részüket lebontva, hajóval toldották meg őket, az egykori templomból szentélyt csinálva. Kiszombornál azonban a 20. századi helyreállítás rekonstruálták az eredeti állapotot, a rotundát leválasztva és önálló tömeggé falazva vissza. Belsejében jelentékeny Árpád-kori freskók maradtak fenn.

4. Szent Miklós templom, Nagytótlak (ma Selo, Szlovénia)
13. század közepe
Kép: Feri, Wikipédia

Téglából épült, finoman díszített homlokzatával a legszebben megmaradt Árpád-kori körtemplomok egyike. Külső díszítéséhez hasonlít az Edelénytől nem messze fekvő Szalonna egykorú körtemplomáéhoz, amelyet később hajóval bővítettek. A nagytótlaki szentegyházat 17. századi feljegyzés szerint a templomos lovagrend építtette, de ezt más források nem támasztják alá. Különlegessége, hogy kupolájában jó állapotban maradtak fenn a 14. századi festőművész, Johannes Aquila művei, aki a közeli, a határ magyar oldalán található Veleméren is dolgozott.

5. Szent Anna templom, Kallósd
1260 körül
Kép: fm2, Wikipédia

A zalai dombságok közt megbúvó Kallósdon ma sem laknak többen, mint 750 éve, amikor a templomot építették: a két évvel ezelőtti népszámlálás adatai szerint a lakosok száma 79 fő. A temetőben álló körtemplom azonban a legszebbek egyike Magyarországon. A gótikus arányú, téglából emelt templom homlokzatát téglasávok, ún. „lizénák” tagolják, harang alakú, huszártornyos fedése az 1800-as években készült. Akárcsak az ösküinél, itt is félköríves szentély csatlakozik a templomtesthez. A belső sajátossága a nyolc ülőfülke, egyéb berendezés nincs is. A templom eredeti, középkori védőszentje Szent Mihály, akit a barokk helyreállítás idején váltott fel Szent Anna. Ma valamilyen oknál fogva őt tiszteli védőszentjeként a legtöbb kerektemplom a Kárpát-medencében. A kallósdinál kicsit korábbi a kisperlászi (ma Prihradzany, Szlovákia), amely szintén Szűz Mária édesanyjának zarándokhelye.

6. Szent Jakab kápolna, Ják
1260-70 körül
Kép: hg.hu

A négykaréjos templomokat bővített kerektemplomként is értelmezhetjük. Ilyet épített a már csaknem kész jáki monostori templom elé az az építőcsapat, amely a 13. század középső harmadában vette át a munkákat a korábbi, nagyobb tudású, de talán a tatárjárás miatt távozó mesterektől. A négykaréjos, igényes bélletes kapuval díszített kápolna különlegessége, hogy kétszintes: a vastag falba rejtett feljáró visz fel a kupola alatti, ikerablakok által megvilágított toronyszobába. Mai belső dekorációját és tetőszerkezetét ez a kápolna is a barokk időkben nyerte. Az, hogy a nagyméretű, reprezentatív kiképzésű templomot kis rotunda egészíti ki, nem egyedülálló dolog: hasonló együttest találunk Bényben (ma Bíňa, Szlovákia) és Szepesmindszenten is (ma Bijacovce, Szlovákia). Jákon és Bényben ez az apátság szerzetesei és a település lakói közötti elkülönülést szolgálta.

7. Havas Boldogasszony kápolna, Pápoc
1260-70-es évek
Kép: Cs-mester, Wikipédia

Kevésbé ismert, de annál értékesebb kerektemplomaink közé tartozik a Vas megyei Pápocé, amely eredetileg Szent Lőrinc tiszteletére emelt plébániatemplomként működött. Valószínűleg a jáki Szent Jakab-kápolna mesterei emelték ezt is, erre utal a számos hasonlóság. Itt azonban Jákkal ellentétben nagyjából épen maradt a templomtest fölé emelkedő lanterna, igaz, barokk hagymasisakkal, a templom így nagyjából az építés korabeli képet mutatja.

8. Szent László templom, Bakonyszentlászló
1780
Kép: Pintye Dávid Győr, Wikipédia

A középkori templom itt a török után az evangélikusoké lett; a katolikus hívők számára gróf Esterházy Gábor építtetett újat 1780-ban, a hagyomány szerint román kori templomromokra. Alaprajza azonban nem kerek, hanem ovális, amelyet négy irányba négyzetes kiugrások bővítenek kereszt formává. Az ovális alaprajz egyébként nem ritka a barokk templomépítészetben, de ritkán határozza meg ennyire az épület külső képét; az ilyen példák között említhetjük a vajdasági Karlócán az itt kötött 1699-es békeszerződés emlékére emelt, ma is álló kápolnáját, illetve a győri karmelita templomot.

9. Leopoldina-templom, Kismarton (ma Eisenstadt, Ausztria)
Charles Moreau, 1815 után
Kép: hg.hu

A francia származású, a 19. század elején Bécsben letelepedő építész sokat dolgozott az Esterházy-család megbízására. Ő tervezte a kismartoni rezidencia klasszicista átépítését, amelyből csak az udvari homlokzat valósult meg, valamint a park rekonstrukcióját is. A kastéllyel szemközt, egy tóparti dombra emelt Leopoldina-templom a kör alaprajzú antik peripteroszok ihletésének legszebb Kárpát-medencei példája. Az épületben a híres szobrász, Antonio Canova Esterházy Leopoldináról készített művét helyezték el; ez több évtized után ma újra látható a kastély állandó kiállításán. Neve ellenére tehát a kismartoni épület kilóg az itt felsoroltak közül, hiszen sosem szolgált vallási célokat.

10. Plébániatemplom és Esterházy-mauzóleum, Ganna
Charles Moreau, 1813-1818
Kép: AZso, Wikipédia

A klasszicizmus idejére jellemző megformálású templom központi tömegéhez szárnyakkal egy-egy alacsony torony csatlakozik. A felső szinten található a Szent Kereszt titulusát viselő plébániatemplom, alul pedig a mauzóleum, ahol az Esterházy-család 47 tagja nyugszik. Építésének idején a felső templom kupolája a maga nemében a legnagyobbnak számított az országban. Kerek alaprajzzal, de jóval kisebb méretben épült fel az Ürményi-család mauzóleuma is a Fejér megyei Válon, az 1830-as években.

11. Szent Anna templom, Esztergom
Packh János, 1828-1836
Kép: Villy, Wikipédia

Az épp az esztergomi bazilika újjáépítésén dolgozó Packh Jánost Rudnay Sándor érsek bízta meg egy kisebb templom tervezésével, szabad kezet adva az építésznek. Packh úgy döntött: a római Pantheont veszi mintának. A templom kupoláját kísérletnek szánta a nagy feladat, a székesegyház kupolájának megépítése előtt. A portikusz feletti két kis torony ugyancsak a Pantheon mintájára épült, hiszen Packh idején még látható volt a Bernininek tulajdonított két harangtornya Rómában (a rossznyelvű helyiek ezeket „szamárfülekként” emlegették), amelyeket később elbontottak. Ellentétben azonban a római példával, Pack nem hagyhatta nyitva a kupola opeionját, így ide Esztergomban csinos kis lanterna került. A Szent Anna-templom, talán tervezője számára is váratlanul, nagy hatást gyakorolt a magyar klasszicizmus templomépítészetére. Egészen biztosan ennek nyomán épült a komáromi Szent Rozália-templom, de a Pantheon az előképe Szilvásvárad és Balatonfüred híres kerektemplomainak is.

12. Magyar Szentföld-templom, Budapest-Hűvösvölgy
Molnár Farkas, 1939-től (befejezetlen)
Kép: a templom makettje, archív fotó

A 20. századi magyar templomépítészet tán legkülönlegesebb, de sajnos befejezetlenül maradt és máig megoldatlan sorsú épületéről bővebb cikket is írtunk. Annyi biztos, hogy Molnár Farkas a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika ihlette az ovális alaprajz megrajzolásakor. A hajó kupoláját tartó 12 vékony oszlop mögül a falban kápolnák nyíltak volna, bennük szentföldi zarándokhelyek élethű másolataival. Az építkezést 1949-ben leállították.

13. Megbékélés ökumenikus kápolna, Beremend
Csete György, 2000
Kép: Bencs János, Wikipédia

A hazai organikus mozgalom vezető alakja, Csete György templomépítészetében a korai halásztelki Szent Erzsébet templomtól (1976-82) visszatérő forma a kör alaprajz. Míg Halásztelken faszerkezetű, zsindelyes test emelkedik a kör fölé, addig Kőszegen, Debrecenben vagy Ópusztaszeren sokszögű alaprajzú, változatos anyagokkal fedett de minden esetben szimmetrikus és centrális templomtereket épített Csete. Betonból készült beremendi temploma a délszláv háborúra emlékeztet. Az organikus építészetben a kör alaprajzú, de legalábbis centrális templomalaprajz visszatérő, kedvelt elem, Makovecz Imre templomtervein (például a közeljövőben megvalósuló budapest-rákoskerti ökumenikus templomén) is felfedezhető.

13+1. Santo Stefano Rotondo, Róma
5. század
Kép: Lalupa, Wikipédia

Díszvendégként kaphat helyet felsorolásunkban a legrégebbi templom, hiszen nem Magyarországon áll, de a 15. században az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok kezelésébe került, később pedig ez lett a magyarok nemzeti temploma Rómában. Szerencsés egybeesés, hogy eredeti védőszentje Szent István protomártír, aki után első királyunk keresztény nevét kapta. Az 5. században a mártír teste fölé emelt templom volt az első kerek alaprajzú Rómában; terét három körbefutó oszlopsor osztotta három szakaszra. A legkülsőt idővel elfalazták, de a tér ma is autentikus hangulatot nyújt. A Szent István királyunknak szentelt kápolnában 2006-ra magyar vezetésű, nemzetközi régészcsapat állította helyre a sokszáz esztendős mozaikpadlót. 1523-ban itt temették el Lászai János gyulafehérvári kanonokot.

szakrális építészet, történelmi építészet, róma, templom, jeruzsálem, magyarország, roma, molnár farkas, kárpát-medence, csete györgy, packh jános, charles moreau Icon_print

Jeruzsálem, a Szent Sír-bazilika belső tere

Magyar Szentföld templom Molnár Farkas

Magyar Szentföld templom Molnár Farkas makett

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Kereszt megtalálása templom, Öskü

Kárpát-medencei körtemplomok: Kisboldogasszony templom, Kissikátor

Kárpát-medencei körtemplomok: Mária mennybemenetele templom, Kiszombor

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Miklós templom, Nagytótlak (ma Selo, Szlovénia)

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Anna templom, Kallósd

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Jakab kápolna, Ják

Kárpát-medencei körtemplomok: Havas Boldogasszony kápolna, Pápoc

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent László templom, Bakonyszentlászló

Kárpát-medencei körtemplomok: Leopoldina-templom, Kismarton (ma Eisenstadt, Ausztria)

Kárpát-medencei körtemplomok: Plébániatemplom és Esterházy-mauzóleum, Ganna

Kárpát-medencei körtemplomok: Szent Anna templom, Esztergom

Kárpát-medencei körtemplomok: Megbékélés ökumenikus kápolna, Beremend

Kárpát-medencei körtemplomok index

Santo Stefano Rotondo, Róma

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317