Logomain

Diákkreativitás Nagykovácsi sikerének titka

By Csirmaz Annamária 2012. február 25. 10:52

szerk at hg dot hu

0520130604-19838-j770c3.gallery

Nagykovácsi

0420130604-19838-1mxsnum.gallery

Nagykovácsi

0220130604-19838-1l8lz1a.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

0120130604-19838-1igucly.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

0520130604-19838-183ou6t.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

0620130604-19838-ifue1n.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0120130604-19838-1nqs985.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0220130604-19838-ih0n4r.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0320130604-19838-1ew3ylq.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0420130604-19838-1nswg6a.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0520130604-19838-oooso5.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0620130604-19838-1na9g4m.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0720130604-19838-1qc4c4c.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0820130604-19838-17g399a.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

G2_0920130604-19838-rfu709.gallery

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

Galerianyito20130604-19838-13tx0cj.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

G1_0120130604-19838-8h144o.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

Bla20130604-19838-hk98t9.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

G1_0420130604-19838-w6fjsg.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

G1_0520130604-19838-14pajkg.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

G1_0320130604-19838-vavbna.gallery

Nagykovácsi megújult főtere

Ismét hallgatói terv alapján, uniós pénzből folytatódhat a budapesti agglomeráció egyik gyöngyszemének fejlesztése.

Március 4-ig látogatható a Nagykovácsi főutcájának rendezésére kiírt hallgatói ötletpályázat terveiből rendezett kiállítás a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A tervpályázat egy újabb állomása annak az útnak, melyen a nagyközség halad, hogy megoldja a dinamikus agglomerációs fejlődés miatt túlterhelt infrastruktúra problémáit, és újra egy jól működő, saját identitással rendelkező településsé váljon.

Nagykovácsi átalakulásának története valamikor a kilencvenes évek végén kezdődött a Tisza István tér rendezésére irányuló törekvésekkel. Az ófalu településszerkezete máig megőrizte a 18. század végére elnyert formáját: az egyutcás, fésűs beépítést, tengelyében az utca magaspontján elhelyezkedő, országos műemléki védettség alatt álló katolikus templommal. Az így kialakult főtér azonban az ötvenes évektől folyamatosan veszített jelentőségéből, gyakorlatilag a Nagykovácsit Budapesttel összekötő egyetlen buszjárat "fordulójává" redukálódott. Az áthaladó jelentős gépjárműforgalmú közút megszakította a templom vizuális és funkcionális kapcsolatát a tér súlypontjában elhelyezett világháborús hősöknek emelt emlékművel, mely annak előteréül és közösségi rendezvények színteréül szolgálhatott volna.

A nagyközség önkormányzata tett ugyan lépéseket a tér rehabilitációjára - a Főtér keleti oldalán álló telkek megvásárlásával, az azokon álló épületek bontása után zöldterület kialakításával, illetve a FŐMTERV-vel készíttetett közlekedésfejlesztési javaslattal -, ám a várva várt sikert a 2007-ben kiírt hallgatói ötletpályázat hozta meg.

A nyertes pályamű - Román László, Nagy Zsuzsa, Száraz Andrea, Nagy Eszter és Ragányi Ágnes építész és tájépítész hallgatók munkája - a Tisza István tér közlekedésének gyökeres átszervezésén alapszik. A buszvégállomást a nem sokkal korábban kialakított önkormányzati tulajdonú területre helyezi át, egy koncepciószinten megálmodott fogadóépületettel kiegészítve. A terv tovább tehermentesíti a főteret azzal, hogy a Kossuth Lajos utca templom előtti szakaszának gépjárműforgalmát a nyugati térfal mentén húzódó, addig gyér forgalmú útra vezeti.

E közlekedésszervezési elvek alapján készítette el a győztes hallgatók közreműködésével a Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszéke az engedélyezési terveket, az uniós támogatást megcélzó pályázati dokumentációt, valamint a kiviteli terveket. A műemléki szempontok mellett a helyiek véleményét is fontosnak tartották, igényeiket a kezdeti tervfázisoktól egészen a megvalósításig figyelembe vették. A végeredmény egy, a területet adottságait érzékenyen kezelő terv, amely illeszkedik a domborzati viszonyokhoz: a szintvonalakat követő, hosszúkás, sárgás színű téglával burkolt központi térrészre keletről érkezve zavartalanul tárul fel a templom és a plébánia látványa; előttük terül el az eredeti helyén hagyott, világháborús emlékműre szervezett rendezvénytér, mely így újra funkcionális egységet képezhet a templom újjáépített kerítésfalába helyezett, az 1848-as forradalomról megemlékező emlékkővel. 

E térrész szinte teljes egészében gyalogos forgalmú - csak az északi oldalon elhelyezkedő vendéglőhöz hajthat be áruszállítás céljából gépjármű. Nyugati oldalához egy találkozó- és pihenőhelyként szolgáló rész kapcsolódik; ezt egy mellvédes kőtámfal, annak oldalán fákkal tűzdelt rézsű választja el a Kossuth Lajos utca új szakaszától. Innen egy kényelmes látszóbeton lépcsőn lesétálva jutunk az alsó térrészre, mely jelenleg a református templomot befogadó, de később - az új református templom megépülése után - közösségi funkciót betöltő épületnek biztosítja a főtérhez való kapcsolatát; ezen kívül kiindulási pontot ad a későbbi gyalogostengelynek.

A 2010-re elkészült Főtér jól működik, a választott anyagok, telepített növények erősítik a falusias jelleget, és ezzel a helyiek identitástudatát, akik szeretik, használják azt. Ugyanebben az évben Nagykovácsi Köztérmegújítási Nívódíjat kapott; a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS, az UNESCO Műemlékvédelmi Világszervezetének közös díjának célja az értékőrző kultúra érvényesülésének elősegítése, új értékek teremtése a hagyományosok megőrzése mellett. 

Ennek a felújítássorozatnak a második mérföldköve a februárban a FUGÁ-ban is bemutatott tervpályázat. A kiállítást Györgyi Zoltán főépítész nyitotta meg, aki elmondta: bíznak abban, hogy a főtérpályázatnak sikeres folytatása lehet a "Nagykovácsi főutca köztér-építészeti hallgatói ötletpályázat". 

A 2011. júniusában kiírt pályázatra 26 magas színvonalú terv érkezett, ezek közül a Bíráló Bizottság - Pálfy Sándor DLA elnöklésével - két első és egy harmadik díjat osztott ki, és további három tervet megvettek. A kiíró a beérkezett pályázatok kiemelkedő minőségére hivatkozva megemelte a díjazásra szánt összeget, és a zsűri is sikeresnek értékelte a pályázatot, bár kiemelték, hogy a munkákban felmutatott ötletek nem hoztak váratlan eredményeket. A Kossuth Lajos utcán érzékelhető közlekedési-parkolási, strukturális problémákra születtek továbbgondolandó javaslatok, melyek alapján kialakulhat a hétezer-hatszáz fős település főutcájához méltó, a gyalogos felületekről elérhető nagyobb, összefüggő közintézményi-szolgáltatói funkciójú egység. A kedvező helyi adottságokat figyelembe vevő, jól használható közterületi funkciók mellett fontos bírálati szempont volt a közúti, kerékpár- és gyalogosforgalom összehangolása, valamint a burkolt és zöld felületek jó arányának megtalálása.

Megosztott első díjat kapott Csillag Katalin Anna és Szabó Lilla (BCE - Tájépítészeti Kar): tervük fő gondolata a Kossuth Lajos utca közúti szerepe mellett az itt zajló gyalogos és kerékpáros közlekedés fellendítése. A hagyományos falusias térszerkezetet erősítendő visszaállítanák az útmenti fasort, zöld sáv választaná el egymástól a gépjármű- illetve a gyalogos-biciklis forgalmat; olykor a parkolóhelyek és buszmegálló-öblök rovására. 

Fent: részlet az első díjas Csillag Katalin Anna és Szabó Lilla tervéből

Pongor Soma, Regula Noémi, Tarcali Dávid szintén első díjas csapata (BME -Építészmérnöki Kar) egy olyan ötlettel is előállt, melyet a zsűri megfontolásra érdemesnek ítélt: a tervpályázat a főutca egészére vonatkozó gondolatokon túl három jó adottságú telek hasznosítására is megoldásokat várt; a terv ezek egyikén, a szomszédos telek bevonásával alakítana ki egy új, parkos kisvárosias közteret. 

A harmadik díjas hallgatók, Nemes Réka, Szabó Zsófia Gabriella (BCE - Tájépítészeti Kar) alapos vizsgálatokon alapuló távlati koncepcióra fűzték fel tervüket; a Kossuth Lajos utcát az 1820-ban épült Teleki-Tisza kastélytól kezdve a Tisza István térig dramaturgiailag eltérő - fogadó, átvezető, közösségi és lezáró/rávezető - szakaszokra osztják. Ezen kívül a zsűri telitalálatnak nevezte a terv valamennyi hasznosítandó telekre javasolt funkcióját, kiemelve a Művész- és Gasztro-udvarokat.

Györgyi Zoltán elmondta: azt tervezik, hogy még az idei évben, szintén a nyertes hallgatók közreműködésével  készíttetik el a száztíz ingatlant érintő átalakítás engedélyezési terveit és az uniós pályázati anyagot, és reményeik szerint sikeres pályázat esetén 2014-ban elkezdődhet a kivitelezés. Ezzel azonban közel sem zárul a fejlesztések sora: folyamatban van egy bölcsődepályázat, emellett a 2010-ben négy foglalkoztatóval megépült óvoda bővítését is tervezik.  2011-ben Nagykovácsi indult az Új Széchenyi terv keretében meghirdetett zöldgazdaság fejlesztési programban, így idén az iskola biomassza kazánt, valamint egy 27 kW teljesítményű napelemes rendszert kap.

Fent: részlet Pongor Soma, Regula Noémi és Tarcali Dávid tervéből

A legfrissebb kezdeményezés - az eddigiektől eltérő módon - egy gazdaságfejlesztési projekt, melynek fő célja a helyi mezőgazdasági termelés felélesztése, emellett a megújuló, elsősorban napenergia hasznosítása, és ehhez egy inkubátorház létrehozása. Nagykovácsi egy komárnói vállalkozással együttműködő félként indult egy Európai Uniós pályázaton; az elnyert támogatással lehetőség nyílna a helyi védettségű Öregiskola nyugati szárnyának felújítására, helyet biztosítva a konferenciateremnek, a telek déli oldalán épülne az inkubátorház új tömege - Kádár Bálint, Miklós Balázs (ADI Stúdió) tervei alapján.

A döntés a pályázati támogatásról márciusban várható; és ha minden szerencsésen, terv szerint halad, akkor a közeljövőben még hallunk Nagykovácsiról. 

A pályázatról bővebb információ Nagykovácsi hivatalos oldaláról, innen tölthető le. 

építészet, magyar építészet, budapest, városrendezés, pályázat, urbanisztika, tervpályázat, fuga, városrehabilitáció, magyarország, köztér, terv, tájépítészet, kortárs építészet, nagykovácsi, hallgatói pályázat, köztérfelújítás, tisza istván tér, nagykovácsi főtér, bce Icon_print

Nagykovácsi

Nagykovácsi

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

A nagykovácsi főutca-pályázat nyertes hallgatói tervei

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Nagykovácsi megújult főtere

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317