Logomain

Extravagáns iskolapalota a fővárosban

By Merényi György 2011. október 2. 12:17

szerk at hg dot hu http://giorgionane.blog.hu/

Index20130603-19838-1hhm76y.gallery

vas utca index

Cikkep120130603-19838-1j723zo.gallery

A főhomlokzat részlete Lajta Béla Vas utcai iskoláján

Erdelyimorfelveteleahomlokzatrol_cikkep20130603-19838-mgx4rh.gallery

A Vas utcai iskola archív képen, Erdélyi Mór felvételén

Arakoszyutiepuletstilizaltdiszei20130603-19838-yi1anr.gallery

Stilizált népi motívumok Lajta Béla Rákóczi úti bérházán

Cikkep220130603-19838-1eiydis.gallery

Az oldalbejárat kilincse a Vas utcai iskolán

Gal220130603-19838-155094m.gallery

A Vas utcai iskola gyönyörű részletei

Afobejaraterdetiallapotaban20130603-19838-ojavte.gallery

A Vas utcai iskola főbejárata archív fényképen, az eredeti névfelirattal

Akisebbbejaradiszei20130603-19838-1iq6qsj.gallery

A Vas utcai iskola kisebbik bejárata archív fényképen

120130603-19838-13rctgj.gallery

A Vas utcai iskola homlokzata ma. Kép: hg.hu

220130603-19838-li8dip.gallery

A Vas utcai iskola homlokzatának részlete ma. Kép: Merényi György

Afemburkoltosfobejarat20130603-19838-1rpghpa.gallery

A Vas utcai iskola fémmel burkolt főbejárata. Kép: Merényi György

Masolat_-_100_930620130603-19838-6o39p9.gallery

Belépés a Vas utcai iskolába. Kép: Merényi György

Fenyarbanfurdofolyosoreszlet20130603-19838-1xnzytm.gallery

Fényárban fürdő folyosó a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Lepcsolejarat20130603-19838-h7py7x.gallery

Lépcsőlejárat a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Masolat_-_100_925220130603-19838-3x0bsy.gallery

A lépcsőház földszinti része a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Atornateremokoriepiteszetetidezobejarata20130603-19838-1p2wax3.gallery

Archaikus formák a tornaterem bejáratán a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Dekoratyvsabvokatornateremmennyezeten20130603-19838-1t324tu.gallery

Dekoratív sávok a tornaterem mennyezetén a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Kapcsoloszekrenytablamindenuttafolyosokon20130603-19838-1la19ra.gallery

Kapcsolószekrény a folyosón a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Azepuletelkeszultenekevszamaaliftbelsejetdiszitorothmozaikbeteten20130603-19838-1c19b6d.gallery

Az épület elkészültét jelző berakás a liftben, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Kissemegkopootdeazeredetiallapotottukrozoteremajto20130603-19838-1fnnp3z.gallery

Kissé megkopott, de eredeti festését őrző teremajtó, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Afelulvilagitoskonyvtarterem20130603-19838-1o9s6o3.gallery

Felülvilágítós könyvtárterem, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Akonyvtaritaroloszekrenyekisegysegesfaragottplasztikatkaptak20130603-19838-145xdo.gallery

Faragott plasztika a könyvtári szekrényen, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Atanariszobauvegcsillarja20130603-19838-1c9kt19.gallery

A tanári szoba üvegcsillárjai, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Atanariszobaszekrenyenanevezetesevszamamelyazisoklaelskezultetmutaja20130603-19838-a69uvq.gallery

1912-es évszám a tanári szoba szekrényén, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Azigazgatoiirodaberendesekoarbelifelvetelenezmais_megvan20130603-19838-1wc9s7o.gallery

Archív felvétel az igazgatói iroda berendezéséről, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Azigazgatoiirodaberendezese20130603-19838-1wlfw5o.gallery

Ma is az eredeti, 1912-es bútorok az igazgatói irodában, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Kozmalajtatervezetartdecoshatasubutorazigazgatoihelysegekbol20130603-19838-130le5x.gallery

Kozma és Lajta hozzáértését dicsérő szekrény, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Lajta Béla Vas utcai felsőkereskedelmi iskolája a maga idején nemcsak Budapesten, Európában is a legjobbak közé számított.

Jövőre ünnepli századik születésnapját Budapest talán legszebb iskolaépülete. A Bárczy-féle iskolaépítési program keretében 1912-ben készült el az új felsőkereskedelmi iskola a VII. kerületi Vas utcában, amely 1925-ben vette fel gróf Széchenyi István nevét. Az első pillantásra talán zord hatású iskolaépület finoman megformált, izgalmas részletek százait rejti, és a tervező, Lajta Béla Szervita téren álló Rózsavölgyi-házával együtt építésük idején a legkorszerűbb építészeti világot képviselte Európában.

Homlokzati motívumok a Vas utcai iskolán. Kép: Merényi György

Lajta (Leitersdorfer) Béla (1873-1920) már túl volt első középületeinek tervezésén, amikor egyik főművét, a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola korai modernista palotáját megálmodhatta. A korának legtehetségesebb építészei közé tartozó Lajta pályája kezdetén a szeretett és tisztelt mester, Lechner Ödön újító törekvéseit folytatta, kijelölve a továbblépés lehetőségét is. A Mexikói úti Fővárosi Vakok Intézete (1905-08) és az Amerikai úti Chevra Kadisa szeretetotthon (1909-11, ma idegsebészeti klinika) a szertelenül hullámzó formákból szívesen építkező szecesszió későbbi letisztultabb, egyszerűbb világát mutatta fel. A Vas utcai iskola azonban még további lépés: Lajta itt már a korai modernista építészet előremutató építészeti elveit önthette frappáns, újszerű formába.

A zárt utcasorba illeszkedő épülethez közelítve az ókori kelet monumentális építészetét és megdöbbentő kontrasztként a századelő indusztriális építészetét is megidézi az erőteljes függőlegesekkel tagolt plasztikus homlokzat. A századforduló történeti históriájában jártas szemlélőnek az építészettörténeti jelentőségű Alfred Messel – Lajta kapcsolat is tetten érhető. Ez nem véletlen, hiszen az ifjú Lajta a szecessziós ipari építészetet megteremtő berlini építész irodájában gyűjthetett tapasztalatokat. Ám további meglepetésünkre a Vas utcai ház felidézi például a jóval későbbi londoni Gilbert Scott féle erőműépület art-decós világát is (ma ez a Tate Modern híres múzeuma). Egészen egyedülálló, hogy ennyiféle utalást rejt magában a rafináltan formált homlokzat.

Lajta épületének jellegzetessége mindenek előtt a teljes felületét beborító téglaarchitektúra. A négyemeletes, L alaprajzú épület belső és hátsó oldalfalain ez a hagyományos vakolt burkolattal egészül ki. Két szélén erőteljesen kiugró rizalithasábok égbetörő párhuzamosai fogadják magukba a bejáratokat. Ezekből ma csak a díszesebbet, a Rákóczi úttól távolabb esőt használják. A köztük felfutó öt karcsú pillér között nyílnak emeletenként a nagy felületű, szögletes ablakok. A homlokzatot a második emeletig futó hat keskeny kőpilaszter díszíti. Az ezeket záró stilizált, szigorú tekintetű baglyok komolyságra intenek. Még egy példányuk őrködik az épület belsejében, a negyedik emeleti könyvtárterem bejáratával szemközt. A két rizalit várszerű lezárását vékony, fémdekorációval takart pillér köti össze. Felette a legtöbb Bárczy-programban épült iskolára jellemző manzárdtető látható.

Erdélyi Mór archív felvétele a Vas utcai iskoláról

A robusztus formák mintegy feloldásaként a két bejáratot finoman modellált, stilizált népművészeti formákkal borított kőtömbök keretezik. A homlokzat erőteljes függőlegeseit határozottan fonják körbe e gazdagon díszített mészkőtáblák síkjai. Ezekkel válik igazán monumentális hatásúvá a különös együttes. A széles, teljes felületükön plasztikával díszített burkolóelemek a szecessziós időszak kiváló mestere, Rákos Manó kőfaragó műhelyében készültek. Motívumaik egyszerre hirdetik a kereskedelem nemzeti mivoltát (székely és alföldi minták) és nemzeten túli jellegét (mozdony, léghajó, postagalamb stb.). Hasonló formákból építkező plasztikus, valamint ezt kiegészítő síkdekoráció foglalja vizuális egységbe az épület szigorú, geometrikus világát. Amíg a homlokzaton ezek kőfaragványok, a belsőkben már leginkább festett díszítő csíkok, majd terrazzóba öntve kúsznak fel a folyosók oldalfalaira. Apróbb elemeik megjelennek az ajtókra festve és az épülettel együtt tervezett bútorok faragványain is. A dekoráció csúcspontjai a Róth Miksa műhelyében készült, azonos világú parádés üvegablakok. Utóbbiak a lépcsőházak rendkívül tágas, teremnyi fordulóinak ablakain és a lift belsejében az elkészülésük évszámát (1912) is megörökítve a legszínesebb elemei az együttesnek.

Igazi összművészeti attrakcióvá, az ott tartózkodó nebulók örömteli környezetévé vált mindezek által az iskolapalota, amelynek belsőépítészi tervezésében az akkor már Lajtával együtt dolgozó Kozma Lajos (1884-1948) a méltó társ. Érdemes elidőznünk a magyar népművészetből vett, ám ennél jóval absztraktabb vizuális világnál. Különleges kulturális találkozás eredménye az itt látható ornamenseket felvonultató formavilág. Azonos szellemiségben fogant stilizált minták sorakoznak fel az épület jellegzetes pontjain. A magyar címer is ugyanígy, ebbe a modernista környezetbe transzponálva jelenik meg a bejáratnál.

Évtizedekig élő, karakteres formavilág született ezidőtájt, amely a hazai épületeken és a környezeti kultúra más elemein is rendre megjelent. A népművészet és a geometriára felesküdött modernizmus e sajátos keveréke elevenen élt tovább egészen a modernizmust újraértelmező hetvenes évekig. Lajta munkái közül legközelebb a Rákóczi úti épületén (volt Erzsébetvárosi Bank, ma Gázművek épülete, Rákóczi út 18.) bontakozik ki teljes pompájában.

Az ezüstösen csillogó fémdomborművekkel, ólomüveg ablakszemekkel díszített, „áttetsző” ajtókon belépve viszonylag fénytelen, ám attraktív, elegáns előcsarnokba érkezünk. Előretekintve azonban így válik kontrasztossá, ezáltal hívogatóvá a szemközti tágas folyosó fényárban úszó hasábja. Jobbra a tornaterem sokat emlegetett, a történeti építészeti formákat újrafogalmazó, kékesszürke árnyalatokat felvonultató bejárata. Téglalapokból formált keményfa ajtajának geometriáját finom faragás oldja.

Az oldalbejárat kilincse a Vas utcai iskolán. Kép: hg.hu

A tornateremben pompás türkizkék Zsolnay csempeburkolattal körbevett falsíkok, hasonló színűre festett ajtók. Ezek a különleges ajtók kísérik el a továbbiakban is a szemlélőt, hiszen az osztály és a szaktermek bejáratainak hangulatát egységesen meghatározzák. A fehér mennyezetet sárga, piros, fekete, zöld és barna színkombinációra épülő díszített csíkok/gerendák ritmikus rendje tagolja. Ez a dekoratív, megfestett világ sejlik fel az előcsarnok mennyezetén is. Innen balra juthatunk a szigorúan formált kubusokból épülő lépcsőházba, amely geometrikus tagolásával lomhán indul fel az emeletre. A térképző elemek illeszkedései, ezek formálása, a tömegek aszimmetrikus rendje, lenyűgöző térkapcsolattá rendeződnek. A fordulókban fejünk felett üvegmozaikból formált világítótestek hasábjai illeszkednek a zárt rendbe. Az előcsarnokból, majd az emeleti fordulókból szemközt és az L alaprajznak megfelelően ezekre merőlegesen is nyílnak a tágas folyosók. A földszinti előcsarnokból egyenesen előre indulva azonban még baloldalt a Pór Bertalan tervezte mozaikfalban, vele szemben jobboldalt pedig Bárczy István programjának emléket állító aranymozaik táblában gyönyörködhetünk. Az egykor itt tanító Szerb Antal emlékét is tábla őrzi.

Lajta Rákóczi úti bérháza, stilizált népi motívumokkal. Fotó: Merényi György

A folyosókon előre haladva mindenütt megfigyelhető az épület egyedülálló különlegessége: a folyosókon, a 20 tanteremben és egyéb helyiségekben egyaránt puhán lekerekített éleket találunk. Sehol egy felesleges beugró, egy merész él, mindez az itt tanuló, az épületet használó ifjúságot védi. Az épület 1912-ben nemcsak az akkori jelennek, hanem a jövőnek is épült: tágas folyosói, kovácsoltvas ráccsal határolt ruhatári rekeszei (sajnos már nem eredeti funkciójában használják ezeket), tágas, napfényes termei a mai igényeknek is megfelelnek. A korabeli leírás szerint „az osztályokba vezető ajtók csillagszerű ragyogó színekben pompázó díszítésekkel a magyar parasztházak bejáratára emlékeztetnek. A tantermek hatalmas ablakokkal, könnyen mosható csempefalazattal, és váltakozó nagy táblákkal vannak ellátva.”

A termekben fejmagasságig felfutó, terrazzo elemekből Zsolnay csempével kombinált világosbarna árnyalatokat váltó burkolat látható. Tökéletes egységbe hangolva születtek meg a tanári és egyéb közösségi helységek is. A tanári szobában a kazettás mennyezetről az osztrák Wiener Werkstätte világát idéző látványos fém-üveg világítótestek csüngenek alá. Ezek szerényebb változatai követik az iskolafolyosók vonalát. Ugyanitt faragott díszítéssel ellátott szekrények illeszkednek a környezetbe. Az igazgatói iroda, a tanári szoba és a könyvtár szerencsésen megmaradt berendezése a késői szecesszió egyik legteljesebben megmaradt egységesen tervezett belsőépítészeti tárgyegyüttese. A 3-4. emeleten a vegytani és a természettudományi előadótermek emelkedő padsoros kiképzése is ezt a puritánabb világot idézi. A Kozmával együtt tervezett enteriőrök, bútorok egyúttal azonban a korai art deco izgalmasan formált világába is elvezetnek bennünket. Külön kell szólnunk a tágas, korszerűen alakított, bagoly által őrzött könyvtárról is. A legfelső emeleten elhelyezett, természetes világítását felülről kapó, négyzet alaprajzú helység fából készült berendezése: a körbefutó polcok, a ferde tetejű olvasó asztalok, a felül gurulós létrák mind-mind az épület itt bemutatott egységes világba illeszkednek.

A ma is kiválóan működő, szépen megőrzött exkluzív lifttel (intarziás nemesfa burkolat, Róth-üvegmozaik betét, geometrikusan formált népi motívumos diszkrét ülőke) egészül ki az enteriőr együttes.

Az örökségnapokon rendre megnyíló, az iskola tanulónak lelkes és szakszerű vezetésével évente bejárható épület azonban teljes felújításra vár. Ez volt a Bárczy program legdrágább iskolaépülete, az eszményi iskolát kívánták benne megformálni. Hű tükörképe lett az utolsó „boldog békeévek” világának. Miután Lajta elképzelései megvalósításának nem voltak anyagi korlátai, így odázhatatlan felújítása is tetemes költségekkel jár majd.

építészet, magazin, magyar építészet, budapest, örökségvédelem, tégla, kozma lajos, lajta béla, szecessziós építészet, modern építészet, merényi györgy, epiteszet, magyar epiteszet Icon_print

vas utca index

A főhomlokzat részlete Lajta Béla Vas utcai iskoláján

A Vas utcai iskola archív képen, Erdélyi Mór felvételén

Stilizált népi motívumok Lajta Béla Rákóczi úti bérházán

Az oldalbejárat kilincse a Vas utcai iskolán

A Vas utcai iskola gyönyörű részletei

A Vas utcai iskola főbejárata archív fényképen, az eredeti névfelirattal

A Vas utcai iskola kisebbik bejárata archív fényképen

A Vas utcai iskola homlokzata ma. Kép: hg.hu

A Vas utcai iskola homlokzatának részlete ma. Kép: Merényi György

A Vas utcai iskola fémmel burkolt főbejárata. Kép: Merényi György

Belépés a Vas utcai iskolába. Kép: Merényi György

Fényárban fürdő folyosó a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Lépcsőlejárat a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

A lépcsőház földszinti része a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Archaikus formák a tornaterem bejáratán a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Dekoratív sávok a tornaterem mennyezetén a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Kapcsolószekrény a folyosón a Vas utcai iskolában. Kép: Merényi György

Az épület elkészültét jelző berakás a liftben, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Kissé megkopott, de eredeti festését őrző teremajtó, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Felülvilágítós könyvtárterem, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Faragott plasztika a könyvtári szekrényen, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

A tanári szoba üvegcsillárjai, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

1912-es évszám a tanári szoba szekrényén, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Archív felvétel az igazgatói iroda berendezéséről, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Ma is az eredeti, 1912-es bútorok az igazgatói irodában, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Kozma és Lajta hozzáértését dicsérő szekrény, Vas utcai iskola. Kép: Merényi György

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317