Logomain

A legmagyarabb skót: 200 éve született Adam Clark

By Papp Géza 2011. augusztus 14. 11:02

szerk at hg dot hu http://fovarosi.blog.hu/

Cikkep_adam_clark20130603-19838-124kjmo.gallery

Adam Clark Barabás Miklós rajzán, illetve William Tierney Clark egy korai hídvázlata

Lanchid-1900asevekeleje-fortepanhu20130603-19838-1q9gix2.gallery

A Lánchíd az 1900-as évek elején

Alagut-1860-egykorhu20130603-19838-1ezkeqk.gallery

Az Alagút egy 1860-as metszeten

Adamclark-siremleke-wikipedia20130603-19838-19qmv2v.gallery

Adam Clark és az Áldásy-család síremléke

Uk-marlow-bridge20130603-19838-1y4nsyz.gallery

A nagy-britanniai Marlow hídja, William Tierney Clark munkája

Index20130603-19838-2q1qpv.gallery

adam clark inde

A tehetséges mérnök nemcsak a Lánchíd építési munkálatait irányította, de neki köszönhetjük az Alagutat is.

A Lánchíd pesti oldalánál álló teret nemrég nevezték el Széchenyiről, a budai oldalon pedig már évtizedek óta a híd másik „atyjáról” elkeresztelt Clark Ádám tér található. De ki is volt az augusztus 14-én kereken 200 éve született Adam Clark, alias Clark Ádám?

Életének első éveiről viszonylag keveset tudunk, ami alapvetően az ellentmondásos életrajzok eredménye. 1811-ben Edinburgh-ban született, édesapja gyári munkás, más források szerint gépész és malomépítő volt. Lehet, hogy a glasgow-i Royal Technical College hallgatója volt, de az is lehet, hogy önképzéssel fejlesztette magát mérnökké. Tanulmányait követően mérnöksegédként helyezkedett el.

Adam Clark élettörténete szorosan összekapcsolódott egy másik Clarkéval. 1832-ben a London és Oxford között található Marlow városában épült meg a ma is álló Temze-híd, William Tierney Clark tervezésében. Ő az angol mérnöki kamara tagja volt, az egyik legnevesebb hídépítő. 1832-ben Széchenyi István angliai körútra indult, ennek során megtekintette Marlow új hídját is. Így került először kapcsolatba annak tervezőjével. Clark azonnal tudta: Széchenyitől jelentős budapesti megbízáshoz juthat, így nem is késlekedett: a kapott helyszínrajz alapján már két hét múlva átadta az első vázlattervét. Így ő kapott megbízást a híd megtervezésére, és a kivitelezés vezetésére. Így már érthető, hogy miért hasonlít annyira Marlow hídja a mi Lánchidunkra. A brit híd 1966-os felújítása óta angol és magyar nyelven is olvasható az alábbi szöveg: "Ez a híd, valamint a Budát és Pestet a Duna fölött összekötő Széchenyi Lánchíd William Tierney Clark egyedüli fennmaradt alkotásai."

:image_79517
Marlow hídja. Kép: Wikipédia

Adam Clark 1834-ben a Hunter&English vasöntöde és gépgyár üzemében helyezkedett el gépépítő mérnökként. Itt találkozott először Széchenyi Istvánnal, akivel életre szóló jó kapcsolata alakult ki a következő években. A nagyszabású magyar tervek eleinte lassan haladtak, így Adam Clark először csak a "Vidra" kotrógép összeszerelésére és beüzemelésére kaphatott megbízást. E munka során szerette meg a magyarokat, és vált Széchenyi társává. Másfél év elteltével azonban a honvágy, és otthon maradt szülei hívására visszautazott Angliába. Ott leginkább vízépítő munkákkal foglalkozott, és munkájával olyan elismerést szerzett, hogy 1835-ben a budapesti Lánchíd építéséhez művezető mérnöknek nevezték ki a hídépítés fővezetésével megbízott William Tierney Clark mellé.

A szükséges előmunkálatokhoz 1839-ben Adam Clark ismét Pestre jött. Mivel W. T. Clark külföldi megbízásokat is vitt, évente csak néhány hetet tölthetett Pesten, így hamarosan Adam Clarkra bízták az építés vezetését is. Széchenyi az előző évi pusztító árvíz után nagyon fontosnak tartotta, hogy nagy tapasztalatokkal rendelkező emberek irányítsák az építkezést. W.T. Clark pedig ragaszkodott a legkiválóbb (azaz: angol) anyagok használatához. Az első próbacölöpöt 1839. szeptemberében verték a folyóba, de a híd alapkövét csak 1842-ben helyezték el. A köveket a felső-ausztriai Mauthausen kőbányájából hozatták, a jégzajlás elleni védekezésül pedig megépült a "Dolphin" jégtörő. Adam Clark rendszeresen írt haza leveleket szüleinek, ebből az építés sok részletét megismerhetjük. Egyik levelében így írt a híd építésében betöltött szerepéről: "Bizonyos, hogy munkám jobban beválik, mint Clark úr feltételezte. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, amikor alkalmazott, azt hitte: úgy fogok utána nézni a dolgoknak, mint művezető vagy előmunkás. S most azt kell tapasztalnia, hogy főnök vagyok, annak minden tekintélyével. Én javasolok mindent, nemcsak az építésnél, de a gépek alkalmazásában is."

Idővel azért helyi beszállítók is akadnak: a vasanyag egy részét ausztriai öntőkből rendelik meg, Pesten pedig a Hengermalom áll a Lánchíd építésének szolgálatába. Egy kis vasöntő üzemet is beindítanak - az üzem vezetője a Svájcból idekerült Ganz Ábrahám lett. Széchenyi a vádaktól is menteni igyekszik a két Clarkot. Mert bizony jönnek a támadások: túl drága a híd, a gróf és a két Clark nyerészkedik, sőt, egy pletyka szerint Adam Clark már le is lépett a pénzzel... Az utolsó láncszemet 1848. július 18-án, nagy tömeg előtt kívánták beemelni. Ám a vonólánc egy szeme elpattant, a vastömeg a hídra, majd a vízbe zuhant. Három nappal később Tierney Clark is a helyszínre látogatott - és nem találta különösnek a balesetet! Később kiderült, hogy a felhúzó szerkezet nem látható anyaghibája miatt fordult rosszra a nagy nap. Augusztus végén az utolsó láncszemet is beillesztették.

A befejezést a forradalom kitörése is késleltette. Adam Clark ekkor vált országszerte igen népszerűvé a magyarok között - ugyanis kétszer is megvédte a hidat a pusztítástól. Először a szorult helyzetbe került Hentzi osztrák tábornok akarta felrobbantani a hidat. Ekkor Clark felnyittatta a Lánchíd kamráit a Dunával összekötő zsilipeket, és tönkretetette a csatlakozó szivattyúkat is. (Más forrás szerint a szivattyúkat leúsztatta a Dunán.) Így a puskaporos hordók csak a hídon robbanhattak fel - a robbantó, Alnoch Alajos halálát okozva -, ám a híd komoly sérülések nélkül megúszta. 1849-ben Dembinski Henrik akarta a hidat elpusztítani, de Clark ezt is megakadályozta. A hidat végül 1849. november 20-án avatták fel, Széchenyi távollétében, aki akkor már Döbling foglya volt. Tierney Clark - aki sosem azonosult a magyar forradalommal - 1852-ben könyvet adott ki a híd építéséről, de Magyarországra többé már nem tért vissza, mivel ugyanabban az évben elhunyt.

:image_79514
A Lánchíd a 20. század elején. Kép: Fortepan

Adam Clark viszont csak rövid időre tért vissza Londonba idős szüleihez. Hamarosan elvállalta a Drezda melletti pirnai híd, a leitmeritzi Elba híd és a bécsi gumpendorfi híd építésének felügyeletét. Ezután visszatért Magyarországra, és - az ugyancsak Széchenyi István nevéhez köthető - Dunagőzhajózási Társaság megbízásából gőzhajók szakvéleményezésében vett részt.

Utolsó nagy alkotása a Budai Vár hegyét átszelő Alagút megépítése volt. William Tierney Clark korábbi vázlatai alapján 1851-re készítette el az alagút végleges terveit, majd a mű építésének vezetését is rábízták. Az útpálya két kocsi szélességű lett, kétoldalt járdákkal megtoldva. 1853 februárjában három irányból kezdtek neki az alagút fúrásának: a Lánchíd felől, a Horváth-kert felől, és fentről, a Szent György tér felől. A bécsi udvar 800 mázsa lőport adományozott az építőknek, cserébe a császári sereg katonái ingyen mehettek át az Alagúton. 1853. november 3-án egy próbavágat már összeköttetést nyitott az Alagút két vége között. Clark büszkén írta levelében: "Az én próbafúrásom olyan egyenes, mint egy lénia...". A gyalogosforgalom 1856. március 6-án, a kocsiforgalom 1857. április 30-án indulhatott el. A gyalogos átmenet díja kezdetben 1 krajcár, lóé 3 krajcár volt. Az építkezés óriási siker volt, az első hónapokban nagy divat lett átsétálni rajta a gázvilágítás "ontotta" fényben.

:image_79515
Az Alagút 1860 körül Rohrbock metszetén

A kor lendületére jellemző, hogy Adam Clark egy sor első beruházásban is részt vehetett, így az első köztéri szökőkút és a mai Szabadság tér helyén állt Újépület előtti első pesti sétatér építésében is. Ő tervezte meg az első budai vízvezetéket is, melynek szivattyúja lett volna hivatva felemelni a Duna vizét a Várhegyre, a Szent György térig. Bár a szivattyú teljesítménye még nagyobb is lett az elvártnál, a vízminőség gyenge volta miatt, egészségügyi okokból néhány év múlva el kellett bontani a rendszert. A Lánchíd és az Alagút megépítése után már csak kisebb léptékű munkákat vállalt. Részt vállalt a Lipótmezei Elmegyógyintézet és a Duhány utcai zsinagóga kupolájának munkálataiban is, bár az épületeket nem ő tervezte.

Élete utolsó szakaszában figyelme ismét a család felé fordult. Elvette a nála negyedszázaddal fiatalabb Áldásy Máriát, aki Áldásy Antal budai városkapitány lánya volt. Házassági tanújának Tasner Antalt, a Lánchíd-bizottság elnökét hívták meg. A frigyből három gyermek született. 1865-ben Clark saját villájának építésébe is belefogott.

Bár Magyarországon telepedett le, magyar feleséget választott magának, és magyar földön is hunyt el, skót gyökereit sosem felejtette el. Amikor V. Ferdinánd nemesi címet szeretett volna neki ajándékozni, azzal utasította el, hogy ő már skót nemes. A királytól végül egy színarany tubákos szelencét kapott ajándékba, elismerésének jeléül. 1866-ban, tüdőbajban hunyt el, villájába már nem költözhetett be. Angol zászlóval takarták le koporsóját, földi maradványait a vizivárosi sírkertben helyezték el. Néhány évvel később a koporsót áthelyezték az Áldásy család sírboltjába, a Kerepesi temetőben található a síremlékbe, amely a Közlekedési Múzeum védett emléke.

:image_79516
Az Áldásy család sírja. Kép: Wikipédia

1980-ban a Hídépítő Vállalat 120 tonnás úszódarut nevezett el Clark Ádámról - a hatalmas szerkezet ott volt többek között az Árpád híd nyolcvanas évekbeli kibővítésénél és a Pentele híd megépítésénél is. Emellett a Lánchíd és az Alagút közötti tér viseli Clark Ádám nevét. Idén, születésének 200. évfordulójára 5000 Ft-os névértékkel aranyérme jelent meg.

építészet, magazin, budapest, papp géza, magyarország, jubileum, alagút, lánchíd, clark ádám, epiteszet Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317