Logomain

Séta a megújult Veszprémvölgyben

By Kelecsényi Kristóf 2011. július 26. 09:59

szerk at hg dot hu

Cikkep120130603-19838-14crozg.gallery

A veszprémi vár a Margit-romok felől

Cikkep220130603-19838-o9fw5b.gallery

A jezsuita templom romjai a második világháború után

Cikkep320130603-19838-l6vml8.gallery

A helyreállított jezsuita templom Veszprémvölgyben

Index20130603-19838-104ugd3.gallery

veszprémvölgy index

P110016520130603-19838-15qgbvj.gallery

Séta Veszprémvölgyben: az új sétány a Kutas térről indul...

P110016820130603-19838-11cyagi.gallery

...és a Benedek-hegyet megkerülve folytatódik a Margit-romok irányába.

P110017120130603-19838-1grse1p.gallery

A Séd melletti sétányrészekre az igényes, gazdag növényzet jellemző.

P110018920130603-19838-10wsa0o.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a Várostrom játszótér. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110020320130603-19838-jko6v9.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a Margit-kolostor előtti szökőkút. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110023220130603-19838-34qnji.gallery

A Margit-romok környékének tájépítészetét a középkori kolostorkertek ihlették. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110023720130603-19838-1m6ae6v.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a Vár a szökőkút felől. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110023920130603-19838-1jji3ky.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a Margit-romok előtt épített vízjáték részlete. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110026020130603-19838-1ky9mao.gallery

Séta Veszprémvölgyben: erdős részlet a Betekints-völgyben. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110030820130603-19838-163zpft.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a felújított jezsuita templom a kolostorromokkal. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110030320130603-19838-darwld.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a felújított jezsuita templom a kolostorromokkal. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110027720130603-19838-1k2tp8f.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a jezsuita templom belső tere. Fotó: Kelecsényi Kristóf

P110031520130603-19838-1pnj0jj.gallery

Séta Veszprémvölgyben: a helyreállított csónakázótó. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Gal220130603-19838-1fi6aar.gallery

Séta Veszprémvölgyben

Az egymilliárdos beruházással létrehozott sétány a veszprémi Séd-patak völgyében visszaigazolja a pozitív várakozásokat.

Veszprém is attól szenved, amitől legtöbb vidéki városunk. A történelmi emlékekben gazdag megyeszékhely múltja és látványosságai, valamint a Balaton és számos közeli, műemlékekben gazdag település okán akár hosszú hétvégére is csábíthatná a bel- és külföldi turistákat, azonban a statisztikák alapján, mégis csak „félnapos város”.

A veszprémi Vár a Margit-romok felől, a völgyből. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Többek között ezen is kívánt segíteni a városon átfolyó Séd-patak völgye mentén, 2,3 km hosszúságban elterülő közparkok és műemlékek nemrégiben elkészült felújítása. Az ötlet a 2000-es évek elejétől érlelődött, majd 2005-re készült el a budapesti A. D. U. Építész Iroda műhelyében az a koncepció, amely a 2007-ben, a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében nyert támogatást az alig több mint 1 milliárd forintos projekt költségeinek 80%-ára.

A patakvölgy már az államalapítás ideje óta használt terület. Több kolostor is létesült itt, melyek pusztulásához a török hódítás vezetett. Még Szent István idején alapították a Szűz Mária apácakolostort, ahol a hagyomány szerint azt a miseruhát hímezték, amelyet egészen a 20. század elejéig a magyar királyok koronázási palástjaként használtak. A kolostor alapítólevelének 1109-es átirata pedig az Országos Levéltár legrégebbi dokumentuma.

A terület további érdekessége az a 18. századi barokk templomépület, amelyet a győri jezsuiták kezdtek el felépíteni a kolostor maradványain, azonban a rend feloszlatása miatt sosem fejezték be teljesen. Az épületet az 1950-es években nyilvánították műemlékké, ekkor már tetőzete teljesen tönkrement, a templomtér boltozatai beszakadtak, a hajóban fák nőttek. Szerencsére a hatvanas években mindezt visszaállították, így a templomépület megmenekült a teljes pusztulástól, azonban múzeumi raktárnak használták a továbbiakban. A másik kolostor a Szent Katalin domonkosrendi zárda volt. Az 1240-ben a veszprémi püspök által alapított rendházban lakott hat éven keresztül a gyermek Szent Margit. Az 1500 körül késő gótikus stílusban átépített kolostor pusztulását valószínűleg az 1552-es törökdúlás okozta. Mindkét kolostor maradványait a 20. század harmincas éveiben tárták fel első ízben.

Szintén a középkortól hasznosították a patak vizének erejét. A malmok mellett a 18. század végétől innen szivattyúzták a vizet a várban található püspöki palotába. A második világháborút megelőzően még 11 vízimalom üzemelt a Séd városon átfolyó szakaszán. 1948-ban államosították a legkorszerűbbet, a többit pedig 1960-ig bezárólag leállították, berendezésüket elhordták, szétvágták, fémhulladéknak eladták. Látványos vízikerekeik nem, mindössze néhány, mára a felismerhetetlenségig átalakított kőépület maradt fenn belőlük.

A 18. századtól lett népszerű kirándulóhely a patakvölgy a városi polgárság körében. Idővel csárdák, fogadók és egyéb vendéglátóhelyek, illetve még lövölde is létesült. 1945 után talán ezen a hagyományon felbuzdulva lett itt vidámpark. Az állatkert már 1958-ban megnyitott a közelben, így a veszprémvölgyi elhelyezés igazán adta magát. 1959 őszétől építették társadalmi munkában a vidámparkot és a megközelítést könnyítő úttörővasutat, amelynek még alagútja is volt, igazán izgalmas kiegészítőjévé válva a főként kisgyermekeknek szánt parknak. Készült csónakázótó, óriáskerék, a korszakban elhagyhatatlan rakétás körhinta és sok apróbb játék mellett csacsifogat is. A vidámpark virágzása mintegy 10 évig tartott. Bár népszerűsége töretlen maradt, a fenntartást egyre kevéssé finanszírozta a városi tanács, így előbb a kisvasút, majd sorra az egyes játékok szűntek meg, és vitték el őket más helyre. A leromlott vidámpark végül az enyészeté lett, a csónakázótó eliszaposodott, a vendégek pedig eltűntek a környékről.

A Séd völgyének rehabilitációja tehát nem csupán a város két legnépszerűbb turisztikai célpontjának, a várnak és az állatkertnek az összeköttetését volt hivatott megteremteni. Cél volt az is, hogy látványos keretbe foglalják a középkori Veszprém két meghatározó emlékét, illetve úgy újuljanak meg a kapcsolódó közterületek, hogy azok egyszerre legyenek alkalmasak a helyi lakosság pihenésére, valamint gazdaságfejlesztésre, nyilvánvaló összefüggésben a remélhetőleg élénkülő turizmussal. Ezen felül a pályázatba sikerült még bevonni a város jelképének számító viadukt elöregedett vasbeton szerkezetének felújítását.

A beruházás keretében az úgynevezett Kutas tértől egészen a Betekints völgyig megújultak a Séd melletti parkrészek. A patak ezen a szakaszon kerüli meg U-alakban a várhegyből kinyúló sziklaormot, az úgynevezett Szent Benedek-hegyet. A megújult sétányon elindulva jobboldalon tűnik fel az ún. Várostrom játszótér, melyet egy rézsűre telepítettek, így a budapesti gellérthegyi csúszdás játszótérhez hasonló rendszerben működik. Pár száz méterre a domonkos apácakolostor maradványai, a Margit-romok bukkannak fel. Ez ihlette a közeli parkrész tájépítészeti koncepcióját, amely a felújítás előtti állapothoz képest, a kolostorok rendjére jobban emlékeztető, tervezett együttessé formálódott. Továbbhaladva párszáz méter után a kialakított sétaút leggyengébb eleme következik, a Jókai utcai átvezetés. A Séd mellett az utca túloldalán is megújult sétány, illetve a Kittenberger Kálmán utca áttörésének elkészülte is pozitívum, ugyanakkor a viszonylag nagy forgalmú úton való átkelés megkönnyítése érdekében nem történtek lépések.

A jezsuita templom a második világháború után, romokban...

...és mai, felújított állapotában. (Fotó: Kelecsényi Kristóf)

A viadukt alatt elsétálva először az állatkert kibővített parkolójába jutunk, ahonnan továbbhaladhatunk az ún. Betekints völgybe. A sziklafal mellett vezető sétány bal oldalán található „A part alatt” játszótér, amely az ismert gyermekmondókára fűzi fel tematikáját, egyedi játékaival. A patak másik oldalán az egykori vidámpark területén készült el a „Mocorgó játszótér”, ahonnan már csak pár lépés az egykori csónakázótó, melynek mólóján átsétálva megközelíthetjük meg a kívül-belül helyreállított jezsuita templomot, és a másik középkori kolostor szintén felújított, csekély maradványait. A műemlékek kulturális eseményeknek, kiállításoknak és hangversenyeknek fognak otthont adni.

A veszprémi „Kolostorok és kertek” projektet több kritika is érte. Nem tett jót a megítélésnek a kivitelezés eredeti, 2009 nyári megkezdésének, és 2010. augusztusi befejezésének háromnegyed éves csúszása. Néhol valóban talán a kelleténél több növényzetet irtottak ki a tereprendezés során, ennek egyik legfeltűnőbb példája a „városostrom játszótér” és környéke. Mind a Jókai utcánál, mind az állatkert parkolójánál megszakad a sétány folyamatossága. Az építészeti örökség egyes maradványait is nehéz azonosítani előzetes ismeretek nélkül, így például sajnálatos a Margit-romok 16. század eleji állapotát mutató makett kirakásának elmaradása, de a jelentős malomipari múltról sem értesül a látogató. Azt is joggal furcsállhatjuk, hogy miközben a 3-12 éves korosztály három játszóteret is kapott, az idősebb korosztály igényeire (foci- és kosárpálya) nemigen gondoltak.

Mindezekkel együtt a veszprémi fejlesztés megvalósulása mindenképpen hasznos és célszerű volt, és a fentebbi hibák a projekt méretéhez képest nem jelentősek, azokat nyugodtan lehet később is orvosolni, ha esetleg beigazolódik a kritikus hangok jóslata, és nem működne kellően jól az új városi park és turisztikai összekötő útvonal.

építészet, magazin, magyar építészet, örökségvédelem, magyarország, veszprém, tájépítészet, kelecsényi kristóf, epiteszet, magyar epiteszet Icon_print

A veszprémi vár a Margit-romok felől

A jezsuita templom romjai a második világháború után

A helyreállított jezsuita templom Veszprémvölgyben

veszprémvölgy index

Séta Veszprémvölgyben: az új sétány a Kutas térről indul...

...és a Benedek-hegyet megkerülve folytatódik a Margit-romok irányába.

A Séd melletti sétányrészekre az igényes, gazdag növényzet jellemző.

Séta Veszprémvölgyben: a Várostrom játszótér. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a Margit-kolostor előtti szökőkút. Fotó: Kelecsényi Kristóf

A Margit-romok környékének tájépítészetét a középkori kolostorkertek ihlették. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a Vár a szökőkút felől. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a Margit-romok előtt épített vízjáték részlete. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: erdős részlet a Betekints-völgyben. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a felújított jezsuita templom a kolostorromokkal. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a felújított jezsuita templom a kolostorromokkal. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a jezsuita templom belső tere. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben: a helyreállított csónakázótó. Fotó: Kelecsényi Kristóf

Séta Veszprémvölgyben

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317