Logomain

A mindenség jól behatárolható modellje

By Kovács Dániel 2011. április 17. 13:03

szerk at hg dot hu

A debreceni MODEM 2009-es templomkiállításának katalógusa másfél évvel később is akut hiányt pótol.

2009 első felében a mostanra megbízható színvonalú, igényes kiállítóhellyé nemesült debreceni MODEM a maga nemében páratlan kiállításnak adott helyet. Gulyás Gábor igazgató a város építészkarán oktató Wesselényi-Garay Andor építészt kérte fel egy, a kortárs magyar templomépítészet egészét bemutató, reprezentatív kiállítás megrendezésére. Azóta a helyzet sok szempontból megváltozott: Gulyás a budapesti Műcsarnok élére került, Wesselényi-Garay viszont otthagyni kényszerült a debreceni építészkart. Másfél évvel a kiállítás bezárása után viszont a MODEM-nek végre sikerült katalógusként is kiadnia a tárlat teljes anyagát, régi, a kiállítás és szervezői felelősségén jóval túlmutató hiányt pótolva.

Konyv120130603-19838-1fix4m1.gallery

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent, kétnyelvű, tekintélyes kötet szerencsésen örökli a kiállítás grafikai és vizuális igényességét, azaz nemcsak hasznos, de szép is. A reprezentativitás azonban itt nem merül ki a külsőségekben: a kiállítás kimondott igénye volt ugyanis az elmúlt húsz év templomépítészetének stiláris korlátoktól független, pusztán az építészettörténeti jelentőséget tekintetbe vevő lajstromának létrehozása. A kánonteremtést tudatosan kerülni kívánó kurátori koncepciót alapvetően a mennyiségi és a minőségi szemlélet összecsiszolása jellemezte; ezáltal kaptak nagyobb helyet a kiállításon egyes meghatározó, a szakrális területen sokat foglalkoztatott építészek (Lengyel István, Makovecz Imre, Nagy Tamás). Ez a könyv szerencsére kevésbé örökölte, így jóval kiegyensúlyozottabb, mondhatni történelmi szemléletű áttekintést kapunk. Ezt segíti a 45 bemutatott kortárs alkotáson túl a hét előzményként prezentált, régebbi ház és a négy terv, illetve koncepció is (bár a következetesség itt zökkenni látszik, a kiválasztott terveket kevés indokolja). A kiállítás képanyagának bemutatását a kötet három tanulmánnyal fejeli meg: Kovács Dániel a szocializmus éveinek templomépítészetéről, Vukoszávlyev Zorán és Wesselényi-Garay Andor pedig a kortárs gyakorlatról kínál értelmezési kísérletet.

A könyvben ugyancsak kevésbé erőteljes az, a kiállításon nyilvánvalóvá tett kurátori vélemény is, amely a kortárs magyar templomépítészet kezdeteit Török Ferenc edelényi görög-katolikus és Csete György halásztelki római katolikus templomában látja. Ez talán nem is baj, hiszen Török maradandónak bizonyult gondolatai mellett Csete „kozmikus programjának” avulása mára nyilvánvalóvá vált, még akkor is, ha bizonyos körökben nagy népszerűségnek örvendenének az egyébként esztétikailag kiváló halásztelki épület eredeti, a tervezőtől származó grafikai párhuzamai, amelyek Buckminster Fuller kupolájától egy kopaszra nyírt nomád harcos kobakjáig terjednek. Ennek megfelelően a kötet legnagyobb erénye az ezredforduló táján elterjedt és máig ható, szűkszavú, a modern hagyományok geometrikus formáiból és környék természetes alapanyagaiból építkező templomok felfedezése, még hogyha ezek nem is alkotnak egységes, önálló kategóriát. Különösen izgalmasnak és hiánypótlónak bizonyul számos kevesebbet publikált épület bemutatása (Csomay Zsófia pásztói evangélikus temploma, Sajtos Gábor ferences kápolnája, Fejérdy Péter csepeli háza és még sorolhatnánk), amelyek értékeit az eklektikus kontextus csak kihangsúlyozza.

A helyzet visszásságát ugyanakkor tükrözi az a már a kiállításon is nyilvánvalóvá vált (tett?) helyzet, ami a hetvenes-nyolcvanas évek elnyomottságában is kiváló épületeket produkáló szakrális építészetének, illetve a rendszerváltás óta eltelt időszak sokszor igénytelenségbe fúló gyakorlatának ellentétében rejlik. (Ezt remekül jelzi a könyv reprezentatív címlapja, egy 1988-ban befejezett templom részletével.) Egy kiállítás és egy katalógus persze nem kínálhat megoldási módokat egy permanens, gazdasági és társadalmi pozícióvesztésből egyaránt eredő esztétikai problémára. A legtöbb, amit tehet, a gondos válogatás. A teljes(ségre törekvő) építészeti lajstromot a katalógus Őry Júlia dicséretes munkájának eredményeképp közli.

A kiállítás egyelőre fel sem mért, tán legizgalmasabb következménye, amire tanulmányában a kurátor is rávilágít, hogy a látottak kérdésessé teszik az elmúlt két évtizedben kialakul kategóriákat, és kortárs építészünk (egyelőre meg sem írt) történelmének felülvizsgálatát követelik. Okos húzás a sokat koptatott „kritikai regionalizmus” kifejezésének kerülése, de kissé következetlennek tűnik a posztorganikus jelző használata. Különösen annak fényében, hogy a kötet és tanulmányai nem kísérlik meg tágabb, közép-európai, vagy akár európai kontextusba helyezni a bemutatott épületeket és építészi gesztusokat. Ennyiben tehát A mindenség modellje nem a minket körülvevő világ, hanem létező és szemléletbeli határok közé szorított magyarságunk olykor kisszerű, másszor csodákra képes mindennapjainak képes krónikája.


Wesselényi-Garay Andor (szerk.): A mindenség modellje. Kortárs magyar templomépítészet. (Model of the Universe. Contemporary Hungarian Church Architecture.)

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 2009. március 21. – június 28. közötti kiállításának katalógusa.

Második, bővített kiadás. Debrecen, 2010
9900 Ft

építészet, magyar építészet, wesselényi-garay andor, könyv, templom, könyvajánló Icon_print

A mindenség modellje. Kortárs magyar templomépítészet. Debrecen, MODEM, 2010

A mindenség modellje. Kortárs magyar templomépítészet. Debrecen, MODEM, 2010

A mindenség modellje. Kortárs magyar templomépítészet. Debrecen, MODEM, 2010

Hg_pasaret_szponzor_title
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317