Logomain

Az Andrássy úti Harkányi-palota újjászületése

By Merényi György 2011. február 27. 11:01

szerk at hg dot hu http://giorgionane.blog.hu/

Index20130603-19838-1dgc575.gallery

harkányi-palota index 1

Index220130603-19838-adub5f.gallery

harkányi-palota index 1

Cikkep_azandrassyutihomlokzataromaifarnesepalotatidezi20130603-19838-myj9r5.gallery

A Harkányi-palota Andrássy úti homlokzata a római Farnese-palotát idézi

Galeria_120130603-19838-ymgt9i.gallery

A Harkányi-palota míves részletei

0_afohomlokzataharkanyicimerrel20130603-19838-1d9ps35.gallery

A Harkányi-palota Andrássy úti homlokzata. Fotó © Merényi György

1_akapualjjobbraharkanyilakasbejaratamogottebejarataberlakasokhozjobbraazudvaribejaratkonflisoknak20130603-19838-mxlttp.gallery

A Harkányi-palota kapualja. Fotó © Merényi György

2_abelsoudvartketteosztolepcsohazamelya_berlakasokhozvisz20130603-19838-kw1yfd.gallery

A Harkányi-palota lépcsőháza. Fotó © Merényi György

2_feljaroaberlakesokhoz20130603-19838-kykl4c.gallery

A Harkányi-palota lépcsőháza. Fotó © Láng Péter

3_felujitaselottbefalazva20130603-19838-1vzb8p9.gallery

A Harkányi-palota lépcsőháza archív fotón, befalazva

4_alepcsohazbol_kibontakozo_eneterior20130603-19838-3itsws.gallery

A Harkányi-lakás belső lépcsőházának helyreállított enteriőrje. Fotó © Merényi György

5_abelsolepcsohazjungferkorlattal20130603-19838-h3n95r.gallery

A Harkányi-lakás saját lépcsőháza Jungfer Gyula készítette korláttal. Fotó © Láng Péter

6_aharkanyiebedloegykorifelvetelen20130603-19838-38g0g8.gallery

A Harkányi-palota ebédlője archív fotón

6_azebedloreneszanszkazettasmennezete20130603-19838-3oos9r.gallery

A Harkányi-lakás ebédlőjének máig megmaradt, neoreneszánsz famennyezete. Fotó © Merényi György

7_ablkkeretrezbetetekkel20130603-19838-1m25nsl.gallery

Míves ablakkeret rézbetétekkel a Harkányi-lakásban. Fotó © Merényi György

8_atjarasazebedlohozazudvarihomlokzaon20130603-19838-190tm9r.gallery

A Harkányi-lakás átjárója az ebédlőhöz az udvaron. Fotó © Láng Péter

Galeria220130603-19838-lw2a1m.gallery

Harkányi-palota: a díszítőfestés helyreállítása

1a_arestauralasmegkezdese20130603-19838-6d91x8.gallery

Harkányi-palota: a helyreállítás kezdetei. Fotó © Payer Károly

1a2_ameszretegeltavolitasautan20130603-19838-1g333i1.gallery

Harkányi-palota: a mészréteg eltávolítása után előbukkan a festmény. Fotó © Payer Károly

1a3_pauzalas20130603-19838-1b8anl0.gallery

Harkányi-palota: pauzálás, azaz a díszítés körvonalainak átmásolása. Fotó © Payer Károly

1a4_restauralaselott20130603-19838-p47zcm.gallery

Harkányi-palota: folyosói boltív a helyreállítás kezdetén. Fotó © Payer Károly

1a5_belso20130603-19838-1h41fc1.gallery

Harkányi-palota: helyreállított freskó a boltívek felett. Fotó © Merényi György

1a6_restauraltboltivmedalionnalantiktajjal20130603-19838-1j8yxi5.gallery

Harkányi-palota: restaurált boltív, medalionnal, benne antik tájjal. Fotó © Payer Károly

1a7_neoreneszanszgriffmotivum20130603-19838-12xy1cr.gallery

Harkányi-palota: neoreneszánsz griffmotívum. Fotó © Payer Károly

1a8_neoreneszanszdekoracioaharkanyilakasmennyzeteen20130603-19838-1fyaacj.gallery

Harkányi-palota: a freskódíszítés összképe a Harkányi-palota lépcsőházában. Fotó © Láng Péter

Elfelejtett freskók bukkantak elő a Harkányi-család hajdani, kétszintes lakásában a legutóbbi felújítás alkalmával.

Mindössze 15 alkotó esztendő után, 46 évesen fejezte be pályafutását a historizmus korának egyik legkeresettebb budapesti építésze. A maga korában ünnepelt, a Sugár út építészeti arculatát meghatározó, jellegzetes bérpalotatípust teremtő Petschacher Gusztáv (Bécs, 1844-Budapest, 1890) titka - Ybl Miklóshoz hasonlóan- a gazdag tervezői fantázia, amellyel a régi stílust egy új korszak elvárásaihoz igazította. Elsősorban a reneszánsz építészetből merítve, szabadon használta annak formakincsét, térkompozícióit. Mestere volt az ornamentális díszítő rajzolásnak.

A bécsi Polytechnikumban végzett nagyműveltségű mester a Sugárúti Építő Vállalat építészeként került Bécsből Pestre. Itt sorban kapta a megbízásokat az ekkor kiépülő Sugár (ma Andrássy) úton. 1875-ben épült a Weninger-villa, 1879-ben a MÁV Nyugdíjintézet bérpalotája a Köröndön, majd 1882-ben a Pallavicini-palota, később az egykori Hitelbank (ma Nemzetgazdasági Minisztérium) József nádor téri székháza, valamint a számunkra már csak szépséges bálterméről ismert, 1909-ben lebontott Terézvárosi Casino épülete, szintén a Sugár úton.

1882-84-ig készült az út legelején (ma Andrássy út 4.) a dr. Harkányi Frigyes megbízásából épülő bérpalota. A nemzetőrként a szabadságharcban részt vett, jogot tanult, világot járt Zemplén megyei földesúr volt a Budai Takarékpénztár, valamint a Földhitelintézet alapítója. A kiegyezés után miniszteri tanácsos, majd országgyűlési képviselő, felsőházi tag 1895-ban kapott bárói címet.

A puritán megjelenésű, a római Farnese palotát idéző, vakolt épület dísze a homlokzatát lezáró baluszteres koronázópárkány. A két utcára néző belső udvaros épület különlegessége a főhomlokzat szimmetriatengelyében elhelyezkedő kapualjból nyíló belső lépcsőház, amelyben kétkarú lépcső visz Harkányiék hat utcai szobás lakásába. E szokatlan megoldás tette lehetővé, hogy a sugárúti szárnyban magasabban legyenek a szobák mint a Révai utcai oldalon és ott még egy további emelet is épülhessen. Így a családi címerrel ékes főbejáraton belépve jobbra a rezidencia külön lépcsőházába, mögötte továbbhaladva az udvart középen átszelő nyitott árkádos (a bérlakásokhoz vivő) lépcsőházba, a kapuval szemközt pedig a belső udvarba léphetünk. Itt kapott helyet egykor a később érthető okokból garázzsá változott istálló és kocsiszín.

A tízegynéhány lakás közül a felsőbb emeleteken négy-ötszobás bérlakások (egy-egy szobával az udvar felé) a Révai utcai oldalon kisebbek: három és négyszobások épültek. E lakások a későbbi barbár szétdarabolások nyomán részben nevetséges együtteseké zsugorodtak, ám a mostani felújítás nyomán az első emeletet elfoglaló, műemléki védettséget is élvező egykori Harkányi-lakás teljes pompájában születhetett újjá. A szocialista nagyvállalat néhai központjaként használt épületrészben egykori vezére tüntette el a „burzsoá dekorációt”, a mintakönyvek segítségével Petschacher által tervezett neoreneszánsz festménykompozíciót, tiszta mésszel fehérre kifestve. Nem tudván, milyen szívességet tesz így az utódoknak, hiszen e réteg alatt jó állapotában őrződhetett meg az eredeti falfestés. A teljes külső-belső felújítással párhuzamosan jelenlegi tulajdonosának nagyvonalú finanszírozásával újulhatott meg a saját lépcsőházas lakásból álló különleges téregyüttes.

Payer Károly vezető festőrestaurátorral az újjászületett enteriőrök neoreneszánsz díszletei alatt, a Jungfer Gyula fémárugyárában készült finom mívű kovácsoltvas korlátokkal szegélyezett lépcsőház felett beszélgettünk. A szigorú műemlékes szempontok szerint elvégezett festészeti felújítást más szakmákkal szoros együttműködésben (kőfaragók, burkolók, műkőöntők, vakolók, faipari rekonstrukciót végzők) közel 10 fős csapattal végezték. A vakolat leverése során előbukkanó ábrázolások festékrétegeit analizálni kellett ahhoz, hogy a viharvert felületeket újjávarázsolják, a hiányokat analógiák alapján kipótolják.

Mikroszkópos anyagvizsgálatok derítettek fényt arra, hogy milyen technológiával és milyen anyagokkal készült a dekoráció. Rég ismert időálló anyagot, túró és mész keverékéből álló kazeines pigmentkötőt használtak. A színek is egyszerű vegyületek: oxidok, például a fekete vasoxid, a vörös is vasoxid változat, kérdés mennyire tiszták. Szerencsére ma már kiváló pigmentkészítő cégek anyagaival dolgozhatnak. A festékgyártóknak is komoly referencia tehát a műemlékfelügyeleti zsűri szigora alapján végzett festői megújulás. Szintén klasszikus technológiával, pauzálással kerültek fel a felületekre a kiegészítések: a formák körvonalai a gombostűvel lyuggatott felületen szénpor segítségével rajzolódnak át az alapozott felületre. A felderengő reneszánsz motívumok nyomán Petschacher kreatív műhelyébe is bepillanthattak: ahol a mintakönyvek reneszánsz világa a historizmus ideáljaihoz igazodik. Szép példái ennek a medalionokban megjelenő antik romok, tájak dekoratív világa.

E palota egyik titka az eddig ismeretlen festett dekoráció: térrendszereivel a Terézvárosi Kaszinó díszlépcsőháza előképének tekinthetjük. Az egykori kaszinó belső lépcsőházáról készült archív felvétel döbbenthet rá arra, hogy a Harkányi-palota legelegánsabb lakásának térrendszere és dekorációja ismétlődik majd a következő, 1884-ben készült Petschacher épületen. A lebontott kaszinó földszintjén egykoron működött Petanovits-féle sörcsarnok és étterem része volt az elegáns belső lépcsőház, amely az emeleten elhelyezkedő bálteremhez vezetett. A bálterem megmaradt: Lotz-teremként ismerjük, a kaszinó helyén felépült Párisi Áruház részeként megmenekült, így ma is látogatható. A hajdani lépcsőház helyén mozgólépcső viszi fel a mai látogatót a Petschacher-féle meseszép bálterembe. Az 1909-es bontásnak áldozatul esett lépcsőház hangulatát így már csak a megújult Harkányi-palota idézheti fel.

építészet, történelmi építészet, magyar építészet, budapest, örökségvédelem, művészet, merényi györgy, bejárás, petschacher gusztáv, freskó, epiteszet, magyar epiteszet Icon_print

harkányi-palota index 1

harkányi-palota index 1

A Harkányi-palota Andrássy úti homlokzata a római Farnese-palotát idézi

A Harkányi-palota míves részletei

A Harkányi-palota Andrássy úti homlokzata. Fotó © Merényi György

A Harkányi-palota kapualja. Fotó © Merényi György

A Harkányi-palota lépcsőháza. Fotó © Merényi György

A Harkányi-palota lépcsőháza. Fotó © Láng Péter

A Harkányi-palota lépcsőháza archív fotón, befalazva

A Harkányi-lakás belső lépcsőházának helyreállított enteriőrje. Fotó © Merényi György

A Harkányi-lakás saját lépcsőháza Jungfer Gyula készítette korláttal. Fotó © Láng Péter

A Harkányi-palota ebédlője archív fotón

A Harkányi-lakás ebédlőjének máig megmaradt, neoreneszánsz famennyezete. Fotó © Merényi György

Míves ablakkeret rézbetétekkel a Harkányi-lakásban. Fotó © Merényi György

A Harkányi-lakás átjárója az ebédlőhöz az udvaron. Fotó © Láng Péter

Harkányi-palota: a díszítőfestés helyreállítása

Harkányi-palota: a helyreállítás kezdetei. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: a mészréteg eltávolítása után előbukkan a festmény. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: pauzálás, azaz a díszítés körvonalainak átmásolása. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: folyosói boltív a helyreállítás kezdetén. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: helyreállított freskó a boltívek felett. Fotó © Merényi György

Harkányi-palota: restaurált boltív, medalionnal, benne antik tájjal. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: neoreneszánsz griffmotívum. Fotó © Payer Károly

Harkányi-palota: a freskódíszítés összképe a Harkányi-palota lépcsőházában. Fotó © Láng Péter

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317