Logomain

A császár, az ördög és a bolond: tarot-történelem

By Suhajda Emese 2009. november 8. 20:13

szerk at hg dot hu

1visconti20130602-27858-13jnd6w.gallery

A Visconti-Sforza tarotpakli

International_cikkep20130602-27858-1jnuknk.gallery

International Icon Tarot cikkép

Montenegro20130602-27858-e2csou.gallery

Christian Montenegro képzőművész tarotkártyái

Regi_nemet20130602-27858-15b7jx5.gallery

18. századi tarotpakli Németországból

Restausalt20130602-27858-asa2g1.gallery

1650-ből való tarotkártya és Jean-Claude Flornoy által restaurált formája

Rws20130602-27858-uvgprl.gallery

Rider-Waite tarotpakli

Modern20130602-27858-u3in0m.gallery

Lana Bragina német designer tarotkártyája

Hirlevel_tarot20130602-27858-1rv6qqq.gallery

hírlevél tarot

Mi a hasonlóság King-Kong és Szent Borbála közt? Mindketten a Nagy Arkánum torony lapját jelképezik a tarotban.

Mi a hasonlóság King-Kong és Szent Borbála között? Nos, a tarot kártyák világában mindketten a nagy Arkánum torony lapját szimbolizálják. Az előbbi vélhetően pusztán vizuális okokból, a filmvászon leghíresebb felhőkarcoló-mászó jelenetéért nyerhette el a címet, mikor bekerült a mozi leghírhedtebb szörnyetegeit ábrázoló pakliba. Szent Borbáláról – akit pogány apja toronyba zárt, majd tulajdon kezével végzett ki, miután hasztalan próbálta lányát letéríteni a kereszténység útjáról – a középkori városok puskaporos tornyait nevezték el, hogy megóvja azokat a veszélyes anyag felrobbanásától. A szent története már sokkal közelebb visz minket a 16. lap kettős értelmezéséhez: a csalódás és a szellemi megvilágosodás egyszerre van benne a pakliban.

Már évszázadok óta rakják ki sorsunkat kuruzslók vagy hozzáértő jövendőmondók, és noha a jóslat a feltett kérdéstől és az alkalmazott módszertől függően ölt alakot, az allegóriák alapvető jelentése változatlan maradt. Már a középkor mívesen rajzolt lapjai is megállták a helyüket, mint önálló művészi alkotások, de az utóbbi ötven év művészi hullámai hihetetlen kreativitással öltöztették újabb és újabb köntösbe a kártyacsomagokat. Vajon a szimbólumok alkotásra inspiráló voltának hatására új tartalommal is töltődtek a friss design-t nyert lapok? Felfedezhetünk-e valamiféle művészeti törekvést arra nézve, hogy a kártyalapok a funkciójukon túlmutató üzenetet is közvetítsenek?

A diadalszekér: a kártyajáték eredete

Mind a tarot eredetéről, mind etimológiájáról homályos elképzeléseink vannak. Egyesek szerint az ismeretlen eredetű olasz ’tarocchi’, vagy a francia ’tarot’ szóból származtatható, mások a Parma városához közeli Taro folyóhoz kötik jelentését, ezzel is utalva a kártya észak-olaszországi gyökereire. Kontinensre vezető útját a mindmáig közkeletű legendák Egyiptomból, Indiából vagy Marokkóból kiindulva képzelik el, de akad elgondolás, mely szerint a kártyát körülölelő titkok nyomai Atlantisz elsüllyedt városába vezetnek.

A tarot a 14. században, mint kártyajáték kezdte meg karrierjét Európában, és neve csak a 18. század derekán fonódott össze a mágiával és a miszticizmussal. Egyik legrégebben megalkotott prototípusa a Milánó városát vezető Visconti és Sforza családok tulajdonát képezte, aranyozott lapjain a nemesek életébe nyerhetünk betekintést. A legrégebbi kártyák kézzel festett lapjai értékükből és ritkaságukból adódóan a felső osztály privilégiumaként kerültek át Franciaországba, ahol a tarot a mai napig népszerű kártyajáték. A Kis Arkánum 56 lapja, a francia kártya színeihez hasonlóan, négy 1-10-ig emelkedő sorozatra osztható (bot, kehely, kard és érem), amelyekhez további 4-4, egyre magasabb pontot érő udvari kártya tartozik (az apród, a lovag, a királynő és a király). Tromfolni a Nagy Arkánum 21, rangsorolt figurális lapjaival lehet, míg a 22. kártya, a bolond, jolly jokerként a legtöbbet érő lapot is kiütheti.

A főpap: okkult tanok nyomában

A tarot okkultista interpretációjának pionírja, az író és szabadkőműves Antoine Court de Gébelin a szimbolikus rajzokban a fáraók papjainak keze munkáját vélte felfedezni. Hipotézise szerint Egyiptom papjai vitték Rómába, és tárták a pápa színe elé a Thoth könyvéből alakot nyert allegóriákat. A tarot kártya Thoth könyvének hiteles kivonataként való olvasata gyökeret vert a kartomanciával kapcsolatos legendákban és az okkult tanokban. 1770-ben megszületett az első, kártya-jövendölés technikáját felölelő, és azt népszerűsítő mű, a hivatásos kartomanta, Etteilla (valódi nevén Jean-Baptiste Alliette) tolla nyomán. A jóskártyát a kabbala misztikus tanával is szívesen hozzák összefüggésbe, a figurális alapképeket a 22 héber betűnek megfeleltetve.

A szerencsekerék: a művészi ábrázolás lehetőségeinek feneketlen óceánjában

A századelőn adták ki Artur Edward Waite és Pamela Colman Smith egyszerű, stilizált formákra, és a részletek szimbolikus erejére épülő tarot remekét, míg az okkultista, író, hegymászó és jógi Aleister Crowley és Lida Freida Harris közös munkája, az egyiptomi mitológiát idéző Thoth tarot csak 1969-ben kerülhetett a sorsfaggatók asztalára. E két kártyacsomag képezi a modern tarot alapjait.

A tarot, mint jóskártya a 60-as években kezdte élni reneszánszát, ekkor indult virágzásnak a tarot irodalom, kiadványok sokasága garantálta, hogy a kártya, ami addig érdeklődés és hatékony marketing hiányában alig jutott tovább a szakmabeliek és a misztikus tanokkal kacérkodók asztalánál, széles körben találkozzon a nagyközönséggel. A 70-es években kiadott modern kártyacsomagok a tarot megreformálására törekedtek. A Morgan’s Tarot megálmodója, Morgan Robbins, fittyet hányva a tradícióra, 78-ról 88-ra növelte a lapok számát, és egyúttal a kártyák közötti rangsort is megszüntette. Az ősi, összetett jelrendszert világosabban értelmezhető, pszichedelikus töltetű vonalrajzokra, és a hippi korszak ikonjaira cserélte (kannabisz, trip), melyekhez ötletes és velős szentenciákat társított. A hagyományos értelmezéstől való elrugaszkodása megnyitotta a kaput a kártya művészi ábrázolásának új dimenziói előtt.

Míg hosszú téli estéken a francia kártya ugyanazon standard paklija kerül az asztalra, a kartomancia piacán stílus és tematika tekintetében is alig találunk két hasonló csomagot. Ennek csupán egyik oka lehet az allegóriák változatos megformálásának lehetősége. Az utóbbi évtizedekben a tarot személyiségépítő és önismeret fejlesztő szerepe – Carl Jung munkásságának köszönhetően – kiszorította az elsődleges végzetszerű, sorsmeghatározó értelmezést. A bensőséges, spirituális kapcsolat és az egyén szerepének hangsúlyozása a kártyacsomagok egyediségének igényét vonta maga után, melyhez a kivitelező művész személyisége és stílusa, mint meghatározó elem is társul.

A Gay Tarot, Lee Bursten és Antonella Platano 2004-ben tervezett paklija a meleg vonatkozású grafikák többségével ellentétben nem az erotikus tartalomra helyezi hangsúlyt. A meleg identitás és a másság elfogadásának jegyében született kártyacsomag olyan kényes témákat feszeget, mint az azonos neműek közötti házasság vagy az örökbefogadás kérdése. A Silicon Valley Tarot rajzainak ügyetlensége ellenére is humorosan kommunikálja az informatikai társadalom kritikáját. A hacker az ügyességet és a koncentrálóképességet testesíti meg, a spam kártya pedig az ostobaságot és a hiábavaló erőfeszítéseket sűríti egyetlen lapba. Az International Icon Tarot az okkult allegóriákat megkerülve, a nemzetközi szimbólumok arctalan és nemtelen figuráin keresztül közvetíti a tradicionális jelentést. Bizonyára senki nem találja illőnek, hogy a javasasszony előtt ülve, a jövőt fürkésző lapokon derüljön, mégis valószínűleg képtelenek lennénk visszafojtani mosolyunkat, ha a Háziasszonyok Tarot-ja, a Bizarr Tarot, vagy a fekete humorral operáló Fantod Pack egyik lapja kerülne a kezünkbe.

Az ismert művészeti stílusirányzatokat utánzó paklik mellett friss trendeket követő, formában és tematikában változatos kártyákat teríthetünk jövendölés céljából az asztalra. Az allegóriákat a kis állathatározó szinte valamennyi példánya megtestesítette már: sünök, békák, bogarak, csigák, menyétek, kutyák, madarak, lepkék, delfinek, sőt fantasztikus lények és gumimacik nyüzsögnek a lapokon. Macskarajongóknak többféle pakli is készült, de találnak kedvükre valót a manga, az anime, vagy a képregények szerelmesei, sőt cégvezetőknek és menedzsereknek is külön tarot kártya segít ellavírozni a business világában. A kártyajóslással komolyabban foglalkozóknak sem kell kétségbeesniük, bőven válogathatnak a szimbólumok között attól függően, hogy az alkímia, a zodiákus jegyek, a keresztény hitvallás, a buddhizmus, a görög, az egyiptomi vagy a kelta mitológia alapján akarják megrajzolni kliensük jövőjét. Meg kell jegyeznünk, hogy az utóbbi 50 évben lezajlott tarot-boom bőséges kártyaáradata, minőségben alulmaradó hordalékot is hozott magával. Az esztétikai élvezet, a szórakoztatás és legfőképpen az üzlet lépett előtérbe, leszorítva a dobogóról a tarot divinációs funkcióját. Bonyodalmas szimbólumfejtegetés vár azokra, akik a Baseball Tarot-tal vagy Ernesto Solari Italia Campione del mondo elnevezésű promó csomagjával próbálnak szerencsét. A kártyákra a 2006-os VB kupagyőztesek, az olasz futballválogatott elnagyoltan megrajzolt portréi kerültek.

A mágus: üzenet a kártyán túl

Vessünk egy pillantást az ellenkező irányba, hogyan lép túl a jóskártya a tradicionális formán és feszíti szét műfaji kereteit. Victor Brauner A szürrealista című 1947-ben festett alkotása egyértelműen a tarot mágus lapjára való utalásként töltődik további olvasattal, a szürrealista művész képességeit a varázsló hatalmával hozva összefüggésbe. Nem hagyományos kártyamérettel, és még kevésbé konvencionális olvasattal büszkélkedhet Jason Robert Bell rendkívüli Major Arkánuma 1997-ből. Justicia címet viselő kártyalapján inkább brutális, mintsem állatvédő szíveket melengető igazság tétetik ember és haszonállata között. Olaszországban kóborolva, Toscana déli részén egy ezoterikus parkra bukkanhatunk, ahol a Nagy Arkánum allegóriái harsány színekben pompázva elevenednek meg a szemünk előtt. Az impozáns, acélból és cementből készült figurákat tükör-, üveg- és porcelándarabok borítják. A Gaudi szín- és formavilágát megidéző kert megálmodója, Nikki de Saint Phalle tervei szerint, a játékos szoborépítményeken átbújhatunk és megmászhatjuk őket, így járva végig életünk spirituális és mágikus útjait.

Amennyiben mégsem áll módunkban Egóval és Superegóval a tarot-kertben bújócskázni, a világhálón virtuális jósdák és jósszoftverek nonstop állnak rendelkezésünkre, hogy addig válogassunk a lapok között, míg meg nem kapjuk a nekünk tetsző eredményt.

Tarot kártyákról bővebben:
http://www.aeclectic.net/tarot/
http://www.alchemywebsite.com/tarot/
www.tarotpedia.com

design, grafika, grafikai design, magazin, tarot, kártya, suhajda emese Icon_print

Hg_pasaret_szponzor_title
Logomain
This is unbelievable!
OK

Hello!   mit szeretnél megosztani olvasóinkkal?

Foglald össze egy mondatban miről van szó. *

A közlésre szánt teljes anyag. *

Kép és egyéb dokumentum is tartozik az anyaghoz?
Add meg a linkjét! (GoogleDrive, Dropbox, FTP, stb.)

Név/Cégnév *

Maradjak
névtelen

Mail *

Telefonszám (csak számok)

HG user név, ha van.

Kérlek, írd be a képen látható 2 szót az alatta lévő mezőbe

Hello!   dolgozz velünk

Név *

Mail *

Telefonszám

Mit szeretnél nálunk csinálni?
Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube
RSS

Ombrello Media.
Alkotás utca 53
MOM Park "C", 1123
Budapest, Hungary 

M: +36 30 297 2317